Category Archives: Archief

Openingsspeech Internationale vrouwendag 2019

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Is deze Vrouwendag in het jaar 2019 nog steeds nodig om aandacht te vragen voor onze positie in de samenleving?
Het is 117 jaar na de eerste staking door vrouwen, in de textiel en kledingindustrie in New York?
Het is Ruim 100 jaar nadat wij ons niet alleen verkiesbaar mochten stellen maar dat wij vrouwen ook stemrecht kregen?

In mijn voorbereiding op deze dag kwam ik erachter dat Vrouwendag, over de hele wereld, ZEKER bestaansrecht heeft en zelfs hard nodig is! Het gaat over de verspreiding van de solidariteit, het beleven van deze dag is een teken van strijdvaardigheid.

Ik schrok van een getal dat ik in een publicatie tegenkwam 75. 75% van de vrouwen tussen de 18 en de 74 jaar hebben te maken (gehad) met sexuele intimidatie. 75%! Deze intimidatie komt meestal vanuit mannen. Dat zijn zonen, neven, broers, vaders. Eens bij geboorte door vrouwen op de wereld gezet! Laten we meer de solidariteit zoeken, onze zonen beter opvoeden met respect voor vrouwen en onze dochters de ruimte geven om zich te ontwikkelen.

De media voeden ons nog steeds met informatie waarin jongens met auto’s spelen en meisjes met poppen. In kinderboeken speelt de moeder vaak de verzorgende rol en de vader doet stoere spelletjes.

De reclame voedt dat beeld. Je herkent het wel. Het ongemak van urineverlies of vermoeidheid schijnt volgens de reclame alleen bij vrouwen voor te komen? Waarom niet meer reclames voor potentieproblemen ofzo? Ik weet het wel. 88% van de experts in de media zijn. Mannen.
Laten wij zelf ook afstappen van het beeld dat we meegeven in de opvoeding dat jongens stoer en sterk moeten zijn, niet mogen huilen. En dat meisjes lief, zorgzaam en mooi moeten zijn. Als je de positie van de vrouw belangrijk vindt dan moet je dat in je eigen omgeving in je eigen doen en laten ook waar maken!

Ondanks dat we ons Nederland een dikke voldoende geven als we het over geluk hebben en de zorgvoorzieningen, scoren we op de gelijkheidsprincipeladder slecht. We zijn het 27ste land van de wereld, hoe komt dat toch?

We moeten meer opkomen voor onszelf. Vrouwen hebben de neiging om zich niet goed te presenteren. Is het bescheidenheid, onderdanigheid, ongemak met de situatie?
Als iemand een compliment maakt over je jurk dan zeggen we vaak: ja, vind je? Het was een uitverkoopje, het is al heel oud Het is leuker en beter om te zeggen: dankjewel, voor het compliment!

Om mee te kunnen doen in Nederland is taal belangrijk. Je bent dan weer wat onafhankelijker. Je kan de krant lezen, je kind helpen met huiswerk, een studie of cursus volgen. Je sociale netwerk is belangrijk en dat word groter als je je meer laat horen en zien. Laat een andere vrouw groeien door jouw aandacht, en sta er voor open dat dat ook andersom gebeurd.
Van alle mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven is 66% vrouw. Dit percentage MOET naar beneden er zijn veel gelegenheden en scholen daarvoor in de stad maar het begint stap 1 bij de vrouw zelf en haar wens om mee te doen.

Gelukkig zijn er kleine en grotere organisaties die ons helpen om voor onze rechten op te komen. Zoals stichting Prisma. Zij helpen door ontmoetingsmomenten te organiseren waar je met het uitwisselen van kennis over verschillende achtergronden en landen van herkomst een stap vooruit maakt met elkaar in de kunst van het samenleven. Vaak met erg lekker eten daarbij.

Iedereen over de hele wereld kent de naam Amnesty. Zij komen oa op voor vrouwen in gewapende conflicten, zij laten merken dat je niet vergeten wordt. Zij ondersteunen de niet te onderschatte rol van vrouwen bij de vredesbouw. Ze blijven aandacht vragen en het gesprek aan gaan over onderdrukking, verminkingen bij de vrouw en arbeidsomstandigheden.
Ik mocht een keer meedoen hier in Breda met een workshop over oa vooroordelen. Ik kan het iedereen aanraden, je leert er veel van. Ook over jezelf.

