Category Archives: Bijzondere dagen

Samen OFFERFEEST vieren

Facebooktwitterlinkedinmail
Mondiaal Centrum Breda
Mondiaal Centrum Breda

Offerfeest

Samen gaan wij het offerfeest vieren dans, muziek, activiteiten voor de kinderen en nog veel meer!
Feesten Feesten Feesten
Het belooft een leuke happening te worden
bij het Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Dinsdag 13 augustus 2019
Van 15:00 uur tot 20:00 uur
Neem je wat lekkers mee (mag)

Een samenwerking van het Mondiaal Centrum Breda met haar maatjesproject en de daaruit voortvloeiende stichtingen Saz-Leert en Saz-Koerden

Zie ook ons persbericht

Stapjes naar Vrede

Facebooktwitterlinkedinmail

Graag geven wij meer bekendheid aan de

Vredeswandeling in Eindhoven en Veldhoven

op 31 augustus 2019

website stapjes naar vrede

We vinden dat de ambassades voor vrede in de rest van Nederland daarbij niet onwetend mogen blijven!
We hopen dat de website www.stapjesnaarvrede.nl zich mag verheugen in uw belangstelling en dat u dit bericht wilt verspreiden in uw gehele netwerk. De website blijft in ontwikkeling, want die wordt gevoed met initiatieven die de site oproept, waardoor het programma steeds meer kleur kan krijgen.
We staan open voor ieders opmerkingen via de webmail.
En Eindhoven/Veldhoven ver weg? Maak er een dagje of weekendje van! Een opmaat naar de vredesweek!
Bedankt voor uw medewerking en belangstelling.
De initiatiefnemers

Wereld vluchtelingendag 2019

Facebooktwitterlinkedinmail
Je zou bijna je geloof in het goede van de mens verliezen.
Met ruim 70 miljoen vluchtelingen verpletteren we het trieste record van vorig jaar.

UNHCR Datapagina

 • Ruim 40 miljoen mensen hebben hun huis en haard achtergelaten om elders in eigen land een veilig onderkomen te zoeken (vaak in kampen van de UNHCR) tegen uitbarstingen van geweld of vanwege vervolging.
 • Ruim 25 miljoen mensen hebben hun land verlaten, zij hebben de grens van hun land overgestoken om een veilig onderkomen te zoeken bij familie of vrienden in het buitenland of in een vluchtelingenkamp van de UNHCR.
 • Ruim 3 miljoen mensen hebben in een ander land, asiel aangevraagd.
 • Daar komen dan nog eens de Palestijnse vluchtelingen boven op.

Recent (daar is nog geen goed beeld van) vluchten ook mensen vanuit Venezuela naar Brazilië, Colombia en de Caribische eilanden.

Zuid Soedan, Afghanistan en Syrië zijn de landen waarin of van waaruit de meeste mensen op drift zijn. Het gaat hier om mensen die in deze door oorlog en onderling geweld, geteisterde landen een veilig heenkomen zoeken.
In alle drie deze landen, is het einde van de strijd nog niet in zicht, althans het zal nog geruime tijd duren voordat we daadwerkelijk merken dat mensen terug zullen keren naar hun ooit achtergelaten huis en haard.

Waar we hier de politiek horen over opvang in de regio gebeurt dat ook, zonder ons zogenaamde beleidsinzet, op grote schaal. De vluchtelingenstromen gaan naar naar landen in de regio, waar mensen zich thuis voelen of familie of vrienden hebben waar ze onderdak kunnen vinden. Zo vangen IRAN (979.400), LIBANON (1 miljoen), PAKISTAN (1,4 miljoen), UGANDA (1,4 miljoen) en TURKIJE (3,5 miljoen) massaal vluchtelingen op.
Als je dit afzet tegen de welvaart in het opvangende land, kunt u zich voorstellen dat het daar dan geen vetpot is voor de vluchtelingen en dat ze zo snel mogelijk weer hun “oude leven” nieuw leven willen inblazen. Een reden te meer om UNHCR of de landen waar deze massale opvang plaats vindt te steunen.

