Author Archives: MCB webmaster

Integratie uitstapje naar het Provinciehuis van Noord-Brabant

Facebooktwitterlinkedinmail

Weven
Het bezoek van ‘oude’ en ‘nieuwe’ Bredanaars aan het Provinciehuis Noord-Brabant, vanuit het Mondiaal Centrum Breda, op 6 maart 2020
Verslag door Anton Overboom

‘Oh, alstublieft, niet aanraken!”

Nieuwsgierige vingers trekken zich terug, nadat mevouw ‘De Gids’ dit vriendelijke doch dringende verzoek heeft gedaan. Natuurlijk willen vingers aanraken, dat is deel van hun aard – maar nu even niet doen!
Het wandkleed waarvoor wij staan is gróóóót (zo’n 2,5 meter bij 4 meter, schat ik); maar het is kwetsbaar. Overigens, die ‘wij’ voor dat wandkleed, dat is een groepje, bestaande uit mensen geboren in Koerdistan, Syrië, Eritrea, Nederland (tegenwoordig allen Bredanaar/Brabander): deze ‘wij’ is dus een ‘lappendeken’, die op bezoek is in het provinciehuis van Noord-Brabant.

Mevrouw ‘De Gids’ vertelt. Hierbij gebruikt ze haar vingers niet om aan te raken maar alleen om aan te wijzen: “Het wandkleed heet ‘Hieronymus Bosch’. Waarom de kunstenares het zo genoemd heeft? – geen idee! Want niets verwijst naar de schilderijen van Jeroen Bosch.” De schilderijen van Bosch zijn bonte voorstellingen met bizarre figuren in vervreemdende omstandigheden; dit wandkleed toont niet dergelijke voorstellingen, maar straalt rust, eenvoud en overzichtelijkheid uit. Ook al is Jeroen Bosch er beslist niet direct in te herkennen, het is, op zich, gewoon: mooi!

“In het provinciehuis,” gaat mevrouw ‘De Gids’ door, “zijn alle wandkleden geweven, dit kleed echter is geborduurd. Het bestaat uit miljoenen draadjes, en de kunstenares heeft er dan ook 2 ½ jaar over gedaan om het te maken.” Van het wandkleed lopen we door naar de lift, die ons van 1-hoog naar 22-hoog zal brengen. Nadat we boven zijn uitgestapt, lopen we via de trap naar 23-hoog. En daar ontrolt zich een tapijt, zó groot dat we de randen ervan niet kunnen zien, laat staan aanraken: de provincie Noord-Brabant. 2 ½ Miljoen ‘draadjes’ vormen dit tapijt; en wij, die staan te kijken, zijn 13 ‘draadjes’ uit die grote hoeveelheid. In die richting ligt Oss, en daar Eindhoven; ‘ons’ Breda is ergens in het zuid-westen. Al deze plaatsen zijn niet te zien, maar we genieten van het uitzicht en overzicht op deze hoogte, we genieten van wat we wèl zien: de stad van Jeroen Bosch, met daarin, de duidelijk boven de stad uitstekende, Sint-Jans-kathedraal.

We dalen af naar een ander ‘niet aanraken’, in het andere uiterste van het provinciehuis. Onderin het gebouw bevindt zich namelijk een overblijfsel uit de tijd van de koude oorlog: de atoomschuilkelder. Als we de kelder ingaan, passeren we, als eerste, de ‘decontaminatie’- (= ‘ontsmettings-’)douches. In geval van een atoomoorlog, dienen de douches om radioactief stof af te spoelen van degenen die de kelder binnenkomen, en zo moet verdere aanraking en verspreiding van radioactief stof voorkomen worden. Er zijn luiken waarin de gedragen en radioactief-besmette kleding weg gedaan kan worden.

De kelder is het centrum, waar men uitzicht en overzicht over de provincie heeft – ook al ligt dit centrum onder de grond; het is de plek vanwaaruit de zorg voor de burgers geregeld zou worden in atoomoorlog-situatie. We lopen door de verschillende ruimtes: de kantine, telecommunicatie-kantoor, het coördinatie-centrum met overzichtskaarten, de slaapvertrekken – de koude oorlog is voorbij, het restant van die tijd, al deze, gelukkig nooit-gebruikte, ruimtes – zijn koud.