De Politiek en besturen van bv scholen, ziekenhuizen het lijkt de ver van mijn bed show, maar daar hebben we als vrouw nog een wereld te winnen. Nog steeds vindt men een vrouw die stevige taal spreekt een bitch, terwijl een man met dezelfde woorden een ‘goed leider’ een goede debater is. We moeten volhouden, elkaar ondersteunen op de weg naar het doen.
En Is er geen weg, dan maken we een weg!

Thema dit jaar is Heldinnen. Het is goed om eens na te denken over welke vrouw jou inspireert. Welke vrouw heeft jou op andere gedachte gebracht over het invullen van je toekomst. Of heeft je gesteund in het maken van een beslissing, of heeft jou uit een bedreigende situatie gehaald. Of is het de buurvrouw die jou de eerste lastige tijd in een nieuw land hielp met taal en contacten.

Ik heb meerdere heldinnen.
In de politiek is dat bv Els Borst, door haar integere menselijke manier van oplossingen zoeken. Zij verkondigde dat politiek veel te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten. Dat was een duwtje in de rug voor mij om de politiek in te gaan.

Maar de gedachte aan de leerkracht op de middelbare school, juf van Dijk, ontroert mij nog steeds. Zij geloofde in mij. Zij zag waar ik thuis mee worstelde en liet mij merken dat ik belangrijk was. Zij gaf mij haar vertrouwen en daardoor kreeg ik meer vertrouwen in mezelf. OOK EEN HELDIN VOOR MIJ.

Vrouwen helpen elkaar! En dat is eigenlijk de basis voor de solidariteit tussen vrouwen vertrouwen! En zoek ook in jezelf dat talent, dat vertrouwen, die gave, die maakt dat je een taak hebt in de maatschappij.
De kleine stapjes naar gelijkheid gaan gelukkig wel vooruit al is het soms nog te langzaam. Samen komen we verder, praat erover, kijk wat je er zelf aan kan doen. Zoek elkaar op, dit is ook zo’n mooie plek daarvoor. Er is vandaag een heel mooi en creatief programma samengesteld. Complimenten daarvoor aan de organisaties er omheen. Geniet er allemaal van.

En zolang het nodig is blijven we de Vrouwendag in ere houden en aandacht geven.

Internationale vrouwendag 2019

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert samen met Amnesty International Afdeling Breda en de stichting PRISMA een fijne middag in het Mondiaal Centrum om deze dag te vieren.

Datum: zaterdag, 09 maart 2019
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71
Entree: gratis

Programma

Om 14:00 wordt de ontvangen met een heerlijk welkomstdrankje.
Behoor je tot de eerste 50?
Dan mag je zelfs rekenen op een goodiebag vol met leuke verassingen!

  • Onder het genot van een glaasje, zal het programma geopend worden door een inspirerende spreker.
  • Hierna zullen er verschillende workshops en een Mondiale markt plaatsvinden waar elke vrouw zichzelf kan zijn.
  • Zo kun je bijvoorbeeld ongegeneerd dansen tijdens een dans yoga workshop
  • kun je je haren en nagels laten doen
  • kun je samen met Amnesty strijden tegen het onrecht wat de vrouw nog aangedaan wordt in deze wereld.
  • De slot activiteit is een gezamenlijk portret waar wij als vrouwen onze letterlijke handtekening kunnen zetten als steunbetuiging voor vrouwen die nog elke dag vechten voor hun rechten.

De dag wordt afgesloten met een borrel en wat lekkere hapjes.

De Internationale Vrouwendag op 10 maart was een groot succes! Bekijk hieronder impressie foto’s.

Lees hier de openingsspeech van de Internationale vrouwendag 2019

Samen eten op 1 maart

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Op vrijdag 1 maart wordt in het Mondiaal Centrum Breda weer de maandelijkse maaltijd georganiseerd.

Er wordt een Iraakse maaltijd bereid door Omar
Omar komt uit Irak en woont al enige tijd in het MCB, hij heeft vorig jaar
ook een keer voor ons gekookt.

