Category Archives: Algemeen MCB nieuws

Verslag: Lezing Dr. Biekman

Facebooktwitterlinkedinmail
Dr. B. Biekman

Een lezing over Afrofobie en de vele betekeninssen van het begrip neger

Op maandag 17 februari , sprak in het MCB dr Barryl Biekman voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden over het thema racisme, een beladen onderwerp. Er waren 40 mensen op deze lezing afgekomen. Met name werden uitsluitingsmechanismen uitgewerkt, in het bijzonder afrofobie, waarvan de letterlijke betekenis is angst, haat afkeer en aanverwante onverdraagzaamheid tegenover zwarte Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst wat ook zelfhaat bij mensen van Afrikaanse afkomst te weeg brengt.

Daarnaast ging ze in op de vele betekenissen van het begrip neger., dat vaak in negatieve zin gebruik wordt zoals ´Jongen je ziet er uit als een neger´ verwijzend naar een jongen die zich vuil heeft gemaakt.

Op het einde van haar inleiding vertelde Mevrouw Biekman nog een schrijnend verhaal. Toen zij haar zoon op de lagere school wilde bezoeken in een witte school in de klas ,werd ze door de leerlingen voor zwarte piet uitgemaakt en werd ze door haar eigen zoon de klas uitgeduwd omdat hij zich schaamde. Dit is geen op zich zelf staand feit. Vele mensen met een zwarte huidskleur hebben dit meegemaakt
Wie nog meer wil weten over dit thema kan het boek bestellen:
Barryl Biekman, Uitsluitingsmechanismen, Blaka en afrofobie, Het belang van politieke wil en rechtvaardig bestuur: LM Publishers Volendam 2018.

Jan Hopman

Internationale Vrouwendag 2020

Facebooktwitterlinkedinmail

Evenals in voorgaande jaren volgt het Mondiaal Centrum Breda ook in 2020 enkele grote (inter)nationale evenementen.

Daarom besteden we op 7 maart, samen met andere organisaties, aandacht aan de Internationale Vrouwendag.
Iedereen is van harte welkom. Het programma start om 14:30 uur.
Het thema dit jaar is Vrijheid, solidariteit & duurzaamheid. Met aandacht voor elkaar en de wereld waarin we leven.
Het belooft een leuke middag te worden met diverse workshops, hapjes en drankjes. We sluiten de middag om 17.30 af met multiculturele dansmuziek.
MCB Contactpersoon Ellen de Schipper.

Programma

14:15 uur inloop

Sprekers:
14:30 uur Greetje Bos wethouder in Breda
14:45 uur Elisah Pal Zero Waist Nederland

Activiteiten:
Interactieve workshops in:
– markt
– theetuin
– soepjes en hapjes

Vanaf 16:30 uur interculturele muziek en dans
Afronding / einde om 17:30 uur

Download en verspreid bijgevoegde flyer

Betrokken ondernemers / KMA

Facebooktwitterlinkedinmail
Opruimwerkzaamheden door KMA kadetten

Wat is hier nou aan de hand?!

Automatisch houd ik mijn pas in als ik op 7 februari 2020 aan kom lopen bij het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat. Kan ik wel naar binnen?
In een serieus werktempo zijn jonge mannen in soldaten-pak bezig allerlei troep van kapotte baby badjes tot gehalveerde kasten en zelfs een stuk uit een muur van gemetselde bakstenen, naar buiten te gooien. Nou, dit was niet een verrassings-manoeuvre om de burgerij op haar qui-vive te houden nee, het is vandaag, 7 februari de jaarlijkse goede doelen dag die de st. “betrokken ondernemers” heeft uitgeroepen. De jonge mannen in soldaten-pak zijn dan ook in dit kader bezig grote opruiming te houden in het mondiaal centrum.

Hoe werkt het?
Allerlei maatschappelijke organisaties of projecten kunnen zich aanmelden bij bovengenoemde stichting met het verzoek een dag hulp te krijgen bij iets waarvan de uitvoering moeilijk tot onmogelijk is, of er gewoon steeds maar niet van komt. Deze inschrijving met motivatie komt bij de stichting die een bestand heeft van deelnemende bedrijven. Dan kiezen die een aanvraag die bij de aard van het bedrijf past, of juist iets heel anders van de hulpploeg vraagt.

