Author Archives: MCB webmaster

Opening Lach-yoga studio

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda juicht het initiatief van Rajitha Kanchenapalli, de opening van haar en de eerste Lach-yoga club in Breda toe. Rajitha is voor het Mondiaal Centrum Breda geen onbekende, zij heeft tijdens onze evenementen tot grote tevredenheid van onze gasten, al diverse sessies in zowel meditatie als lach-yoga verzorgd.
Voor meer informatie over datum en locatie download onderstaande flyer.

Rajitha Succes!

Portefeuille-verdeling bestuur

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

NB: er is een onderscheid tussen de inhoud van de portefeuille, die een zekere verantwoordelijkheid met zich brengt en het zijn van contactpersoon, waarbij de verantwoordelijkheid primair bij het betrokken onderdeel of commissie ligt.

Voorzitter (i.c. Wilbert)
Belangrijkste taken:

 • leiden bestuursvergaderingen
 • representatie naar buiten
 • lid DB.

Belast met:

 • algemeen beleid
 • externe contacten
 • contacten gemeente, zorgsector (Zorg voor Elkaar)
 • contacten verwante instellingen als vluchtelingenwerk en landelijke organisaties, vaak samen met een andere bestuurslid.
 • samen met secretaris: voorbereiding agenda AB en DB
 • contact met projectleider Maatjesproject over project en verdere ontwikkelingen (in nauwe samenspraak met de penningmeester)

Vicevoorzitter (i.c. Ellen)
Belangrijkste taken:

 • vervangen van de voorzitter bij afwezigheid
 • als portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vrijwilligersbeleid.

Belast met:

 • begeleiden/aansturen van coördinatoren,
 • bewaken van afspraken met vrijwilligers (vrijwilligerscontracten) in samenwerking met de coördinatoren,
 • werving en selectie vrijwilligers.
 • begeleiding Coordinator MCB (samen met BBB&B-bestuurslid)
 • Contactpersoon voor Naald en Draad en voor project Toeleiding Arbeidsmarkt.

Secretaris (i.c. Piet)
Belangrijkste taken:

 • verslaglegging van vergaderingen AB en DB,
 • beheer van het archief
 • communiceren van bestuursbesluiten naar coördinatoren en vrijwilligers,
 • onderhouden externe contacten.
 • bijhouden vrijwilligersadministratie en bewaren vrijwilligerscontracten,
 • zorg dragen voor afwikkeling van binnenkomende en uitgaande post, mails en andere berichten
 • coördinatie werkbezoeken en uitwisseling.
 • lid DB

Penningmeester (i.c. JanR)
Belangrijkste taken:

 • financieel beheer,
 • jaarrekening en begroting.
 • lid DB.

Belast met :

 • subsidieaanvragen en verantwoording ervan, dit alles ism voorzitter.
 • contactpersoon voor Broeders van Huijbergen, fondsen en gemeente v.w.b. financiële zaken.
 • contact met projectleider Maatjesproject over project en verdere ontwikkelingen (in nauwe samenspraak met de voorzitter)

Bestuurslid Gebouwbeheer en tweede penningmeester (i.c. Frans)
Belangrijkste taken:

 • als Gebouwbeheerder:
 • facilitair en technisch beheer en verhuur van ruimten,
 • begeleider coördinator F&T,
 • als tweede penningmeester:
 • uitbetaling leefgeld en beheer kleine kas.
 • lid DB.
 • Contactpersoon voor aannemers, nutsvoorzieningen etc.

Algemeen bestuurslid (i.c. JanH)
Belangrijkste taken:

 • begeleiding en ondersteuning van BBBB-commissie, Activiteitencommissie, werkgroep Samen Eten en Inloop.
 • Contactpersoon voor: Breda in Dialoog, Vredesweek, Herdenking Kristallnacht, Overleg gezamenlijke inlopen.

Algemeen bestuurslid (i.c.Bram)
Belangrijkste taken:

 • lid van BBBB-commissie en intermediair met bestuur,
 • als verbinder met de wijkraad contacten en afstemming met de wijk Boeimeer, levert kopij voor wijkkrant.
 • Vertegenwoordiger van MCB bij LOS en Zorg voor elkaar Breda (samen met voorzitter).

