Author Archives: Webmaster MCB

Mondiaal Centrum zoekt muzikanten

Instrument
Facebooktwitterlinkedinmail

De wereldmuziekgroep van het Mondiaal Centrum Breda zoekt muzikanten met ‘roots’ uit alle werelddelen met name Afrika, Latijnsamerika en Azië. Alle stijlen en instrumenten zijn welkom. Er is al inbreng uit o.a. uit Syrie (Arabische gitaar en Ud) en Eritrea (Krar). Het is de bedoeling om muziek te spelen uit verschillende delen van de wereld en elkaar daarbij te ondersteunen. In de toekomst willen we graag activiteiten, die in het Mondiaal Centrum of in de stad Breda e.o. worden georganiseerd, muzikaal ondersteunen. We oefenen tweewekelijks op woensdagavond in het Mondiaal Centrum, Roland Holststraat 71 te Breda.

Contact

Als je interesse hebt, kun je mailen naar Jan Hopman, jkalkar@casema.nl. Je kunt ook langs komen voor meer informatie op maandag of vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur op bovenstaand adres op de laagdrempelige Inloop, waar een gratis kopje koffie en thee op je wacht.

Rabobank en Betrokken Ondernemers Breda helpen MCB opknappen

Rabobank vrijwilligers aan het werk
Facebooktwitterlinkedinmail

Op zaterdag 16 april hielp een groep medewerkers van de Rabobank Breda met het opknappen van ruimtes op de zolderverdieping van het Mondiaal Centrum. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers kunnen deze ruimtes binnenkort in gebruik genomen worden voor het groeiende palet aan activiteiten die in het Mondiaal Centrum plaatsvinden.

Het Mondiaal Centrum was met de Rabobank in contact gekomen op een matchingsactiviteit georganiseerd door Betrokken Ondernemers Breda.

Hartelijk dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben!

Speelgoed voor vluchtelingenkamp

Het speelgoed wordt uitgedeeld
Facebooktwitterlinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda was uitgenodigd om op de kerstviering 2015 van “Vrouwen van Nu” uit Ulvenhout en Ginneken iets te vertellen over de verschillende activiteiten van MCB die voor vluchtelingen georganiseerd worden. Naar aanleiding van die avond is door de “Vrouwen van Nu” speelgoed ingezameld en naar het MCB gebracht. Via de contacten van Sazan Melko, projectleider van het “Maatjesproject MCB”, is dat speelgoed terecht gekomen in een vluchtelingenkamp. Hieronder een paar foto’s.

Overzicht 2015: Goede start voor het Mondiaal Centrum

foto van nieuwjaarsborrel 2015
Facebooktwitterlinkedinmail

Op zaterdag 9 januari vond in het Mondiaal Centrum een nieuwjaarsborrel plaats voor vrijwilligers. MCB voorzitter Jan Hopman gaf in een speech een overzicht van het jaar, en bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Hieronder zijn tekst.

DSC02121 - Copy

Het was een bevlogen jaar 2015 met natuurlijk als hoogtepunt de opening op maandag 13 april door wethouder van Lunteren. Onder zeer grote belangstelling werd het bord aan de voorkant van het gebouw onthuld en konden we in de voetsporen van de Broeders van Huijbergen ons werk beginnen, waarbij de wijkbewoners, de zwakkeren in de samenleving en vooral de vluchtelingen centraal staan.

Er werd door het bestuur een beleidsplan ontwikkeld, dat met alle vrijwilligers op donderdag 8 oktober werd besproken en vastgesteld. Er zijn goede relaties met de politiek opgebouwd via gesprekken met de verantwoordelijke wethouder van Lunteren en bezoeken van raadsleden van diverse politieke partijen, en een bezoek van de voltallige PvdA-fractie als kennismakingsbezoek voor burgemeester Paul Depla.