Menu afbeelding

Wij bieden een ontspannen, huiskamerachtige sfeer, gezellige tafelgenoten en natuurlijk een heerlijke maaltijd.

Zie bijgevoegde flyer voor menu, kosten en opgave.

We hopen jullie te zien op vrijdag 1 maart bij “Samen eten” in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 te Breda.
Inloop vanaf 17.30 uur en we eten gezamenlijk om 18.00 uur.

Onzin dat het meevalt met polderjihadisten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Uit: de Telegraaf (16 februari 2019) Door: Wierd Duk.

Nederlandse arabiste vertaalde brontekst van jihadisten

Beroepen de terroristen van Islamitische Staat zich terecht op de islamitische leer? En hebben gelovige moslims de plicht om de Sharia na te streven?
Onderzoekster Machteld Allan vertaalde het Arabischtalige manifest waar Bin Laden, IS én polderjihadisten zich op beroepen. Haar conclusie: gewelddadige Syriëgangers kennen de islam vaak beter dan de doorsnee moslim.

Altijd weer duiken dezelfde vragen op als het gaat over de islam. Volgen de koppensnellers van IS een perverse afwijking van de islamitische leer. of vertegenwoordigen zij de vervolmaking ervan? Is de sharia inpasbaar in onze rechtsstaat? Is de islam gewelddadig of, integendeel, de ‘godsdienst van de vrede“? Omdat deskundigen het over die vragen maar niet eens kunnen worden, besloot arabiste en historica Machteld Allan (54) om zich onder te dompelen in een belangrijke tekst, die van de middeleeuwse schriftgeleerde Ahmad Ibn Taymiyya (1263-1328). Hoe vreemd het ook klinkt, Ibn Taymiyya’s ‘Bid. vecht en heers’, inspireert ook jonge Nederlandse salafisten om het slagveld op te zoeken in Syrië en Irak.

U heeft een soort “Mein Kampf” van het salafisme vertaald?

„Dat verwijt hoor ik vaker: stel dat deze tekst, waarin de belangrijkste islamitische wetgeving op een rijtje wordt gezet, in handen valt van jonge moslims? Mogelijk radicaliseren zij dan. Maar ik vind: hoe meer kennis over de islam, hoe beter. En dit is een sleuteltekst: Ibn Taymiyya gaat terug naar de oerbronnen.”

Ayaan Hirsi Ali schrijft in het voorwoord: dit zijn de teksten op grond waarvan onder anderen Theo van Gogh werd vermoord. Maak ze toegankelijk voor een westers publiek, opdat men zich een oordeel kan vormen. Is dit wat u beoogt?

„Wetenschappers die het salafisme onderzoeken – de leer van orthodoxe moslims die proberen het leven van Mohammed na te volgen – benaderen die groep meestal sociologisch. Zij zien het salafisme als een identiteit, losgeweekt van de islam: gekke jongens met baarden in lange jurken. Ze gaan volledig voorbij aan hun gedachtegoed, dat rechtstreeks afkomstig is uit de islam. Dan krijg je conclusies dat het wel mee zou vallen met die ‘poldersalafisten’. Dat is onzin. Je móet het salafisme als een religieus fenomeen zien. IS verdwijnt nu, maar dat betekent niet dat het gedachtegoed ook weg is. Dat blijft bestaan, google maar eens op Ibn Taymiyya: hij is enorm populair bij jonge, revolutionaire moslims.”

Wat maakt deze tekst van Ibn Taymiyya zo explosief?

„Het feit dat hij moslims oproept om via de jihad – de gewapende strijd – politieke macht na te streven om zo de religie te vervolmaken. De wereldlijke machthebbers moeten dan de sharia invoeren. Kijk naar Iran, waar de ayatollahs de touwtjes in handen hebben. Christenen daarentegen hebben geleerd om de wereldlijke macht af te wijzen. Dat is een enorm verschil.”

Hoe gaan we westerse moslimjongeren, die in die opdracht geloven, nog bereiken?