We keren terug naar de begane grond, naar het heden. Ook op de ‘begane grond van dit heden’ is het wat aanraken betreft: ‘Voorzichtigheid geboden!’ Er waart een virus rond over de wereld, en ook hier, in onze direct omgeving: op meerdere plaatsen en duidelijk in het zicht zijn ontsmettingsflessen, met doeken erbij, neergezet. We lopen door de hal en nemen plaats om te gaan luisteren naar het verhaal over het ‘heden’, over het sturen en besturen van het Brabantse ‘heden’, vanuit het Provinciehuis door de Provinciale Staten.
2 ½ Miljoen Brabanders zijn met elkaar verweven. Deze 2 ½ miljoen ‘draden’ krijgen geregeld de gelegenheid om, uit hun midden, 55 ‘draden’ te kiezen. Het zijn deze 55 ‘draden’, die de Provinciale Staten’ vormen, ze vertegenwoordigen al die andere draden uit het ‘tapijt Noord-Brabant’. Deze afspiegeling van 55 vormt een bont en kleurrijk tapijt van meningen en standpunten; deze democratisch gekozen 55 zetten de lijnen uit, hoe het ‘tapijt Noord-Brabant’ groeit en zich ontwikkelt.

Het ‘tapijt Noord-Brabant’. En er is het ‘tapijt Breda’, een groeiend en zich ontwikkelend tapijt van ‘oude’ Bredanaars en ‘nieuwe’ Bredanaars. Allen verweven met elkaar.
Jeroen Bosch werkte met geduld bij het schilderen van zijn taferelen. In dat geduld ligt de verwantschap tussen Jeroen Bosch en het gróóóóte wandkleed, dat zijn naam draagt: met onuitputtelijk geduld heeft de kunstenares de miljoenen draden geborduurd tot één groot kleed.
Voor schilderen, weven of borduren, èn voor het samenleven hebben we nodig: dit eindeloze geduld waarmee de kunstenares het wandkleed ‘Hieronymus Bosch’ heeft vervaardigd – en daar kwam iets moois uit, hoor!
En aanraken? Dat moet óók om iets tot stand te brengen, om iets – en vooral ook mensen! – samen te brengen.
‘Gelieve aan te raken!’
Gewoon doen, zoals moeder en dochter, tijdens de rondleiding deden: de arm om de schouder geslagen – met elkaar verweven…

Internationale Vrouwendag 2020

Facebooktwitterlinkedinmail

We vieren vrouwendag waarbij het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen als basis voor een vreedzame en duurzame wereld.
De dag werd ingeleid door een persoonlijke bijdrage van Greetje Bos, wethouder Breda en een betrokken presentatie van Elisah Pauls van Zero Waste Nederland.
Daarna konden de bezoekers, overwegend vrouwen , meedoen aan verschillende workshops, de markt bezoeken , genieten van het actiekoor tegen de Wind mee en hapjes van Nisreen en sloten we de dag af met een multicultureel dansfeestje. Het was een gezellige drukte, sfeervol en kleurrijk.

Verslag van de Vrouwendag

Op zo’n dag als vandaag is het prettig om vast te stellen dat het merendeel van het publiek rouw is. Het is dus vrouwendag en het hele centrum gonst van activiteit.
Ellen de Schipper, bestuurslid , opent de dag die in het teken staat van “gelijkheid in vrijheid” het woord is daarna aan Greetje Bos wethoudster in Breda, voorheen officier van justitie, zij merkt op dat de verhouding man /vrouw in de gemeente politiek minder gunstig is dan bij justitie, Daar zou nog wat kunnen veranderen.

Greetje, als we zo amicaal mogen zijn, heeft een rotsvast geloof en vertrouwen in “girlpower” Vrouwen moeten geen nabootsing van mannen nastreven maar in haar eigen kracht staan. Dat kon het publiek beamen. Vanuit een vraag uit de zaal hoe het gesteld was in haar optie voor transgenders, brak zij een lans voor alle ‘afwijkenden’ van de gestelde norm”(?) Iedereen heeft het recht te zijn wie of wat hij/zij is en dat ook te laten zien. Je identiteit is heilig, Daar valt nog een hele weg te gaan.