Het blijft toch een groot aantal vluchtelingen dat de weg naar West Europa en met name Nederland weet te vinden (zie hieronder het overzicht van de IND). Logisch dat een klein land dat niet direct zonder gevolgen kan absorberen. Het heeft direct gevolgen voor de eigen inwoners. Begrijpelijk dat dat hier en daar “kwaad bloed” zet. Door het opleggen van quota aan gemeenten voor huisvesting lijkt het alsof lokale inwoners worden achtergesteld bij b.v. het zoeken naar een woning.
Dat is uit de protesten en de opkomst en de programma’s van nieuwe politieke partijen wel gebleken. Gelukkig trekt momenteel de economie aan en staat het bouwen van nieuwe woningen hoog op de het prioriteitenlijstje van alle overheidsinstanties. Maar de uitvoering loopt nu al vertraging op bij gebrek aan bouwvakkers. Hier is het misschien een optie om gebruik te maken van de aanwezige asielzoekers die dan werkervaring opdoen, de taal in de praktijk leren en geld verdienen.

De IND, bekijkt alle asielaanvragen en zijn lange tijd overbelast geweest, thans neemt het grote aantal asielaanvragen iets af maar nog steeds hebben de medewerkers van de IND de handen vol met werk. De werkzaamheden van de IND hebben tot gevolg dat ook veel asielaanvragen afgewezen worden, hetgeen betekent dat de afgewezene Nederland moet verlaten. Dit verlaten gaat niet op stel en sprong, mensen krijgen de tijd om e.e.a. fatsoenlijk te laten verlopen, maar dan gebeurd er vaak iets anders.
Mensen zien geen perspectief voor hun toekomst, hebben geen idee hoe ze verder moeten, hebben gedurende hun vlucht veel verschrikkelijke dingen beleefd en zijn nog niet “sterk” genoeg om de toekomst tegemoet te treden, met als gevolg dat ze niet vertrekken maar “onderduiken”.
Dit heeft tot gevolg dat ze nergens aanspraak op kunnen maken en dat ze geen onderdak hebben. Dan te bedenken dat Nederland niet het klimaat heeft om in de winter buiten te overleven, en we hebben zelf de overtuiging en we willen dat we een fatsoenlijk land zijn. Dan is het aanbieden van een Bed Bad en Brood voorziening aan uitgeprocedeerde asielzoeker wel het minste wat je kunt doen, om bedelen en zwerven met alle nadelige effecten daarvan te voorkomen.

Het Mondiaal Centrum Breda is opgericht om voor hen, de zwakste categorie binnen onze samenleving, Bed Bad Brood en Begeleiding te verzorgen. In het recent opgeknapte gebouw van het Mondiaal Centrum Breda is plaats voor een 20-tal van deze mensen.
Het gehele traject is gericht op de terugkeer naar het land van herkomst.
Het Mondiaal Centrum Breda maakt enkel gebruik van de inzet van vrijwilligers en werkt nauw samen met lokale “zuster”-organisaties. Alle giften, donaties en subsidies komen in zijn geheel ten goede aan de vluchtelingen en activiteiten voor andere doelgroepen.

17 juni dag tegen woestijnvorming

Facebooktwitterlinkedinmail

Woestijnvorming

17 juni door de UN uitgeroepen tot dag tegen de woestijnvorming

Het onderwerp is niet nieuw, al ruim 20 jaar heeft het de aandacht van wetenschappers en politici. Woestijnvorming vind over de gehele wereld plaats. Oorzaken van woestijnvorming zijn onder andere:
De huidige manieren van landbouw en veeteelt. Dan moeten we denken aan de grootschaligheid van de landbouw en de bemesting van de landbouwgronden.
De ontbossing zonder nieuwe aanplant en daardoor de erosie van natuurlijke voedingsstoffen.
Klimaatverandering zorgt voor droogtes enerzijds en overstromingen op andere plaatsen, waarbij menselijke ingrepen in de natuur de gevolgen vaak verergeren.

Onlangs is de bijgewerkte atlas van de EU verschenen waarin duidelijk blijkt.