Zo ook heeft de KMA zich opgeworpen als deelnemer, om ook eens te laten zien dat binnen die hoge muren ook medemenselijke harten kloppen. Het beeld wat de mensen hebben is vaak star en niet geïntegreerd in de samenleving. Zij kozen voor een match met het Mondiaal centrum.
De deelname hierin is voor elke cadet vrijwillig. Deze maatschappelijke actie wordt in elk leerjaar geponeerd. Zo zien de cadetten naast de bredase bevolking ook hun medestudenten uit andere leerjaren soms voor het eerst. De leerjaren opereren vrij afgescheiden van elkaar. Terwijl deze werkgroepen gevarieerd van leerjaar worden samengesteld. Kortom, het is even een moment van : ”wie ben jij en wil je weten wie ik ben?”
De cadetten worden die dag vrij-geroosterd van hun studie om van ongeveer 09.30 tot 15.00 uur te klussen.
Dit was dus wat er aan de hand was vandaag in het mondiaal centrum. Er is radicaal opgeruimd. In vier groepen 1 tuin 2 ontvangst en activiteitenruimten 3 de kelder, 4 zolder.

De vrouw waarmee ik gesproken heb maakte ook deel uit van de KMA-werkgroep. In totaal zijn er weinig vrouwen actief binnen de KMA. En binnen bepaalde disciplines helemaal niet. Je kiest op de KMA namelijk een studierichting zoals de Landmacht, De luchtmacht, de Marechaussee. In de laatste zitten het kleinst aantal vrouwen, nl. geen en bij de andere twee wint de luchtmacht. Op alle afdelingen moeten de mannen ( die toch dit bolwerk decennia lang als hun domein hebben ervaren) nu wennen aan de aanwezigheid van vrouwen. Ook al vormen zij vooralsnog een minderheid.
Bij voorbeeld qua sanitaire voorzieningen die echt specifiek voor mannen ontworpen waren. En zo zijn er wel meer dingen op te noemen die, ook al is er structureel maar een vrouw, aangepakt moeten worden. Maar er wordt aan de vrouwen die hiervoor kiezen wel dezelfde kwalificatie eis gesteld. En dat geldt op mentaal/geestelijk kunne, als op fysiek gebied. En, ook niet onbelangrijk; je moet heel veerkrachtig en ad rem zijn om tegen een stootje te kunnen want de mannenhumor onder elkaar is minstens zo scherp en af en toe cru als die van ons maar er zijn er meer van.

Met het gesprek dat wij hadden en vooral ook door samen de handen uit de mouwen te steken; de KMA-studenten met de bewoners en vrijwilligers van het mondiaal centrum , is de doelstelling die de KMA had, wel waargemaakt. Er is een prettig contact ontstaan tussen groepen die elkaar anders niet zo gauw zouden opzoeken. En hoe positief verrassend het is om achter de façade van een uniform te kijken

Zo kan de rommel die te lang is blijven liggen toch ook wat nieuws en onverwachts opleveren.

In de tijd dat deze opruimploeg druk aan het werk was, liep er al een inrichtingsploeg door het gebouw. U ziet, er wordt niet stilgezeten.

KMA GoedeDoelenDag

Stichting: Betrokken Ondernemers, hartelijk dank dat dit door jullie initiatief mogelijk werd gemaakt en niet in de laatste plaats gaat onze dank uit naar de “handjes”, de kadetten van de KMA die het helemaal hebben waargemaakt!

Lezing: Zijn we allemaal racisten

Facebooktwitterlinkedinmail

Zijn we allemaal racisten? Een duidelijke vraag.