„Iemand als Paul Scheffer zegt: orthodoxe moslims integreren niet omdat ze nog met één been in Marokko staan. Doe daar iets aan. Daar ben ik het niet mee eens. In deze tijd van globalisering zijn die radicale, westerse moslims eerder ontworteld. En het salafisme juicht dat toe. IS waarschuwt westerse moslims: rouw niet als je niet-islamitische buurman of buurvrouw sterft bij een aanslag. Ze halen dan Ibn Taymiyya aan: “Bid niet bij de graven van ongelovigen” – want anders weten we je te vinden! Zij begrijpen heel goed hoe integratie hier verloopt en willen dat tegenhouden. Toch zullen wij die moslimjongeren een wenkend perspectief moeten bieden.”

Maar is de islam wel inpasbaar in onze democratische rechtsstaat?

„Natuurlijk wel. Gelukkig kennen de meeste moslims die teksten helemaal niet. Ik heb moslimstudenten, die zeggen: ‘Ik heb dit nog nooit gehoord, ook niet in de moskee’. Die reageren bijna ontredderd als ik ze op Ibn Taymiyya wijs. Laat hen hun ramadan-versie van de islam belijden. Zij zijn cultuur-moslims, die gezellig bij el- kaar komen met het Suikerfeest en gewoon meedoen in de samenleving. Zij streven niet naar ontwrichting van onze samenlevingen. Maar dat doen salafisten wel, die het leven van Mohammed willen imiteren – een krijgsheer die moordde, vrouwen en kinderen tot slaven maakte en oorlog voerde. In welke andere grote religie vind je zo’n gewelddadig iemand als rolmodel?

Dat er tienduizenden salafisten onder ons zijn, moet ons op z’n minst grote zorgen baren. Toen IS de Jordaanse legerpiloot Mu’ath Al-Kasaesbeh levend verbrandde. legitimeerden de terroristen die gruweldaad met een citaat van Ibn Taymiyya

Kinderen doelwit in oorlog Jemen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Miljoenen lijden ‘extreme honger’

Uit: De Telegraaf TEL AVIV (16 februari 2019) – Van: onze correspondent

Fatima Qoba is een tiener met het gewicht van een peuter. Het Jemenitische meisje bereikte deze week, na jaren van verhongering, eindelijk een kliniek in haar oor oorlog verwoeste land. De 12-jarige is zo zwak – ze weegt minder dan 10 kilo – dat ze er door haar zus naartoe werd gedragen. „Al haar vetreserves zijn opgebrand; ze heeft alleen nog maar botten”, aldus Makiah al-Aslami, de baas van de kleine kliniek waar dit jaar al veertien mensen door ondervoeding stierven. Fatima moest door Saoedische bombardementen haar huis verlaten en leefde de afgelopen tijd met haar vader, broers en zussen onder een boom, overgeleverd aan de elementen. Het kleine beetje eten dat ze kreeg, was afkomstig van buren en familieleden.

Liefst 3,2 miljoen kinderen in Jemen hebben medische behandeling nodig wegens ondervoeding, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Verenigde Naties. ‘s Werelds grootste humanitaire catastrofe wordt bovendien alleen maar erger. Een kleine greep uit de getallen: 24 miljoen Jemenieten hebben hulp nodig (80 procent van de bevolking), van wie 14,3 miljoen acuut. Zeker 10 miljoen mensen leven in ‘extreme honger’, bijna 18 miljoen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, terwijl 3,3 miljoen ontheemd zijn. Het land zweeft al tijden op de rand van een hongersnood. Door het geweld is hulpverlening schier onmogelijk. Zo ligt er in een silo in de haven van Hodeida genoeg graan om 3,7 miljoen mensen een maand lang te voeden, maar door het geweld kan het niet verspreid worden en ligt het er weg te rotten. Er is nog wel voedsel in Jemen, maar de meeste mensen hebben simpelweg geen geld om het te kopen.

Een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië probeert in Jemen met geweld het oude regime te herstellen, dat in 2014. door pro-Iraanse rebellen omver werd geworpen. De uitzichtloze oorlog, die maar weinig mensen op hun netvlies hebben staan, is meer en meer onderhevig aan kritiek. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil nu dat de VS de militaire steun staakt.