Uit de atlas blijkt vooral dat de bevolkingsgroei en de veranderingen van onze consumptiepatronen een ongekende druk uitoefenen op de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet:

 • Meer dan 75% van de landoppervlakte van de aarde is al gedegradeerd en ruim 90% loopt het risico op degradatie tegen 2050.
 • Jaarlijks raakt wereldwijd een gebied half zo groot als de Europese Unie (4,18 miljoen km2) gedegradeerd.
 • Vooral Afrika en Azië hebben zwaar te lijden onder de toenemende bodemdegradatie.
 • De economische kosten van bodemdegradatie voor de EU bedragen naar schatting jaarlijks tientallen miljarden euro’s.
 • Tegen 2050 zal de wereldwijde productie van gewassen naar schatting met ongeveer 10% dalen als gevolg van bodemdegradatie en klimaatverandering.
 • De problemen zullen zich vooral voordoen in India, China en Afrika ten zuiden van de Sahara, waar de productie van gewassen gehalveerd zou kunnen worden als gevolg van bodemdegradatie.
 • Als gevolg van de versnelde ontbossing zal het moeilijker worden om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.
 • Tegen 2050 zullen naar schatting tot 700 miljoen mensen ontheemd raken als gevolg van een gebrek aan bodemrijkdommen. Tegen het eind van deze eeuw zou dit cijfer kunnen oplopen tot 10 miljard mensen.
 • Hoewel bodemdegradatie een wereldwijd probleem is, moet op plaatselijk vlak naar oplossingen worden gezocht. Er is behoefte aan meer inzet en betere samenwerking op plaatselijk vlak om de bodemdegradatie en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen.

Daarbij komt nog dat de mens niet echt zuinig omgaat met de beschikbare hoeveelheid zoet water (vaak industriële vervuiling).

Als gevolg van de verwoestijning zullen we zien:

 • dat er op grote schaal migratie zal gaan plaats vinden naar de vruchtbare gebieden.
 • Woestijnvorming zal er ook aan bijdragen dat mensen uit de onvruchtbare landbouwgebieden naar de steden zullen verhuizen om daar werk te zoeken om zo inkomsten te genereren om zichzelf en hun familie te onderhouden. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat ze niet bijdragen aan de productie van voedsel en afhankelijk worden van derden.
 • Het zal geen verrassing zíjn als ik hier nog vermeld dat de armste mensen het eerst en het hardst getroffen worden. Zonder landbouwgrond geen inkomsten en zonder financiële middelen worden zij gedwongen om hun leefgebied te verlaten om elders een bestaan op te bouwen. Veel hangt af van de mate waarin zij zich kunnen aanpassen en of zij daartoe de mogelijkheid krijgen.
 • Daarmee wordt duidelijk dat de overheid beleid moet maken om woestijnvorming tegen te gaan. Regulering van de hoeveelheid en het gebruik van landbouwgrond en de verontreiniging van zoet water.
 • Ook moet de overheid maatregelen stimuleren die de woestijnvorming stoppen en het proces omkeren, hetgeen mogelijk is.
 • Op kleine schaal worden in Spanje dorre landbouwgronden opnieuw en duurzaam bemest, een traag maar succesvol project. Ook worden er elders (op reeds opgegeven gronden) op kleine schaal succesvol proeven gedaan met het opnieuw aanplanten van bomen. Proeven die lijken aan te slaan

Steeds meer worden we bewust van de impact, maar duurzame oplossingen blijken moeilijk te implementeren. Op experimentele basis wordt er nu gezocht naar duurzame oplossingen.

Er is blijkbaar niet een oplossing die overal werkt. Voor elk “verloren” gebied zal een eigen remedie moeten worden bedacht en uitgevoerd. Verder zal er veel informatie over succesvolle methoden moeten worden uitgewisseld. Hierbij kunnen organisaties die op wereldschaal actief zijn een grote rol spelen.

Externe links:

Verwendag voor de mantelzorger

Facebooktwitterlinkedinmail
Op zaterdag 10 november 2018 organiseert het MCB-Maatjesproject in samenwerking met de stichting Saz-Koerden in het Mondiaal Centrum Breda een verwen dag voor mantelzorgers.

Op deze nationale “dag van de Mantelzorger” willen het MCB-Maatjesproject en de stichting Saz-Koerden eens extra aandacht deze groep verzorgenden besteden.

Deze extra aandacht zal bestaan uit twee workshops met een maaltijd tussendoor.