Mevrouw dr. Barryl Biekman zal op maandag 17 februari om 19.30 in het Mondiaal Centrum Roland Holststraat 71 uur een lezing geven over racisme en afrofobie. Geen enkel land en zelfs geen enkele persoon is vrij van racisme en persoonlijke en institutionele uitsluiting Zij zal de meervoudige vormen van racisme uitleggen en met name ingaan op de term ‘Afrofobie’

Zij citeert het regeerakkoord van 2010: ´De overheid behandelt alle burgers en ingezetenen van het land gelijk en discrimineert niet. We beoordelen mensen niet als groep maar als individu´
Helaas is de dagelijkse werkelijkheid nog steeds anders. De n-theorieën, raciaal profileren, racistisch taalgebruik, de opu yu kloru gedachte, het effect van cultuur-historische tradities zijn enkele van de onderwerpen die binnen de context van het hoofdthema uitsluitingsmechanisme worden geanalyseerd.
Mevrouw Biekman heeft Surinaamse wortels, heeft in 2018 het boek geschreven over uitsluitingsmechanismes Blaka tara en Afrofobie. Zij is pedagoog en heeft zich haar hele leven ingezet om het thema racisme, slavernij en diversiteit bij met name overheidsorganen bespreekbaar te maken. Zij is landelijk voorzitter van het platform slavernij Nederland. De bijdrage voor de avond is 5 euro, waarvoor u koffie, thee of iets fris krijgt.
Meer informatie www.mondiaalcentrumbreda.

Appeltje van Oranje

Facebooktwitterlinkedinmail

Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda was genomineerd voor een “Appeltje van Oranje”.
We kregen van u 844 stemmen (waarvoor onze hartelijke dank). Dit stemmen aantal, samen met een gehouden pitch (van c.a. 40 projecten) leverde het fantastische bedrag van € 1500,= op.
Deze gaan we effectief inzetten binnen het maatjesproject.

Het Mondiaal Centrum Breda feliciteert de overgebleven 12 maatjesprojecten met het bereiken van de laatste ronde.
“We zijn allemaal maatjes. . . . .”

Lezing: Verslag INLIA

Facebooktwitterlinkedinmail

Bed, Bad, Brood lezing over INLIA Groningen.

Er waren in totaal 35 personen afgekomen op de lezing van John van Tilborg, waarvan 8 personen van de PKN de Baaij uit Etten-Leur.

INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven van Asielzoekers is een internationaal initiatief vanuit de kerken en bestaat al sinds 1983 en bestaat nu in Groningen ruim 30 jaar. Men heeft nu in Groningen een grote boot, die van het Rode Kruis is geweest en een hotel waar tezamen 300 mensen wonen. Daarnaast heeft INLIA nog 30 huizen in de stad, waar mensen onder begeleiding of bij gezinnen wonen. In totaal heeft men 50 mensen in dienst om alle in goede banen te leiden.

John van Tilborg begon met 2 Bijbelteksten, waarbij hij de Brief van Paulus aan de Romeinen 13,1-7 citeerde, waar er duidelijk aangegeven wordt dat er een scheiding is tussen Kerk en Staat que bevoegdheden, maar dat er van de andere kant ook een noodzaak tot hulp bieden is bij het opnemen van vluchtelingen (Mattheus, 25, 35-36) De grote vraag is hoe je beide Bijbelteksten kunt verenigen.

Verdere stelde de spreker’ Je moet erkennen dat de straat geen oplossing is, maar juist het probleem. Doen alsof mensen niet bestaan en dat er geen gevolgen zijn voor hemzelf of de gemeenschap, leidt tot risico’s op het gebied van de openbare orde, de (volks)gezondheid en de humaniteit van de samenleving. Het is dan zaak vanuit je eigen verantwoordelijkheid aan de slag te gaan, in samenwerking met en erkenning van de verantwoordelijkheid van de ander.