Het woord was nu voor Elise Palls, zij heeft zich al geruime tijd gegooid op het item hoe produceer ik het minimum aan afval en leef en consumeer ik toch prettig voldoende. Zij is begonnen met b.v. te inventariseren welke onzinnige verpakkingen er gemaakt en gebruikt worden . In plastic verpakte bananen en dubbellaagse verpakkingen zoals bij bv de tempé /al die plasticsoep veroorzakende verpakkingen is zij in de winkel achter gaan laten. Dit als actie om het fenomeen verpakking, waarom? In de picture te zetten. Zij heeft een boekje uitgegeven waarin zij tips geeft over hoe je in het huishouden al kunt voorkomen dat je afval produceert. Zij is beter gaan eten sinds ze dit project is gestart want als je geen onnodig afval mee naar huis wilt nemen dan eet je vers en onverpakt. Ziedaar twee gunstige gevolgen van het bewuste leven. Ook op ander vlak zet zij deze leefstijl voort Bijvoorbeeld gaat zij geen vliegvakanties meer aan. Zij heeft een club van gelijk gezinde weten te vinden en te koppelen die u weer kunt vinden op het internet onder de naam Zero Waste.
En hoe serieus dit alles valt te nemen wordt wel duidelijk als ik u vertel dat zij genomineerd is voor de milieuprijs ‘duurzame dinsdag’. Houdt u binnenkort de huis aan huis bladen in de gaten, er staat namelijk een wandeltocht op stapel waarbij een gids u meeneemt langs winkels met de raamsticker; ‘neem gerust uw eigen verpakking mee!” En dat is dan om te beginnen allereerst een vaak bruikbare
boodschappentas, en kent u het netje om bv groenten in te doen? En bewaar de mooie papieren zakken die gaan ook langer mee dan één keer. Hiermee is de vroeger zo afgezonderde plek voor de vrouw, het huishouden en het aanrecht, gebleken een plek van wereldbelang te zijn.

En hier gaat het programma verder met de eerder ervaren en heerlijk bevonden dus voor herhaling vatbare LACH YOGA . waarna ik u meeneem naar de andere ruimtes waar b.v. gewerkt wordt aan een wandkleed door verschillende vrouwen en kinderen. Er worden hartvormen geknipt en die gaan met een lichte opvulling per naald en draad op het kleed bevestigd worden. Het wordt mooi en zal met zoveel samenwerking vandaag nog wel afkomen. In de tuinkamer heeft Amnesty een schrijftafel. Helaas nog steeds actueel. U weet het toch nog wel, zoveel door de overheden doodgezwegen politieke gevangenen. Veel mannen maar ook steeds meer vrouwen. Voorkomen moet worden dat zij inderdaad gedood worden zonder dat bekend was waar zij überhaupt waren, laat staan zich voor een rechtbank hebben kunnen verdedigen.
Natuurlijk waren er de diverse lekkere hapjes en een voetreflexzone massage waarvoor men kon inschrijven, Zelf heb ik het gehouden op een mooie henna versiering op de hand. Het koor “Tegen de wind mee” deed een optreden waarbij af en toe het publiek ook mee mocht zingen, zoals bv met John Lennon’s ‘Imagine’ en een Afrikaans liedje wat niemand kende maar waarbij het meezingen open stond voor een eigen klank- interpretatie. Al met al een geslaagde dag, er werd afgesloten met een swingsessie in de Aula.