 • Het programma ziet er als volgt uit:
 • 14:30 uur start workshop koken o.l.v. een Koerdische kok.
 • 17:00 uur het samen nuttigen van de bereidde maaltijd.
 • 18:00 uur een dansworkshop o.l.v. een Koerdische danseres

In verband met de inkoop van levensmiddelen is aanmelding vereist:
Aanmelden kan nog t/m woensdag 7 november via info@saz-Koerden.nl

Dag van de Democratie

Facebooktwitterlinkedinmail

Democratie

Logo DSag van de DemocratieDit wordt gezien als een van de meest ideale vormen om te besturen / regeren.
Herkomst: “demos” komt van het Griekse volk en “kratein” komt van het Griekse heersen samen volksheerschappij.

Korte uitleg

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat.)
dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten.

Nederlands Democratisch stelselDe parlementaire democratie oftewel de evenredige vertegenwoordiging in het Parlement, Provinciale Staten en Gemeenteraden, van onze volksvertegenwoordigers, zoals we die in Nederland kennen verdient de voorkeur.

Deelnemers maatjesproject op het binnenhof in Den HaagVoor ons in Nederland is het niet meer dan normaal zoals wij bestuurt worden, en onze democratie is al behoorlijk “gerijpt”. In het zogenaamde “vrije westen” (Noord Amerika en West Europa) onderscheiden we welliswaar verschillende vormen van democratie maar uw rechten als inwoner of als mens zijn gewaarborgd. In veel andere landen gaat het er anders aan toe. Dit kan onwennig zijn voor of een vreemde indruk maken op vluchtelingen “nieuwkomers” die uit een geheel ander soort van landsbestuur komen en mogelijk vanwege dat bestuur gevlucht zijn. Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda
was met “nieuwkomers” in het hart van onze democratie.

De kracht van een goed functionerende democratie zit hem in een goede verdeling van de machten binnen een staat. In een staat onderscheiden we de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Door deze te scheiden en onafhankelijk te maken, wordt de democratie geborgd. Voeg daaraan toe de scheiding van kerk en staat dan ontdoe je de staatsmacht ook van geloofsdogma’s en regels en kan de staat zich richten op het welzijn van het volk.

Democratie kan ook verschillend uitgelegd worden, zo noemt Noord-Korea zich ook democratisch. Voor een overzicht van het
democratisch gehalte van alle landen.

Dag van de Democratie Vlag

Werelderfgoed monumenten

Facebooktwitterlinkedinmail

Monumenten in Breda

De stad Breda telt meer dan 500 monumenten. Althans gebouwen die een monumentenstatus hebben gekregen omdat ze een voor de stad Breda of omgeving kenmerkende stijlen bevatten of misschien ook wel geschiedkundige waarde hebben. Aanpassingen aan deze gebouwen dienen aan speciale eisen te voldoen en is niet vrij. Dit gegeven moeten we koesteren! Voor een lijst en informatie over
de monumenten van Breda
Deze gebouwen / monumenten zijn belangrijk voor Breda het zegt iets over de geschiedenis waarop we trots mogen zijn. Om komende generaties zicht op de ontwikkeling van Breda en omstreken te geven moeten we de monumenten koesteren en ze zo lang mogelijk voor het nageslacht bewaren.

Geen of maar weinige van deze gebouwen / monumenten zullen ooit een waardering krijgen die ze verheft tot “werelderfgoed”. Om het tot werelderfgoed te schoppen moet het toch een grotere waarde hebben, iets wat door een speciale commissie van de Verenigde Naties bepaald wordt. Indien het onderwerp dan de status “werelderfgoed” krijgt, schept dat ook verplichtingen zoals het behoud en onderhoud maar als voordeel geldt dat er in de buurt van zo’n monument gedurende een oorlog niet gevochten mag worden om ze te sparen.
Fatsoenlijke landen, regeringen en regimes houden zich hieraan!

Het “werelderfgoed” wordt bijgehouden door UNESCO

UNESCO en gepubliceerd op de werelderfgoed lijst.
De laatste jaren zijn er door radicale islamitische regimes op diverse plaatsen moedwillig werelderfgoed monumenten vernietigd.