Belangrijk vond hij voor de gasten
a) Rust, ruimte en respect
b) Vertrouwen
c) Verantwoordelijkheid delen
d) Opheffen van belemmeringen (waarom is er iets misgegaan in de procedure)
e) Zelf actief worden
f) Eerlijk procederen
g) Al het werk in teken van oplossingen stellen en gemeentebestuur medeverantwoordelijk maken met behoud van eigen opvangmogelijkheid.
h) Als beweging of instantie werk je ook voor en met de samenleving

Verder viel op dat het een belangrijk punt van ondersteuning is het helpen met het achterhalen van de identiteit van een persoon en stelde hij ook vraagtekens bij de noodzaak van het chequen door de vreemdelingenpolitie

LVV
Er zijn door de rijksoverheid 5 pilots aangewezen, waarvan Groningen er een van is. Gekeken wordt nu wat de best-practises zijn en hierbij springt Tonningen er wel uit doordat men 300 ongedocumenteerden opvangt en ook nog satellietsteden heeft zoals Emmen waar ook mensen opgevangen worden. Voordeel is wel dat Ter Apel in de buurt ligt. Hij hoop vurig dat dit kabinet nog beslist en het aantal LVV’s uitbreidt
dank aan Jon van Tilburg
Tenslotte hield hij nog een vurig pleidooi tegen de strafbaarstelling van illegaliteit zoals in Nieuwsuur prominente politici van VVD en CDA in januari 2020 nog beweerden.

Door: Jan Hopman.

Conferentie: “Nieuw Mexico”

Facebooktwitterlinkedinmail

Op zaterdag 28 maart 2019 organiseert het Mondiaal Centrum Breda, samen met het echtpaar Margarita Aldana Gonzalez en Joost Slagboom een Conferentie over de nieuwe ontwikkelingen in Mexico.

Sinds het aantreden van president Andres Manuel Lopez Obrador eind 2018 zijn veel veranderingen in gang gezet. Onder de noemer Quatro T, de vierde transformatie van het land, is de strijd tegen corruptie, criminaliteit en geweld en voor sociale gelijkheid intens ingezet. De president en zijn regering zetten zich dagelijks in om in nauw contact met alle bewoners daaraan vorm te geven. Tijdens dagelijkse persconferenties zet hij zijn plannen uiteen en staat hij open voor vragen.

Marco Olivera een bekende journalist zal samen met de econoom Ronaldo Dimo Moncayo Paz tijdens deze conferentie inhoud geven. Ook rekenen we op een persoonlijke boodschap van de president vanuit Mexico voor de aanwezigen.

De sprekers zullen uiteenzetten hoe onder het huidige regeringsbeleid de welstand van het arme deel van de bevolking en de economische vooruitgang het land stimuleert.

Verder willen ze de vragen uit de Mexicaanse gemeenschap in Nederland in kaart brengen om die bij terugkomst onder de aandacht van de president te brengen die daar zeker iets mee wil doen.

Ons staat voor ogen een bijeenkomst waarin Mexicanen in Nederland samen met andere geïnteresseerden zoals journalisten, politici uit Nederland zich focussen op de recente ontwikkelingen in Mexico en de vragen die hierover leven. Wellicht is er ook belangstelling vanuit allerlei sectoren van onze economie.

Plaats: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819HP Breda Tijd: Zaterdag 28 maart 2019, 10:30 – 15:30 uur.

Opgave via info@mondiaalcentrumbreda.nl of bij Margarita Aldana : margarita_aldana67@hotmail.com

Graag aangeven of u aan een Mexicaanse lunch wil deelnemen voor 5 Euro per persoon.


El sábado 28 de marzo de 2019, el Mondiaal Centrum Breda organiza, junto con la pareja Margarita Aldana González y Joost Slagboom, una Conferencia sobre los nuevos desarrollos en México.

Muchos cambios se han puesto en marcha desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018. Bajo el título Quatro T, la cuarta transformación del país, la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia y por la igualdad social se ha utilizado intensamente. El presidente y su gobierno trabajan duro todos los días para dar forma a esto en estrecho contacto con todos los residentes. Durante las conferencias de prensa diarias, explica sus planes y está abierto a preguntas.

Marco Olivera, un conocido periodista en estas conferencias de prensa, junto con un economista, explicará todos estos desarrollos. También contamos con un mensaje personal del presidente de México para los presentes. Los oradores explicarán cómo, bajo la política gubernamental actual, se estimula el bienestar de la parte pobre de la población y el progreso económico del país. También quieren mapear las preguntas de la comunidad mexicana en los Países Bajos para volver a llamar la atención del presidente que ciertamente quiere hacer algo con ellas.