door: Anneke

Lezing: Ontwikkelingen in Mexico

Facebooktwitterlinkedinmail

Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert het Mondiaal Centrum Breda, samen met het echtpaar Margarita Aldana Gonzalez en Joost Slagboom een politiek culturele conferentie over de nieuwe ontwikkelingen in Mexico. Sinds het aantreden van president Andres Manuel Lopez Obrador eind 2018 zijn veel veranderingen in gang gezet. Onder de noemer Quatro T, de vierde transformatie van het land, is de strijd tegen corruptie, criminaliteit en geweld en voor sociale gelijkheid intens ingezet. De president en zijn regering zetten zich dagelijks in om in nauw contact met alle bewoners daaraan vorm te geven. Tijdens dagelijkse persconferenties zet hij zijn plannen uiteen en staat hij open voor vragen.
Marco Antonio Olivera Jiménez, een bekende journalist bij deze persconferenties zal uitleg geven over al deze ontwikkelingen. Ook is er een persoonlijke boodschap van de president vanuit Mexico voor de aanwezigen. De spreker zal uiteenzetten hoe onder het huidige regeringsbeleid de welstand van het arme deel van de bevolking en de economische vooruitgang van het land stimuleert. Verder wil hij de vragen uit de Mexicaanse gemeenschap in Nederland in kaart brengen om die bij terugkomst onder de aandacht van de president te brengen die daar zeker iets mee wil doen.
Ons staat voor ogen een bijeenkomst waarin Mexicanen in Nederland samen met andere geïnteresseerden zoals journalisten, politici uit Nederland zich focussen op de recente ontwikkelingen in Mexico en de vragen die hierover leven. Wellicht is er ook belangstelling vanuit allerlei sectoren van onze economie.
De conferentie wordt opgeluisterd door Diego Latino (musica veracruzana) en Claudia Morato (harpiste).Dagvoorzitter zal zijn dr. Pablo Isla Monsalve (Universiteit van Leiden).
Plaats: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819HP Breda
Tijd: Zaterdag 28 maart 2020, 10:30 – 15:30 uur.
Inschrijven voor deelname via het volgende mailadres: conferencia4t@gmail.com. Graag daarbij aangeven als u aan Mexicaanse hapjes wil deelnemen voor 5 Euro per persoon.


Conferencia sobre Mexico

El sábado 28 de marzo de 2020, el Mondiaal Centrum Breda organiza, junto con la pareja Margarita Aldana González y Joost Slagboom, una conferencia política y cultural sobre los nuevos desarrollos en México. Muchos cambios se han puesto en marcha desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018. Bajo el título Quatro T, la cuarta transformación del país, la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia y por la igualdad social se ha utilizado intensamente. El presidente y su gobierno trabajan duro todos los días para dar forma a esto en estrecho contacto con todos los residentes. Durante las conferencias de prensa diarias, explica sus planes y está abierto a preguntas.

Marco Antonio Olivera Jiménez, un conocido periodista en estas conferencias de prensa, explicará todos estos desarrollos. También hay un mensaje personal del presidente de México para los presentes. El orador explicará cómo, bajo la política gubernamental actual, se estimula la prosperidad de la parte pobre de la población y el progreso económico del país. También quiere mapear las preguntas de la comunidad mexicana en los Países Bajos para volver a llamar la atención del presidente que ciertamente quiere hacer algo con ellas.

Prevemos una reunión en la que los mexicanos en los Países Bajos, junto con otras partes interesadas, como periodistas, políticos de los Países Bajos, se centren en los desarrollos recientes en México y las preguntas que surjan al respecto. Quizás también haya interés de varios sectores de nuestra economía.

La conferencia cuenta con la participación de Diego Latino (música veracruzana) y Claudia Morato (arpista).
El presidente del día será el Dr. Pablo Isla Monsalve (Universidad de Leiden).

Lugar: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819HP Breda

Hora: sábado 28 de marzo de 2020, 10:30 a.m. a 3:30 p.m.

Regístrese para participar a través de la siguiente dirección: conferencia4t@gmail.com. Indique si desea participar en bocadillos mexicanos por 5 euros por persona.

Verslag: Lezing Dr. Biekman

Facebooktwitterlinkedinmail
Dr. B. Biekman

Een lezing over Afrofobie en de vele betekeninssen van het begrip neger

Op maandag 17 februari , sprak in het MCB dr Barryl Biekman voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden over het thema racisme, een beladen onderwerp. Er waren 40 mensen op deze lezing afgekomen. Met name werden uitsluitingsmechanismen uitgewerkt, in het bijzonder afrofobie, waarvan de letterlijke betekenis is angst, haat afkeer en aanverwante onverdraagzaamheid tegenover zwarte Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst wat ook zelfhaat bij mensen van Afrikaanse afkomst te weeg brengt.