Vacature Algemeen Bestuurslid PR&Communicatie

Religieuze verminking maakt je kapot

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Assita Kanko

Uit: De Telegraaf
door: Wierd Duk

Ze wordt de Ayaan van België genoemd. Assita Kanko werd in haar geboorteland Burkina Faso slachtoffer van genitale verminking. Zij zet zich nu in voor vrouwen die hetzelfde lot ondergingen. Dat Kanko recent overstapte naar de Vlaams-nationalistische N-VA schiet bij ”links’ in het verkeerde keelgat.

Wat genitale verminking doet met een meisje? „Het maakt je kapot. Je hebt geen houvast meer, je bent totaal radeloos.” Assita Kanko (38) was vijf toen haar moeder haar meelokte naar een bouwvallig huisje bij de markt. „Ik werd naar binnen geduwd en op de grond gelegd. Drie of vier dames hielden me vast, ik voelde hun zweetdruppels op mijn lichaam. Ik moest mijn benen spreiden en toen zag ik dat mes. Ik gilde. Er werd iets van mij weggesneden. Je weet niet wat het is, maar ik voelde de pijn en rook het bloed dat zich vermengde met de aarde. En dan ga je naar huis. Ik kreeg bamboestokjes mee om in te knijpen tegen de pijn, de afdruk ervan stond in mijn handen. Later komen diezelfde vrouwen langs en behandelen je wonden met doeken met heet water. Dat doet zo’n pijn. Dan gaat het leven voor iedereen verder. Behalve voor jou.”

Seksueel temmen

Het verschrikkelijke is, zegt Assita Kanko: jouw wereld, die van het kind, stort in. „Mijn ouders waren God voor mij. De hemel kon vallen, mijn vader zou me beschermen. En plots is dat niet meer zo. Ik was zo bang en onzeker. Hoe kon ik mijn ouders ooit nog vertrouwen’?” Het is niet zo dat haar ouders ongeletterd waren. „Mijn vader was leerkracht en mijn moeder huisvrouw, maar goed belezen. Ik heb er later, toen ik een boek schreef, met mijn moeder over gesproken. Het is de traditie en de sociale druk, 75% van de meisjes was besneden. Niet alleen moslima’s trouwens. Het is ge- woon een manier om vrouwen seksueel te temmen.”

Kanko ging later studeren en nam actief deel aan het studentenverzet in Burkina Faso. Toen een van haar vrienden werd vermoord, besloot ze uit te wijken naar Europa. Drie jaar woonde ze in Nederland. Dankzij de liefde belandde ze in 2004. in België, waar Kanko nu een rijzende ster is. Een Ayaan Hirsi Ali (de Nederlandse activiste, red.) in wording.

Zelden kreeg de Brusselse vrouwenrechtenactiviste zoveel ‘racistische bagger’ over zich heen als na haar aankondiging dat ze overstapte van de Franstalige liberalen naar de Vlaamse nationalisten van de N-VA. Die islamkritische partij stapte onlangs uit de Belgische regering omdat ze niet akkoord kon gaan met het omstreden migratiepact van Marrakesh. Kanko: „De kritiek kwam vooral van links. Daar vinden ze dat een ‘zwart meisje’ niet voor de N-VA actief mag zijn. Ze noemen mij een dommerik, een zwarte sympathisant van de Ku Klux Klan. Ze hebben de mond vol over verdraagzaamheid, maar zelf zijn ze zwaar intolerant.”