Prevemos una reunión en la que los mexicanos en los Países Bajos, junto con otras partes interesadas, como periodistas, políticos de los Países Bajos, se centren en los desarrollos recientes en México y las preguntas que surjan al respecto. Quizás también haya interés de varios sectores de nuestra economía.

Lugar: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71, 4819HP Breda

Hora: sábado 28 de marzo de 2019, 10:30 a.m. a 3:30 p.m.

Regístrese a través de info@mondiaalcentrumbreda.nl o con Margarita Aldana: margarita_aldana67@hotmail.com Indique si desea participar en un almuerzo mexicano por 5 euros por persona.

Lezing: Liever dier dan mens

Facebooktwitterlinkedinmail

Woensdag 25 Maart

Lezing: Liever dier dan mens

Op woensdag 25 maart om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum Breda de journalist en schrijver Pieter van Os een lezing geven over zijn boek ‘Liever dier dan mens’, een verhaal van migratie en overleven dat nog altijd actueel is. 

Liever dier dan mens is een zoektocht naar het onwaarschijnlijke overlevingsverhaal van Mala Rivka Kizel, een joods meisje dat in 1926 werd geboren in een groot orthodox gezin in Warschau. Met haar herinneringen ging Pieter van Os op een reis in de tijd door Europa. Daarbij drong hij diep door in de altijd weer terugkerende met identiteit, nationaliteit en ras.

Mala verbleef in het getto van Warschau, vluchtte naar het platteland van Polen, ging werken in Duitsland en werd liefdevol opgenomen in een familie van fanatieke nazi’s. Zelf werd ze verliefd op een Duitse ingenieur met een speldje van Hitlers partij op zijn revers. In zijn journalistieke aanpak is iedere episode uit Mala’s overlevingsverhaal voor Pieter Os aanleiding om de historische achtergrond uitvoerig te beschrijven. Daarbij onderzoekt hij hoe een mens zich verhoudt tot zijn omgeving en zijn eigen identiteit.

Roxane van Iperen (schrijver van ’t Hooge Nest) over Liever dier dan mens: “Een genadeloos goed boek”.

Meer over het boek op Van Bug tot Bosbaan of de podcast van NPO Kunststof met Pieter van Os en zijn vader Henk van Os waarbij het boek een van de thema’s van het gesprek is.

Heerlijk samen Marokkaans eten

Facebooktwitterlinkedinmail

Op 7 februari gaan we weer verder met de maandelijkse maaltijd.

Wij staan bij u bekend om onze gemoedelijke huiskamerachtige sfeer en gezellige gasten.

We gaan samen Marokkaans eten.

Karima en Abdel Aziz bereiden samen:
Couscous met diverse groenten, rundvlees en salade
Als nagerecht:
Seffa met amandelen met honing en
Marokkaanse muntthee

vanaf 17.30 uur tot 21.00 uur in het Mondiaal Centrum.
Graag van te voren opgeven bij:

  • tinevanderzande@gmail.com of telefonisch of Whatsapp mag ook 06-18644274
  • jkalkar@casema.nl tel. 06-24618155

Voor de eigen bijdrage en download de hieronder bijgevoegde flyer.

We hopen jullie te zien op vrijdag 7 februari in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 te Breda.

Groeten Yanto, Karin, Jacqueline en Tine

Get Together Quiz

Facebooktwitterlinkedinmail

Op 16 januari 2020 om 19.30 uur organiseert JCI Breda een quiz getiteld ‘Together we know – A get together quiz’ in het Mondiaal Centrum Breda, gelegen aan de Roland Holststraat 71 te Breda.

In gecombineerde teams met JCI leden & vluchtelingen & vrijwilligers wordt gestreden om de winst (en prijsjes).

Voor een drankje en hapje wordt gezorgd.

De deelname is gratis.

Als je wilt deelnemen willen we je vragen dit aan te geven bij het Mondiaal Centrum.

« Older Entries