Daarnaast ging ze in op de vele betekenissen van het begrip neger., dat vaak in negatieve zin gebruik wordt zoals ´Jongen je ziet er uit als een neger´ verwijzend naar een jongen die zich vuil heeft gemaakt.

Op het einde van haar inleiding vertelde Mevrouw Biekman nog een schrijnend verhaal. Toen zij haar zoon op de lagere school wilde bezoeken in een witte school in de klas ,werd ze door de leerlingen voor zwarte piet uitgemaakt en werd ze door haar eigen zoon de klas uitgeduwd omdat hij zich schaamde. Dit is geen op zich zelf staand feit. Vele mensen met een zwarte huidskleur hebben dit meegemaakt
Wie nog meer wil weten over dit thema kan het boek bestellen:
Barryl Biekman, Uitsluitingsmechanismen, Blaka en afrofobie, Het belang van politieke wil en rechtvaardig bestuur: LM Publishers Volendam 2018.

Jan Hopman

Internationale Vrouwendag 2020

Facebooktwitterlinkedinmail

Evenals in voorgaande jaren volgt het Mondiaal Centrum Breda ook in 2020 enkele grote (inter)nationale evenementen.

Daarom besteden we op 7 maart, samen met andere organisaties, aandacht aan de Internationale Vrouwendag.
Iedereen is van harte welkom. Het programma start om 14:30 uur.
Het thema dit jaar is Vrijheid, solidariteit & duurzaamheid. Met aandacht voor elkaar en de wereld waarin we leven.
Het belooft een leuke middag te worden met diverse workshops, hapjes en drankjes. We sluiten de middag om 17.30 af met multiculturele dansmuziek.
MCB Contactpersoon Ellen de Schipper.

Programma

14:15 uur inloop

Sprekers:
14:30 uur Greetje Bos wethouder in Breda
14:45 uur Elisah Pal Zero Waist Nederland

Activiteiten:
Interactieve workshops in:
– markt
– theetuin
– soepjes en hapjes

Vanaf 16:30 uur interculturele muziek en dans
Afronding / einde om 17:30 uur

Download en verspreid bijgevoegde flyer

Betrokken ondernemers / KMA

Facebooktwitterlinkedinmail
Opruimwerkzaamheden door KMA kadetten

Wat is hier nou aan de hand?!

Automatisch houd ik mijn pas in als ik op 7 februari 2020 aan kom lopen bij het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat. Kan ik wel naar binnen?
In een serieus werktempo zijn jonge mannen in soldaten-pak bezig allerlei troep van kapotte baby badjes tot gehalveerde kasten en zelfs een stuk uit een muur van gemetselde bakstenen, naar buiten te gooien. Nou, dit was niet een verrassings-manoeuvre om de burgerij op haar qui-vive te houden nee, het is vandaag, 7 februari de jaarlijkse goede doelen dag die de st. “betrokken ondernemers” heeft uitgeroepen. De jonge mannen in soldaten-pak zijn dan ook in dit kader bezig grote opruiming te houden in het mondiaal centrum.

Hoe werkt het?
Allerlei maatschappelijke organisaties of projecten kunnen zich aanmelden bij bovengenoemde stichting met het verzoek een dag hulp te krijgen bij iets waarvan de uitvoering moeilijk tot onmogelijk is, of er gewoon steeds maar niet van komt. Deze inschrijving met motivatie komt bij de stichting die een bestand heeft van deelnemende bedrijven. Dan kiezen die een aanvraag die bij de aard van het bedrijf past, of juist iets heel anders van de hulpploeg vraagt.