BAMYAN

Onderstaande tekst is een fragment van:
Wikipedia-pagina:
In maart 2001 heeft de Taliban in Afghanistan twee immens grote Boeddha beelden met explosieven vernietigd.
Het betreft hier twee monumentale standbeelden van staande Boeddha’s, uitgehouwen in de zijkant van een klif in de vallei in de centraal-Afghaanse provincie Bamyan, Ze werden gebouwd gedurende de 6e eeuw, in de klassieke Grieks-boeddhistische stijl. Bamyan ligt aan de zijderoute, een karavaanroute die de markten van China verbond met die van India, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Europa. Er lagen meerdere boeddhistische en hindoeïstische kloosters, en het was een levendig centrum voor religie, filosofie en Grieks-boeddhistische kunst. Het was een religieus boeddhistische plaats van de 2e eeuw na Christus tot de komst van de islam in de 9e eeuw.
Er wordt verondersteld dat de beelden werden gebouwd door de Kushana en de Huna, twee Indo-Europese volkeren, tijdens de hoogtijdagen van hun rijken. Deze groepen worden gezien als de voorouders van de Hazara, de meest vervolgde etnische groep in Afghanistan. De fysieke kenmerken en gezichten van de Hazara komen grotendeels overeen met die in de gevonden fresco’s en relikwieën in de grotten. Ook door alle andere etnische groeperingen in Afghanistan zijn claims gemaakt, gezien het historisch belang van de boeddha’s van Bamyan, maar deze zijn tot zover onsuccesvol gebleken.
De Hazara hebben de boeddha’s bijna 1500 jaar beschermd, tot hun vernietiging door de door Pathanen gedomineerde Taliban in 2001. Paradoxaal genoeg heeft deze verwoesting wel nieuwe wetenschappelijke inzichten mogelijk gemaakt. Zo is door middel van koolstofdatering van resten van de pleisterlagen vastgesteld dat de kleinere Boeddha dateert uit 507, en de grote uit 554.

VERNIETIGING

In juli 1999 vaardigde Mohammed Omar een bevel uit ter bescherming van de Bamyaanse boeddha’s. Omdat de Afghaanse boeddhistische bevolking niet langer bestond, voegde hij hieraan toe “De regering ziet de Bamyaanse standbeelden als een voorbeeld van een mogelijke bron van inkomsten voor Afghanistan uit internationaal toerisme. De Taliban zal Bamyan niet vernietigen, maar beschermen.” Bamayan boeddha restant
Afghaanse islamitische geestelijken begonnen een campagne tegen de “niet-islamitische” elementen van de Afghaanse samenleving. De Taliban verbood snel daarna alle soorten afbeeldingen, muziek en sporten, inclusief televisie, in samenhang met wat zij als een precieze interpretatie van de sharia zagen.
In maart 2001, volgens de Agence France Presse in Kabul, stond er in de wet: “Gebaseerd op uitspraak van de geestelijken en de beslissing van de Hoogste Gerechtshof van de Islamitische Emiraat (Taliban) moeten alle beelden in Afghanistan worden vernietigd. Alle beelden in het land moeten vernietigd worden omdat deze beelden voorheen als idolen en afgoden werden gebruikt door de niet-gelovers. Hoewel ze nu gerespecteerd worden, kunnen ze in de toekomst weer als idolen gaan dienen. Alleen God de Almachtige verdient het vereerd te worden, niet iemand of iets anders.”
De minister van Informatie en Cultuur, Qadratullah Jamal, lichtte de verzamelde pers in over een beslissing van 400 religieuze geestelijken uit heel Afghanistan, die de boeddhistische beelden tegen de leer van de Islam verklaarden. “Ze kwamen tot de consensus dat de beelden niet-islamitisch waren,” zei Jamal.

Palmyra werelderfgoed

Een antieke stad in de provincie Homs in Syrië. De stad lag aan de Zijde route en werd groot door handelskaravanen. Met de rijkdom werden monumentale projecten gerealiseerd zoals onder andere de “Great Colonnade” de “ of Bel” en de “Tower Tombs”. De Palmyreense bevolking bestond uit Amorites, Arameans en Arabieren.
In de derde eeuw was Palmyra erg welvarend. IN 273 echter vernietigde de Romeinse keizer Aurelian de stad en kwam het niet meer tot zo’n grote bloei.
Tijdens de Syrische burgeroorlog in 2015 kwam Palmyra afwisselend onder controle van Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) en het Syrische Leger. Het Syrische leger veroverde Palmyra definitief in op 2 maart 2017. Gedurende de periodes dat Islamitische Staat de controle uitoefende zijn veel kunstvoorwerpen en een groot aantal gebouwen vernietigd van deze antieke stad.
Deze tekst bestaat uit vertaalde fragmenten van deze wikipedia pagina.