De uitgemergelde Fatima is slechts een enkel voorbeeld van de vele kinderen en pasgeborenen die wereldwijd slachtoffer zijn van gewapende conflicten. Elke dag sterven ruim 300 baby’s aan de gevolgen van oorlog, aldus een rapport van hulporganisatie Save the Children. Ook leven er meer dan 400 miljoen kinderen in conflictgebieden, het hoogste aantal in meer dan zo jaar tijd. Het rapport ‘Stop de oorlog tegen kinderen’ specificeert tien landen: Jemen, Syrië, Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria, Mali, Irak, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan. Daar kwamen van 2013 tot 2017 zeker 550.000 baby’s om. De cijfers zijn gebaseerd op data van de VN. Het werkelijke aantal slachtoffers is hoger, aangezien naar een bepekt aantal conflicten werd gekeken. Ook zijn de VN-cijfers over de dodentallen in bijvoorbeeld Syrië en Jemen hopeloos achterhaald. Het rapport wijst er ook op dat kinderen steeds vaker expliciet een doelwit vormen van de strijdende partijen. Zij maken deel uit van een militaire tactiek om de tegenstander te verzwakken. Ook zijn kinderen op grote schaal slachtoffer van seksueel geweld en worden zijn meer en meer ingezet als kindsoldaten.

Ongedocumenteerden opvang in Amsterdam

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Als eerste van vijf grote Nederlandse steden heeft Amsterdam een deal gesloten met het kabinet over de inrichting van 24-uursopvang voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Verspreid over ongeveer tien locaties worden vanaf juli dit jaar vijfhonderd ongedocumenteerden door de gemeente opgevangen. Het Rijk betaalt de kosten voor 360 personen, de andere plekken komen voor rekening van Amsterdam zelf.
Uit: de Volkskrant
Door: Tjerk Gualthérie van Weezel15 februari 2019, 21:45

Lees het hele verhaal in de volkskrant.

Samen eten op 1 februari

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Op vrijdag 1 februari wordt in het Mondiaal Centrum Breda weer de
maandelijkse maaltijd georganiseerd.

Er wordt een Indonesische maaltijd bereid door Yanto Dirven.
Yanto is al een aantal maanden als vrijwilliger betrokken bij het Samen
Eten in het MCB en gaat nu zelf voor ons koken.

Samen eten 01 februari 2019
Heerlijke Indonesische gerechten

Wij bieden een ontspannen, huiskamerachtige sfeer, gezellige tafelgenoten
en natuurlijk een heerlijke maaltijd.

Zie bijgevoegde flyer voor menu, kosten en opgave.

We hopen jullie te zien op vrijdag 1 februari bij “Samen eten” in het
Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 te Breda.
Inloop vanaf 17.30 uur en we eten gezamenlijk om 18.00 uur.


Onverrichte zaken retour

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De actiegroep We Gaan Ze Halen is weer op weg naar huis. Hun poging 150 vluchtelingen vanuit Griekenland mee te nemen naar Nederland, vanwege de erbarmelijke situatie in de Griekse vluchtelingenkampen, is stukgelopen. ,,De regering in Athene kan ons verzoek niet hebben gemist. Het was overal in het nieuws, maar ze hebben geen antwoord gegeven”, zegt woordvoerder Johannes van den Akker vanuit de auto.

We gaan ze halen retour Nederland

Rond de zestig Nederlandse actievoerders waren de afgelopen dagen in de Griekse hoofdstad en leverden een brief aan premier Tsipras en minister Vitsos van Immigratie af bij het parlement. Daar is geen reactie op gekomen.

Van den Akker noemt dat teleurstellend, maar is tegelijk ook tevreden met de media-aandacht voor de actie. ,,We hebben het onderwerp op de agenda gezet, dat is winst. We hebben zelf gezien hoe wanhopig de vluchtelingen zijn. De harde werkelijkheid is niet fijn, maar het is belangrijk dat we het verhaal kunnen vertellen.”

We Gaan Ze Halen gaat in Nederland verder actievoeren, maar weet nog niet hoe. Er zijn contacten met politici, maar daar wil Van den Akker verder niets over zeggen.

Uit:Nederlands Dagblad

« Older Entries