Zo ook heeft de KMA zich opgeworpen als deelnemer, om ook eens te laten zien dat binnen die hoge muren ook medemenselijke harten kloppen. Het beeld wat de mensen hebben is vaak star en niet geïntegreerd in de samenleving. Zij kozen voor een match met het Mondiaal centrum.
De deelname hierin is voor elke cadet vrijwillig. Deze maatschappelijke actie wordt in elk leerjaar geponeerd. Zo zien de cadetten naast de bredase bevolking ook hun medestudenten uit andere leerjaren soms voor het eerst. De leerjaren opereren vrij afgescheiden van elkaar. Terwijl deze werkgroepen gevarieerd van leerjaar worden samengesteld. Kortom, het is even een moment van : ”wie ben jij en wil je weten wie ik ben?”
De cadetten worden die dag vrij-geroosterd van hun studie om van ongeveer 09.30 tot 15.00 uur te klussen.
Dit was dus wat er aan de hand was vandaag in het mondiaal centrum. Er is radicaal opgeruimd. In vier groepen 1 tuin 2 ontvangst en activiteitenruimten 3 de kelder, 4 zolder.

De vrouw waarmee ik gesproken heb maakte ook deel uit van de KMA-werkgroep. In totaal zijn er weinig vrouwen actief binnen de KMA. En binnen bepaalde disciplines helemaal niet. Je kiest op de KMA namelijk een studierichting zoals de Landmacht, De luchtmacht, de Marechaussee. In de laatste zitten het kleinst aantal vrouwen, nl. geen en bij de andere twee wint de luchtmacht. Op alle afdelingen moeten de mannen ( die toch dit bolwerk decennia lang als hun domein hebben ervaren) nu wennen aan de aanwezigheid van vrouwen. Ook al vormen zij vooralsnog een minderheid.
Bij voorbeeld qua sanitaire voorzieningen die echt specifiek voor mannen ontworpen waren. En zo zijn er wel meer dingen op te noemen die, ook al is er structureel maar een vrouw, aangepakt moeten worden. Maar er wordt aan de vrouwen die hiervoor kiezen wel dezelfde kwalificatie eis gesteld. En dat geldt op mentaal/geestelijk kunne, als op fysiek gebied. En, ook niet onbelangrijk; je moet heel veerkrachtig en ad rem zijn om tegen een stootje te kunnen want de mannenhumor onder elkaar is minstens zo scherp en af en toe cru als die van ons maar er zijn er meer van.

Met het gesprek dat wij hadden en vooral ook door samen de handen uit de mouwen te steken; de KMA-studenten met de bewoners en vrijwilligers van het mondiaal centrum , is de doelstelling die de KMA had, wel waargemaakt. Er is een prettig contact ontstaan tussen groepen die elkaar anders niet zo gauw zouden opzoeken. En hoe positief verrassend het is om achter de façade van een uniform te kijken

Zo kan de rommel die te lang is blijven liggen toch ook wat nieuws en onverwachts opleveren.

In de tijd dat deze opruimploeg druk aan het werk was, liep er al een inrichtingsploeg door het gebouw. U ziet, er wordt niet stilgezeten.

KMA GoedeDoelenDag

Stichting: Betrokken Ondernemers, hartelijk dank dat dit door jullie initiatief mogelijk werd gemaakt en niet in de laatste plaats gaat onze dank uit naar de “handjes”, de kadetten van de KMA die het helemaal hebben waargemaakt!

Lezing: Zijn we allemaal racisten

Facebooktwitterlinkedinmail

Zijn we allemaal racisten? Een duidelijke vraag.

Mevrouw dr. Barryl Biekman zal op maandag 17 februari om 19.30 in het Mondiaal Centrum Roland Holststraat 71 uur een lezing geven over racisme en afrofobie. Geen enkel land en zelfs geen enkele persoon is vrij van racisme en persoonlijke en institutionele uitsluiting Zij zal de meervoudige vormen van racisme uitleggen en met name ingaan op de term ‘Afrofobie’

Zij citeert het regeerakkoord van 2010: ´De overheid behandelt alle burgers en ingezetenen van het land gelijk en discrimineert niet. We beoordelen mensen niet als groep maar als individu´
Helaas is de dagelijkse werkelijkheid nog steeds anders. De n-theorieën, raciaal profileren, racistisch taalgebruik, de opu yu kloru gedachte, het effect van cultuur-historische tradities zijn enkele van de onderwerpen die binnen de context van het hoofdthema uitsluitingsmechanisme worden geanalyseerd.
Mevrouw Biekman heeft Surinaamse wortels, heeft in 2018 het boek geschreven over uitsluitingsmechanismes Blaka tara en Afrofobie. Zij is pedagoog en heeft zich haar hele leven ingezet om het thema racisme, slavernij en diversiteit bij met name overheidsorganen bespreekbaar te maken. Zij is landelijk voorzitter van het platform slavernij Nederland. De bijdrage voor de avond is 5 euro, waarvoor u koffie, thee of iets fris krijgt.
Meer informatie www.mondiaalcentrumbreda.

