Archief ‘nieuws uit ons netwerk’

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Oct 2018

Fonds Franciscus steunt het Mondiaal Centrum ruimhartig.
Onlangs is Fonds Franciscus (een onderdeel van het KANSfonds) tijdens een officiële bijeenkomst in de Pauluskerk in Rotterdam van start gegaan. Fonds Franciscus streeft ernaar om voldoende vangnetten te behouden voor mensen, naar wie nauwelijks nog wordt omgekeken, die in eenzaamheid en armoede leven

Sep 2018

Burgemeester Gilze en Rijen sluit zich aan bij kritiek op staatssecretaris asielzaken
open dag
azcBurgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen, waar een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland staat, deelt de kritiek van medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) op het beleid van staatssecretaris Mark Harbers voor asielzaken.

Harbers

De 'broodengel' en ander Goed Volk
BREDA - De 'broodengel' wordt ze wel genoemd, Nandi Tollenaar uit Prinsenbeek. Wekelijks levert ze bij zo'n dertig adressen in Breda brood af bij mensen die niet goed rond kunnen komen. Het brood haalt ze de avond van te voren op bij een gulle gever

Jun 2018Op maandag 18 juni werd in het Mondiaal centrum het Suikerfeest gevierd. De organisatie van het feest lag bij een viertal organisaties te weten: Surplus Welzijn, Jara, Stichting Saz-Koerden en het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda.

Tijdens een korte inleiding door Rashad Willemsens van Surplus Welzijn, waarbij hij inging op

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert in samenwerking met:
JARA, Surplus en Saz-Koerden
het Suikerfeest.
Wij nodigen u van harte uit om daaraan deel te nemen en mee te genieten van deze oosterse gastvrijheid.

Daavoor kunt u op maandag 18 juni 2018 van 17:00 uur tot 19:30 uur terecht in het Mondiaalcentrum te Breda aan

May 2018

Iftar in Mondiaal Centrum ter gelegenheid van ramadan.
Op zaterdag 26 mei om 21.30 uur organiseert het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71, samen met de Stichting Prisma, die vooral bestaat uit mensen met een Nederlands-Turkse achtergrond en de Stichting Saz-Koerden in het kader van de Ramadan de IftarHet Rode Kruis vraagt op Bevrijdingsdag aandacht voor ongedocumenteerden met de ‘Break the Silence Disco’. Tijdens de stille disco delen jongeren zonder verblijfsvergunning hun levensverhaal en favoriete muziek met bezoekers. De hulporganisatie wil hiermee laten zien dat vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is en festivalbezoekers op een luchtige manier in

Apr 2018

donorconferentie over hulp aan Syrië.
De delegaties die deelnamen aan de donor conferentie in Brussel deelnamen zegden € 4.4 miljard aan steun toe voor 2018. Hiermee moet in de noden voorzien worden van de vluchtelingen die, door de inmiddels 7 jaar durende oorlog, van huis en haard zijn verdreven, en

Mar 2018

Op 23 maart van 17:00 tot 20:00 uur, organiseert JARA haar periodieke bijeenkomst in het Mondiaal Centrum.
Deze bijeenkomst is bedoeld om ontmoetingen en overleg in welke vorm en tussen wie dan ook mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om de driehoek burger, organisatie/ondernemer en gemeente.
Dit zijn grofweg de belanghebbenden in een

2
Print Friendly, PDF & Email