Er zijn een aantal grote activiteiten ontwikkeld zoals de vredesmars en daaropvolgende culturele activiteit / gezamenlijk eten in de Vredesweek in september, het Feest van Licht & Bezinning op zaterdag 19 december, waar ook een cultureel programma en gezamenlijk eten aangeboden werd in samenwerking met bewoners van het AZC. Ook werd na de aanslagen in Parijs een geslaagde manifestatie op de Grote Markt gehouden

De contacten met de wijk Boeimeer hebben ook geleidelijk aan vorm gekregen, zoals het feit dat de wijkraad en Boeimeer Borrelt in het Mondiaal Centrum hun bijeenkomsten houden. Er is een musical door en voor buurtbewoners opgevoerd. Er is een bestuurslid, Vera Wouters, uit de wijk tot het bestuur toegetreden en er verschijnen iedere keer artikelen in de wijkkrant Boeimeer over het Centrum. Geleidelijk aan ontwikkelt zich ook de Inloop op maandag en vrijdagochtend voor zowel buurtbewoners, maar ook voor mensen die uit de gehele stad komen, deze staat onder deskundige leiding van buurtbewoner Margreet Douwe. Maandelijks wordt aansluitend aan de Inloop een warme maaltijd aangeboden voor bewoners van de wijk en buurtbewoners, die voorbereid wordt door een buurtbewoner en de beheerder en een samenwerkingsproject is van ATEA en WIJ.

Ook aan buurtbewoner Menno Koenze kon een ruimte aangeboden worden voor zijn duurzaam energiebedrijf. Daarnaast kwamen er vele verzoeken binnen om ruimtes te huren, waarvan er enkele konden gehonoreerd worden zoals van een hulpinstelling, van het filosofisch platform, de Hindoestaanse vereniging Breda die een keer in de maand op zondagmiddag haar viering houdt, de studentengroep van Unicef die haar bijeenkomsten in het gebouw houdt, cursus van het Humanistisch Verbond en de stichting Kristalnachtherdenking Breda e.o. Maar vele verzoeken moesten afgewezen worden omdat ze niet precies in de doelstellingen pasten.

Organisatorisch is er ook het een en ander in gang gezet. Er is een uitstekende website opgezet, in eerste instantie door Philip Oronsaye maar later door Ilse Oosterlaken, die op een professionele manier alles weergeeft en aankondigt wat er in het MCB gebeurt.

Met ingang van 1 oktober is Leo Schinkel de beheerder, die er ook woont en de dagelijkse gang van zaken in goede banen leidt. Er is een activiteitencommisie in het leven geroepen, die nog vrijwilligers kan gebruiken, een tuingroep die onder voortreffelijke leiding van Karel Wijnen de tuin bijhoudt en de werkgroep Bed, Bad, Brood en Begeleiding die de voorbereidingentreffen voor de van vluchtelingen, die niet meer door de overheid opgevangen worden en ongedocumenteerden.

Vanaf 1 januari is het Welkomstcomité Asielzoekers Breda, dat de aanmoedigingsprijs ontvangen heeft voor haar innoverend werk ook een werkgroep van het Mondiaal Centrum. Vanaf 1 oktober is Sazan Melko als zzp-er aangesteld om als professional het maatjesproject van de grond te tillen om Vluchtelingen en Bredanaars in contact te brengen om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen. Ook zijn er nieuwe en jongere mensen tot het bestuur toegetreden namelijk Emma van Bruggen en Vera Wouters, die de oude garde van Dick de Lange, Bram Heringa, Jan Reinen en Jan Hopman zullen komen versterken. Eric Bakker en Ilse Oosterlaken hebben vanwege drukke werkzaamheden een stapje terug moeten doen, maar blijven weliswaar nog actief respectievelijk als notulist en beheerder van de website. Tot zover 2015, maar er valt nog veel te doen.. in 2016.

Nu het initiatiefplan voor het MCB is goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders, moeten er nog nadere procedures in gang gezet worden om het mogelijk te maken om mensen op te vangen. Daarvoor zal een informatiemarkt voor buurtbewoners en belangstellenden gehouden worden. Activiteiten samen met en voor vluchtelingen zullen geïntensifieerd worden naast en in samenwerking met het maatjesproject. Gedacht wordt aan een Taaltuin, danstherapie voor vrouwen en meisjes, fietslessen en wellicht een help-desk voor vluchtelingen en nieuwkomers. Hierbij wordt ook samengewerkt met studenten van Avans, die een behoefteonderzoek in het AZC aan het voorbereiden zijn.

Er zal een activiteitenplan ontwikkeld gaan worden om een jaarkalender te hebben voor gedenkwaardige dagen zoals de Vredesweek, Wereldaidsdag, Anti-armoededag, Dag van de Mensenrechten om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook is er een werkgroep wereldmuziek in voorbereiding om te bekijken wat te doen met muziek in het centrum en op zaterdag 16 januari wordt reeds de tentoonstelling over arpilleras geopend in de aula met een uitgebreid cultureel programma.