Appeltje van Oranje

Facebooktwitterlinkedinmail

Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda was genomineerd voor een “Appeltje van Oranje”.
We kregen van u 844 stemmen (waarvoor onze hartelijke dank). Dit stemmen aantal, samen met een gehouden pitch (van c.a. 40 projecten) leverde het fantastische bedrag van € 1500,= op.
Deze gaan we effectief inzetten binnen het maatjesproject.

Het Mondiaal Centrum Breda feliciteert de overgebleven 12 maatjesprojecten met het bereiken van de laatste ronde.
“We zijn allemaal maatjes. . . . .”

Lezing: Verslag INLIA

Facebooktwitterlinkedinmail

Bed, Bad, Brood lezing over INLIA Groningen.

Er waren in totaal 35 personen afgekomen op de lezing van John van Tilborg, waarvan 8 personen van de PKN de Baaij uit Etten-Leur.

INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven van Asielzoekers is een internationaal initiatief vanuit de kerken en bestaat al sinds 1983 en bestaat nu in Groningen ruim 30 jaar. Men heeft nu in Groningen een grote boot, die van het Rode Kruis is geweest en een hotel waar tezamen 300 mensen wonen. Daarnaast heeft INLIA nog 30 huizen in de stad, waar mensen onder begeleiding of bij gezinnen wonen. In totaal heeft men 50 mensen in dienst om alle in goede banen te leiden.

John van Tilborg begon met 2 Bijbelteksten, waarbij hij de Brief van Paulus aan de Romeinen 13,1-7 citeerde, waar er duidelijk aangegeven wordt dat er een scheiding is tussen Kerk en Staat que bevoegdheden, maar dat er van de andere kant ook een noodzaak tot hulp bieden is bij het opnemen van vluchtelingen (Mattheus, 25, 35-36) De grote vraag is hoe je beide Bijbelteksten kunt verenigen.

Verdere stelde de spreker’ Je moet erkennen dat de straat geen oplossing is, maar juist het probleem. Doen alsof mensen niet bestaan en dat er geen gevolgen zijn voor hemzelf of de gemeenschap, leidt tot risico’s op het gebied van de openbare orde, de (volks)gezondheid en de humaniteit van de samenleving. Het is dan zaak vanuit je eigen verantwoordelijkheid aan de slag te gaan, in samenwerking met en erkenning van de verantwoordelijkheid van de ander.

Belangrijk vond hij voor de gasten
a) Rust, ruimte en respect
b) Vertrouwen
c) Verantwoordelijkheid delen
d) Opheffen van belemmeringen (waarom is er iets misgegaan in de procedure)
e) Zelf actief worden
f) Eerlijk procederen
g) Al het werk in teken van oplossingen stellen en gemeentebestuur medeverantwoordelijk maken met behoud van eigen opvangmogelijkheid.
h) Als beweging of instantie werk je ook voor en met de samenleving

Verder viel op dat het een belangrijk punt van ondersteuning is het helpen met het achterhalen van de identiteit van een persoon en stelde hij ook vraagtekens bij de noodzaak van het chequen door de vreemdelingenpolitie

LVV
Er zijn door de rijksoverheid 5 pilots aangewezen, waarvan Groningen er een van is. Gekeken wordt nu wat de best-practises zijn en hierbij springt Tonningen er wel uit doordat men 300 ongedocumenteerden opvangt en ook nog satellietsteden heeft zoals Emmen waar ook mensen opgevangen worden. Voordeel is wel dat Ter Apel in de buurt ligt. Hij hoop vurig dat dit kabinet nog beslist en het aantal LVV’s uitbreidt
dank aan Jon van Tilburg
Tenslotte hield hij nog een vurig pleidooi tegen de strafbaarstelling van illegaliteit zoals in Nieuwsuur prominente politici van VVD en CDA in januari 2020 nog beweerden.