Kanko ziet in België en de rest van Europa essentiële waarden – individuele vrijheid, de scheiding van kerk en staat, geloof in de rede onder druk staan; mede door de komst van honderdduizenden migranten uit culturen, zoals die waar zij als kind slachtoffer van werd. „Onze wetten moeten boven religieuze dogma’s staan. Ik heb in Burkina Faso gevochten voor de vrijheid. Ik weet hoe kwetsbaar de democratie is. In Europa stoort mij het schaapachtige zwijgen: vrijdenkers moeten zich verstoppen uit angst voor aanslagen, maar die zogenaamde antiracisten hoor je niet. Ik denk dat veel mensen niet weten hoe het is om in onvrijheid te leven, dan is de democratie hen misschien niet zo dierbaar. Of ze zijn bang: om voor racist of voor de duivel te worden uitgemaakt. Maar als je wilt dat iedereen je aardig vindt, bereik je niets.” ‘

Operatie

Pas dit jaar, in oktober, besloot Assita Kanko dat ze wilde weten wat er destijds precies bij haar is weggesneden. „Ik bezocht een Franse arts, die hersteloperaties kan uitvoeren bij vrouwen die zijn besneden. Mijn verminking bleek erger dan ik vreesde. Ik zal nooit normaal kunnen bevallen. Ik begon tijdens dat gesprek te depersonaliseren: beelden van mijn besnijdenis begonnen door elkaar te lopen met het heden. Als kind ben ik naar huis gelopen met die pijn en nu voelde ik mijn benen niet meer. Ik kan worden geopereerd, maar ik ben bang. De operatie is heel ingrijpend en ik ben gewend aan wie ik nu ben. Aan de andere kant besef ik dat ik een rolmodel kan zijn voor duizenden vrouwen, in België en elders, die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Maar ik ben er niet klaar voor. Nog niet.”

Onverrichte zaken retour

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De actiegroep We Gaan Ze Halen is weer op weg naar huis. Hun poging 150 vluchtelingen vanuit Griekenland mee te nemen naar Nederland, vanwege de erbarmelijke situatie in de Griekse vluchtelingenkampen, is stukgelopen. ,,De regering in Athene kan ons verzoek niet hebben gemist. Het was overal in het nieuws, maar ze hebben geen antwoord gegeven”, zegt woordvoerder Johannes van den Akker vanuit de auto.

We gaan ze halen retour Nederland

Rond de zestig Nederlandse actievoerders waren de afgelopen dagen in de Griekse hoofdstad en leverden een brief aan premier Tsipras en minister Vitsos van Immigratie af bij het parlement. Daar is geen reactie op gekomen.

Van den Akker noemt dat teleurstellend, maar is tegelijk ook tevreden met de media-aandacht voor de actie. ,,We hebben het onderwerp op de agenda gezet, dat is winst. We hebben zelf gezien hoe wanhopig de vluchtelingen zijn. De harde werkelijkheid is niet fijn, maar het is belangrijk dat we het verhaal kunnen vertellen.”

We Gaan Ze Halen gaat in Nederland verder actievoeren, maar weet nog niet hoe. Er zijn contacten met politici, maar daar wil Van den Akker verder niets over zeggen.

Uit:Nederlands Dagblad

Pech bus achtergelaten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Actiegroep We Gaan Ze Halen heeft zaterdag de bus waarmee ze vluchtelingen wil ophalen in Griekenland achtergelaten in Duitsland. De opgelopen vertraging door pech werd anders te groot. De tocht is daarna voortgezet met alleen de begeleidende karavaan van zo’n vijfentwintig auto’s, bevestigt Johannes van den Akker van stichting We Gaan Ze Halen.

We gaan ze halen laat pech-bus achter

Kort na het vertrek uit Utrecht, vrijdag, kampte de bus al met problemen bij Eindhoven. In Duitsland ging het later nog een keer mis. De kleine groep busreizigers stapte over in een auto en probeerde daarna weer aan te sluiten bij de groep die alvast verder gereden was.

Maandag in Athene arriveren blijft reëel, zegt Van den Akker. De groep wordt om 12.00 uur verwacht op het Syntagmaplein bij het Griekse parlement. ’s Avonds zullen ze in de hoofdstad een kerstmaaltijd nuttigen, samen met lokale bevolking en vluchtelingen. Het hoofddoel: 150 vluchtelingen mee terugnemen naar Nederland om te herinneren aan een belofte van de overheid om extra vluchtelingen van de Griekse eilanden op te vangen – is volgens Van den Akker nog steeds haalbaar.