Dit alles vereist veel inzet van alle betrokkenen en daarom zal het bestuur in principe op 20 februari een dag op de hei, wellicht hier organiseren om zich te kunnen bezinnen over haar werk, wat er te doen staat nog on 2016 en daarna. Maar ik denk zeker met de gedrevenheid en passie die we in 2015 reeds gehad hebben, 2016 een jaar wordt waar we wederom grote vorderingen kunnen maken om onze idealen te kunnen verwezenlijken, juist in een tijd waar vele mensen zich angstig en onzeker voelen. Dank U wel.

Nu beschikbaar: nuttige addressen voor asielzoekers in Breda

Facebooktwitterlinkedinmail

Het Welkomstcomité Asielzoekers heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar document “Welkom in Breda!

Het document bevat nuttige adressen voor asielzoekers die in AZC De Boschpoort verblijven: tweedehands winkels, goedkope supermarkten, de bibliotheek en andere plekken waar men informatie kan krijgen, etc.

Aanvullingen kan men doorgeven aan Carl van Boxtel, c.van.boxel@kpnplanet.nl.

Welkomstcomité Asielzoekers krijgt aanmoedigingsprijs

De Chris van Faassenpenning 2015
Facebooktwitterlinkedinmail

Het Welkomstcomité Asielzoekers, dat sinds september 2015 opereert als een van de werkgroepen van het Mondiaal Centrum, heeft de aanmoedigingsprijs ter waarde van 250 euro van  de Chris van Faassenpenning van Breda-Actief ontvangen voor haar innovatieve karakter.

(fotograaf: Francois de Jonge)

Fotograaf: Francois de Jonge

Het Welkomstcomité was een van de 6 genomineerden in de categorie ‘beste vrijwilligersgroep’ voor de Chris van Faassen-penning 2015. De uitreiking van de prijs vond plaats op 11 december. Wethouder Mirjam Haagh reikte de prijs uit met lovende woorden voor het werk met name voor het werk dat gedaan wordt door maar liefst 38 vrijwilligers bij het project Welkomsttaal. Aanwezig waren enkele taaldocenten, Dianne Kikstra en Jan Hopman als initiatiefnemer respectievelijk coördinator van het welkomstcomité.

(video begint op 10:51, als het Welkomstcomité aan het woord komt)

Over het Welkomstcomité Asielzoekers

Het Welkomstcomité Asielzoekers werd in 2014 opgericht als tegenreactie op de protesten uit de buurt tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in de toendertijd leegstaande Koepelgevangenis.

De eerste actie van het Welkomstcomité Asielzoekers was de inzameling van paraplu’s, bedoeld als welkomscadeau voor de vluchtelingen die in De Boschpoort (aan de Nassausingel) zouden komen te wonen. Bijna alle ingezamelde paraplu’s zijn inmiddels uitgedeeld, het waren er wel 500. De strekking wordt begrepen: “je mag hier schuilen; je hebt genoeg meegemaakt.”

In het afgelopen jaar heeft het comité ook ontmoetingsfeesten tussen Bredanaars en asielzoekers, en activiteitenmiddagen voor de kinderen uit het AZC georganiseerd. Er worden door het comité verder taallessen verzorgd in het AZC onder de naam Welkomsttaal.

In september 2015 sloot het Welkomstcomité Asielzoekers zich aan bij het Mondiaal Centrum (zie nieuwsbericht).

logo welkomstcomite asielzoekers

Over de Chris van Faassen-penning

De Chris van Faassen-penning wordt dit jaar al weer voor de 23e keer uitgereikt. In totaal werden er 56 Bredase mensen/groepen aangemeld. Hieruit heeft de jury een keuze moeten maken en kwam tot de nominatie van zes groepen en vijf individuen. Tijdens de feestelijke uitreiking op 11 december 2015 werd de winnende vrijwilliger/groep bekend gemaakt.

Miriam Haagh (Wethouder Zorg, Onderwijs en Dienstverlening), die ook dit jaar de penning uitreikt aan de winnaars, over de penning: 

”De Gemeente Breda wil met de jaarlijkse uitreiking van de Chris van Faassen-penning de vele duizenden vrijwilligers in Breda bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zetten zich in voor anderen zonder daar iets voor terug te verwachten. Met de vrijwilligerspenning laten wij zien dat hun inzet niet vanzelfsprekend is en door het college en de inwoners van Breda zeer wordt gewaardeerd.”