Door: Jan Hopman.

Conferentie: “Nieuw Mexico”

Facebooktwitterlinkedinmail

Op zaterdag 28 maart 2019 organiseert het Mondiaal Centrum Breda, samen met het echtpaar Margarita Aldana Gonzalez en Joost Slagboom een Conferentie over de nieuwe ontwikkelingen in Mexico.

Sinds het aantreden van president Andres Manuel Lopez Obrador eind 2018 zijn veel veranderingen in gang gezet. Onder de noemer Quatro T, de vierde transformatie van het land, is de strijd tegen corruptie, criminaliteit en geweld en voor sociale gelijkheid intens ingezet. De president en zijn regering zetten zich dagelijks in om in nauw contact met alle bewoners daaraan vorm te geven. Tijdens dagelijkse persconferenties zet hij zijn plannen uiteen en staat hij open voor vragen.

Marco Olivera een bekende journalist zal samen met de econoom Ronaldo Dimo Moncayo Paz tijdens deze conferentie inhoud geven. Ook rekenen we op een persoonlijke boodschap van de president vanuit Mexico voor de aanwezigen.

De sprekers zullen uiteenzetten hoe onder het huidige regeringsbeleid de welstand van het arme deel van de bevolking en de economische vooruitgang het land stimuleert.

Verder willen ze de vragen uit de Mexicaanse gemeenschap in Nederland in kaart brengen om die bij terugkomst onder de aandacht van de president te brengen die daar zeker iets mee wil doen.

Ons staat voor ogen een bijeenkomst waarin Mexicanen in Nederland samen met andere geïnteresseerden zoals journalisten, politici uit Nederland zich focussen op de recente ontwikkelingen in Mexico en de vragen die hierover leven. Wellicht is er ook belangstelling vanuit allerlei sectoren van onze economie.

Plaats: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819HP Breda Tijd: Zaterdag 28 maart 2019, 10:30 – 15:30 uur.

Opgave via info@mondiaalcentrumbreda.nl of bij Margarita Aldana : margarita_aldana67@hotmail.com

Graag aangeven of u aan een Mexicaanse lunch wil deelnemen voor 5 Euro per persoon.


El sábado 28 de marzo de 2019, el Mondiaal Centrum Breda organiza, junto con la pareja Margarita Aldana González y Joost Slagboom, una Conferencia sobre los nuevos desarrollos en México.

Muchos cambios se han puesto en marcha desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018. Bajo el título Quatro T, la cuarta transformación del país, la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia y por la igualdad social se ha utilizado intensamente. El presidente y su gobierno trabajan duro todos los días para dar forma a esto en estrecho contacto con todos los residentes. Durante las conferencias de prensa diarias, explica sus planes y está abierto a preguntas.

Marco Olivera, un conocido periodista en estas conferencias de prensa, junto con un economista, explicará todos estos desarrollos. También contamos con un mensaje personal del presidente de México para los presentes. Los oradores explicarán cómo, bajo la política gubernamental actual, se estimula el bienestar de la parte pobre de la población y el progreso económico del país. También quieren mapear las preguntas de la comunidad mexicana en los Países Bajos para volver a llamar la atención del presidente que ciertamente quiere hacer algo con ellas.

Prevemos una reunión en la que los mexicanos en los Países Bajos, junto con otras partes interesadas, como periodistas, políticos de los Países Bajos, se centren en los desarrollos recientes en México y las preguntas que surjan al respecto. Quizás también haya interés de varios sectores de nuestra economía.

Lugar: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819HP Breda

Hora: sábado 28 de marzo de 2019, 10:30 a.m. a 3:30 p.m.

Regístrese a través de info@mondiaalcentrumbreda.nl o con Margarita Aldana: margarita_aldana67@hotmail.com Indique si desea participar en un almuerzo mexicano por 5 euros por persona.

« Older Entries