Bestuursakkoord (2018-2022) maakt ruimte voor ongedocumenteerden

Facebooktwitterlinkedinmail

Eind januari 2018 hebben we een druk bezochte informatieavond georganiseerd over de schrijnende situatie van ongedocumenteerden in Nederland. We berichtten hier eerder over op onze website.
Tijdens deze avond was er vanuit alle politieke partijen begrip en zag men de noodzaak om met de verstrekte informatie iets te doen.logo Gemeente Breda

Daarna kwamen in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen volgde het formatieproces. Tijdens dit proces werden door onze voorzitter – veelal in samenwerking met andere organisaties – diverse informatierondes bijgewoond en werden het college van burgemeester en wethouders, de formateurs en de nieuwe raadsleden uitgebreid geïnformeerd en werd steun gevraagd om in de nieuwe coalitie ruimte te maken voor de noodopvang van ongedocumenteerden in het Mondiaal Centrum en daar de benodigde middelen voor te reserveren. In ieder geval totdat er sprake is van een rijksbeleid waarmee hierin landelijk wordt voorzien.

Al deze inspanningen hebben tot resultaten geleid:
Hieronder twee citaten uit het nieuwe bestuursakkoord:
onder het kopje:

Ongedocumenteerden

We staan voor een humanitair beleid (binnen de wettelijke mogelijkheden).
We kunnen niet wegkijken als mensen in de problemen komen. Niemand hoeft in Breda op straat te slapen.
Daarover gaan we met de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda afspraken maken om van daaruit mensen door te kunnen geleiden naar al
bestaande voorzieningen.

En onder het kopje:

afspraken:

We maken € 100.000 jaarlijks vrij voor ons beleid ten aanzien van
ongedocumenteerden totdat er een rijksbrede afspraak is.

Deze bestuurlijke afspraken zijn een grote steun in de rug van het Mondiaal Centrum Breda en andere maatschappelijke organisaties betrokken bij de
opvang van asielzoekers en ongedocumenteerden. Naar verwachting zal wethouder Mirjam Haagh (PvdA) de portefeuillehouder over dit onderwerp zijn.

Het bestuur van het Mondiaal centrum heeft zich in een brief aan de gemeenteraad verheugd getoond over deze toezeggingen. Zodra het nieuwe College is benoemd, begin juni, zullen we met hen in gesprek gaan om mee te werken aan de uitwerking van deze coalitie-brede afspraken.

Gerelateerd artikel in BN de Stem

Print Friendly, PDF & Email