Dat er nu geen bus meer is om een deel van hen te vervoeren, doet daar volgens hem niets aan af. ‘Dan regelen we het wel op een andere manier, bijvoorbeeld via vlieg- of treintickets. Als het lukt hen mee te krijgen, is het natuurlijk feest.’

Dat laatste is nog altijd de vraag. Of de Griekse overheid gaat meewerken, wist Van den Akker zaterdag nog niet. De Griekse premier Tsipras is eerder door Wij Gaan Ze Halen verzocht de ontheemden alvast te selecteren en van de juiste papieren te voorzien.

De ophaalactie trekt intussen in binnen- en buitenland aandacht. Via ­sociale media ontvangen steunbetuigers geregeld felle reacties, onder meer uit (extreem)rechtse kringen. ‘Er wordt heel veel bagger geplaatst, er is een team mee bezig dat weg te halen’, vertelt Van den Akker. ‘Het is vervelend voor de mensen die ons ondersteunen, echt niet tof. Maar wij kunnen er verder weinig aan doen.’ Van fysieke tegenstand heeft de actiegroep nog geen last gehad. De groep liep zaterdag grote vertraging op door files, vertelde Geertje Duncan uit Amsterdam, een van de chauffeurs zaterdagavond. ‘We rijden nu nog in Hongarije en moeten nog een uur of vier. Een deel van de groep is via Slovenië en Kroatië gegaan, maar daar was het ook druk op de weg.’ Duncan hoopt dat het lukt om vluchtelingen mee terug te nemen. ‘Dat lijkt mij zo gaaf. Maar we houden er rekening mee dat het niet lukt.’

Uit: Nederlands dagblad
door: Hans-Lukas Zuurman

Het instapje van de inloop

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

EEN INSTAPJE,

Er kon dit jaar, ondanks een terdege inzet, geen uitstapje gerealiseerd worden, Beide bestemmingen hebben om eigen redenen het bezoek afgezegd. Maar natuurlijk zijn de organisatoren in het Mondiaal Centrum niet voor een gat te vangen. Geen man/vrouw overboord, dan doen we een “instapje”. En dat hield deze keer in dat er een heerlijke Mexicaanse maaltijd bereid is geworden in het centrum zelf en die werd genoten door uiteindelijk 22 mensen rond de tafel.

Allemaal bezoekers van de inloop en vrijwilligers die het hele jaar rond zich verdienstelijk hebben gemaakt in de diverse activiteiten die het centrum mede dank zij hun inzet kan bieden. De kok vandaag was deze keer Ineke van Nispen, zij werd ondersteund door een enthousiaste groep
vrijwilligers.

Zoals de traditie ondertussen vereist had Jan een passage uit een boek gekozen om voorafgaand aan de maaltijd voor te dragen.
En zoals de kersttijd ons, evenals het centrum het hele jaar door, ons de verloren vreemdeling in de aandacht brengt zo verwees ook deze passage naar de warme plek van geborgenheid. Waarop nog een latere binnenkomer mee aan mocht schuiven.

Voor iedereen een fijne kerst gewenst en moge alle goede werken steeds doorgang vinden. En iedereen bedankt voor de bijdrage aan dit middagje
in.

door: Anneke

Samen eten op 28 december

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Theesalon de Struyck kookt bij de buren

Op 28 december 2018 zal “Theesalon de Struyck” een maaltijd serveren in het Mondiaal Centrum Breda. Beide organisaties zetten zich lokaal in door het organiseren van sociaal maatschappelijke activiteiten.

Deze maaltijd is een extra aanbod in deze kerstperiode naast de maaltijden die regelmatig worden georganiseerd in zowel Theesalon De Struyck als in het MCB. En vormt mogelijk een startpunt voor een nauwere toekomstige samenwerking.

Wat kunt u op 28 december verwachten?
De kok van “Theesalon de Struyck” zal een heerlijke Marokkaanse soep en couscousmaaltijd bereiden.

De maaltijd wordt opgediend in het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71.
Beide organisaties staan bekend om hun huiskamerachtige gemoedelijke sfeer en fijne gasten. Iedereen is welkom.

