Bijzondere Dagen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

kalender heading
Een standaard jaar kent 365 dagen. Veel van deze dagen zijn inmiddels toegewezen of uitgeroepen om een stil te staan bij bepaalde groepen, activiteiten of situaties.
Dit toewijzen of uitroepen is vaak internationaal en daarmee toont het meteen ook het belang van het onderwerp aan.

Het is goed om af en toe een stil te staan bij en je even te informeren over de stand van zaken en de impact van het betreffende onderwerp.

Hieronder laten we zoveel mogelijk in volgorde bijzondere dagen, waarvan wij als Mondiaal Centrum Breda, vinden dat ze met onze visie en doelstellingen gerelateerd zijn de revue passeren, waarmee we u dan zoveel mogelijk “up to date” houden.

Op zaterdag 10 november 2018 organiseert het MCB-Maatjesproject in samenwerking met de stichting Saz-Koerden in het Mondiaal Centrum Breda een verwen dag voor mantelzorgers.

Op deze nationale "dag van de Mantelzorger" willen het MCB-Maatjesproject en de stichting Saz-Koerden eens extra aandacht

Democratie
Dit wordt gezien als een van de meest ideale vormen om te besturen / regeren.
Herkomst: “demos” komt van het Griekse volk en “kratein” komt van het Griekse heersen samen volksheerschappij.
Korte uitleg
In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en

Monumenten in Breda
De stad Breda telt meer dan 500 monumenten. Althans gebouwen die een monumentenstatus hebben gekregen omdat ze een voor de stad Breda of omgeving kenmerkende stijlen bevatten of misschien ook wel geschiedkundige waarde hebben. Aanpassingen aan deze gebouwen

Wereld Waterweek
Ongelofelijk voor ons in Nederland dat er geen water uit de kraan komt. Maar recent gebeurde het bijna wel in zuid Europa. Water, drinkwater op rantsoen. In juli gingen in het Vaticaan de fonteinen uit. Rome kwam met een

De jeugd
Waar ook ter wereld zij heeft de toekomst.
Aan ons ouderen en volwassenen de taak om de voorwaardes voor de toekomst te scheppen. Hoe die vervolgens uitgevoerd gaat worden is niet meer aan ons.
Wij en zoveel generaties voor ons deden

Het sprookje van de waarheid
je kunt er lang en breed over denken en debatteren. Maar een sprookje blijft een sprookje.
Het speelde zich lang geleden af in een land hier ver vandaan. Wij kunnen er dus kennis van nemen en verder

Dag van de vluchteling
20 juni is uitgeroepen tot de dag van de vluchteling. Op dit moment niet iets waar we als mensheid trots op kunnen zijn. Oorlogen, andere conflicten en/of ander gedachtegoed is er de oorzaak van dat het UNHCR


Datum: maandag 12 juni Internationale dag teen Kinderarbeid
Jaarlijks is op 12 juni de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor kinderen die noodgedwongen arbeid moeten verrichten.

Volgens de cijfers van UNICEF (de kinderorganisatie van de Verenigde

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email