Meer informatie

Zie voor meer informatie de bron van dit bericht:
Nieuwsbericht op de website van Breda Actief

Start cursus Computer Wegwijs

keyboard van een computer
Facebooktwitterlinkedinmail

Komende donderdag, 26 november, start in het Mondiaal Centrum Breda de praktijkgerichte cursus Computer Wegwijs voor beginnende of weinig ervaren computergebruikers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

De cursus is op 10 donderdagen van 14.00 tot 16.00. Normaal kost deze cursus € 50,–, maar omdat dit een ‘try out’ is voor het Mondiaal Centrum Breda is de cursus nu gratis.

Ook als u de eerste les mist, is het nog mogelijk mee te doen. Voor meer informatie en een online inschrijfformulier, zie de cursuspagina.

keyboard van een computer

Rouwen met Parijs – vanavond 18.00 Grote Markt

Facebooktwitterlinkedinmail

HandenFranseVlagHet Mondiaal Centrum Breda organiseert vanavond op de Grote Markt een bijeenkomst om te rouwen met Parijs. Onder andere Burgemeester Depla zal de aanwezigen toespreken, en actiekoor “Tegen De Wind Mee” zal muzikale uitdrukking geven aan de gevoelens die de aanslagen opgeroepen hebben.

We willen een positief signaal afgeven dat we ons niet door angst laten regeren. We willen schouder aan schouder staan in onze stad welke levensovertuiging we ook hebben om een teken te stellen.

De samenkomst is bedoeld om de gevoelens en emoties na de aanslagen in Parijs met elkaar te delen. Die aanslagen vonden in Parijs plaats mede omdat daar de polarisatie erg sterk is. Dat vindt o.a. zijn oorzaak in de enorm grote arme buitenwijken, de z.g. banlieues. Gelukkig kennen wij dat hier niet. Het MCB heeft het bestrijden van polarisatie in Breda heel hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij initiatief hebben genomen tot deze bijeenkomst. De aanslagen zijn niet alleen tegen Parijs gericht zijn maar tegen het hele westen, dus ook tegen ons.

Premier Rutte zei op de persconferentie van zaterdag het volgende: “ISIS is onze vijand, daarmee zijn we in oorlog. We zijn niet in oorlog met een geloof of de islam. De aanslagen hebben als doel om haat, angst en verdeeldheid te zaaien”. Wij moeten ons niet uit elkaar laten spelen. We moeten samen waakzaam en alert zijn in onze eigen straten, buurten en omgeving, aldus Rutte. Dat geldt dus ook voor onze stad Breda. We wijzen collectief de aanslagen in Parijs af, of we man of vrouw zijn, jong of oud en welke levensovertuiging we ook hebben.

We hebben voor deze avond ook enkele moslim organisaties benaderd; ook zij scharen zich achter de collectieve afwijzing van de aanslagen. De gebeurtenissen in Parijs kunnen de polarisatie doen toenemen met als gevolg dat vreemdelingenhaat wordt aangewakkerd. Als dat gebeurt dan laten we ons wél tegen elkaar uitspelen en hebben de aanslagplegers hun doel bereikt.

Laten we dus verdraagzaam blijven naar elkaar, naar onze medemens, naar onze buren, naar aanhangers van andere godsdiensten, naar mensen met een andere huidskleur en naar de bewoners van onze eigen AZC De Boschpoort.

We zien u graag vanavond op de grote Markt!

Gezocht: ‘maatjes’ voor vluchtelingen

Facebooktwitterlinkedinmail

Mondiaal Centrum Breda is van start gegaan met een nieuw project, het Maatjesproject. Dit is een vrijwilligersproject waarin vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving.

Maatje plus vluchteling koken samen

Een ‘maatje’ en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Maatje worden?

Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van zijn/haar weg.

Waarom zou u maatje worden van een vluchteling?

  • Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect;
  • Omdat het zinvol en dankbaar werk is;
  • Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen;
  • Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is;
  • Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen;
  • Omdat u……………vult u zelf maar in!

Interesse? Lees hier meer over het project en hoe u zich kunt aanmelden.

Meer weten?

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider:

Sazan Melko
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Mobiel nummer: 06 – 82 794 852
Email : maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl

« Older Entries