Aanvang:
Inloop vanaf: 17:30 uur
Aanvang maaltijd: 18:00 uur
De prijs bedraagt € 5,=
Inclusief koffie en thee

Reserveren voor 26 december bij theesalon de struyck 06-17028643 of telefonisch bij de voorzitter van het MCB 06-51381780 of via Theehuisheuvel@gmail.com

Info:
www.theesalondestruyck.nl www.facebook.com/Planciusplein1

MCB lied

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ter gelegenheid van de Kerstborrel op 14 december 2018 werd door Wout Kwakernaat een lied gecomponeerd en geschreven en opgedragen aan hete Mondiaal Centrum Breda. Tijdens de Kerstborrel werd het gepresenteerd door Wout en zangeres Femke Overboom.
Het Mondiaal Centrum Breda is hem zeer erkentelijk voor deze geste.

Tekst:

Een nacht als een ander, donker en koud
Een nacht toch heel anders, met sterren van goud
Een nacht van stil zwijgen, geuren van hout
Takken die neigen onder de last van goud

De deuren gaan open, stil en heel zacht
Je hoort mensen lopen, een kinderstem lacht
Een nacht als een ander, zo warm en licht
Een nacht zo heel anders, als een gedicht

Een nacht vol met mensen, op de vlucht
Verscheurde gezinnen, op zoek naar geluk
Kom kin onze armen, waar liefde u wacht
Ook voor dat kind dat wederom lacht

De nacht loopt ten einde, de dag breekt weer aan
Mensen die denken, hoe verder te gaan
Die betere wereld waarop zij hopen
Een nacht zo heel anders, die zal er komen

Kerstbijeenkomst in het MCB

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Een bijzondere kerstviering op het Mondiaal Centrum Breda. De Kerstborrel werd bezocht door 75 vrijwilligers.

Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet vierden we kerst met life music, van een van onze vrijwilligers, Wout Kwakernaat en zangeres Femke Overboom. Als verrassing en geschenk aan het MCB had Wout een lied gecomponeerd en geschreven hetwelk op fantastische wijze vertolkt werd door Femke.

Lach-yoga onder leiding van Rajitha

Na een opluchtende sessie lachyoga van Rajitha Kanchan konden de vrijwilligers genieten van een heerlijk buffet en was er ruimte om kennis te maken en van gedachten te wisselen. Een leuk kerstpresentje om mee naar huis te nemen, om tijdens deze feestdagen te weten dat je inspanningen gewaardeerd worden.

Het gaat goed met het Mondiaal Centrum Breda Het moet vermeld worden dat het MCB afgelopen jaar “rommelig” was vanwege de verbouwing, maar het ziet ernaar uit dat we er aan alle kanten sterker uitkomen. Zo is het gebouw van binnen en van buiten opgeknapt, geïsoleerd en energie zuiniger gemaakt. Voor deze inspanningen werden terecht, twee vrijwilligers voor deze mega klus, in het zonnetje gezet, te weten:
Frans Lemmens (bestuurslid en verantwoordelijk voor het gebouw) en Ed Visser (Technisch Facilitair coördinator).

Frans Lemmens en Ed Visser

Samen eten op 11 januari 2019

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Op vrijdag 11 januari wordt in het Mondiaal Centrum Breda weer de
maandelijkse maaltijd georganiseerd.

Er wordt een Congolese maaltijd bereid door Marie Gieskens.
Marie heeft al vaker in het Mondiaal Centrum gekookt en zal ons nu ook weer verrassen met: Kip Moambe en als nagerecht Mikate.

Moambe
Moambe

Wij bieden:

 • een ontspannen, huiskamerachtige sfeer,
 • gezellige tafelgenoten en
 • natuurlijk een heerlijke maaltijd.

Zie bijgevoegde flyer voor menu, kosten en opgave.

We hopen u te zien op vrijdag 11 januari bij “Samen eten” in het
Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 te Breda.
Inloop vanaf 17.30 uur en we eten gezamenlijk om 18.00 uur.

« Older Entries