MALI werelderfgoed lijst

Met de Arabische lente kwamen diverse Arabische en noord Afrikaanse dictators in de klem. Een aantal werd vervangen en in b.v. Libië mondde dat uit in een burgeroorlog van diverse stammen. Dit was een ideale gelegenheid voor extreem islamitische groeperingen om hun macht in de Maghreb uit te breiden. Masua Mali
Dit had tot gevolg dat aan de Al Qaeda gerelateerde groeperingen zoals Ansar Dine zich in de Magreb kon manifesteren. Met als gevolg dat de strenge vorm van de Islam van toepassing werd.
Een en ander leidde ertoe dat het mausoleum van de Soefistische moslimheilige uit de 15e eeuw, Sidi Mahmud, in Timboektoe door leden van de islamistische groepering Ansar Dine kon worden vernietigd op zaterdag, 30 juni 2012.
De fundamentalisten zeiden dat ze na deze graftombe, alle andere tempels willen vernielen. Het mausoleum behoorde tot het UNESCO Werelderfgoed.

OORSPRONG

Bron: Onderstaand stuk is overgenomen van de webstite

Van Afghanistan tot Timboektoe

Het verwoesten van religieuze centra lijkt als fenomeen opnieuw in. In 2001 bliezen de Taliban in Afghanistan de grote boeddhabeelden van Bamiyan op, door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed. Eind 2012 riep een salafistische predikant in Egypte zelfs op tot de vernietiging van alle Oud-Egyptische monumenten in zijn land, inclusief de piramiden en de Sfinx van Giza.
De voorbije jaren werden islamitische heiligdommen systematisch verwoest in onder meer Libië en meer recent tijdens de burgeroorlog in Syrië. Ook in Pakistan is het niet ongebruikelijk dat de verschillende religieuze strekkingen binnen de islam elkaars gebedshuizen verwoesten. Zelfs in Tunesië werd eind 2012 het schrijn van de 12e-eeuwse soefi-meester Sidi Bou Saïd, beschermd door Unesco, verwoest door een brand.
Nog zo’n wereldmonument van Unesco is de stad Timboektoe in het Noord-Afrikaanse land Mali. Begin vorig jaar -tijdens de kortstondige bezetting door aan Al Qaeda gerelateerde strijders van Ansar Dine hebben die daar tientallen eeuwenoude moskeeën, mausolea van moslimgeleerden en zelfs bilbiotheken met unieke manuscripten verwoest tot ze door de Fransen werden verdreven
Ook de Saudi’s vernietigen heilige plaatsen
Het lijkt vreemd dat moslimextremisten islamitische heilige plaatsen zoals moskeeën en mausolea vernielen, zelfs die van hun eigen strekking. Toch zit er een duidelijke logica en zelfs een historische traditie achter die vernielzucht.
Begin de 19e eeuw kreeg de Saudische dynastie -voorvaderen van het regerende koningshuis van nu- even de heilige steden Mekka en Medina in handen. Ook toen werden graven verwoest van onder meer Fatima, de dochter van de profeet Mohammed, en Khadidja, zijn eerste vrouw.
De Saudi’s werden vrij snel verdreven, maar heroverden in 1925 opnieuw Mekka en Medina en sindsdien werd die streek geïntegreerd in het koninkrijk Saudi-Arabië. Meteen daarna en tot en met nu worden opnieuw schrijnen en graftombes en historische monumenten uit de vroege islam vernietigd, al dan niet met het excuus dat er ruimte nodig is om de talrijke pelgrims van de Hajj op te vangen.
Waarom verwoesten moslims eigen heilige plaatsen?
De Saudi’s behoren tot de wahhabieten, een erg strenge variant binnen de soennitische islam die erg sterk de nadruk legt op het concept “tawhid” of de eenheid van God/Allah. Die strekking dateert uit de 18e eeuw, maar gaat terug naar Ibn Taymiyya (1263-1328) en zelfs tot Ahmad ibn Hanbal (780-855), de stichter van een van de grote rechtsscholen in de soennitische islam.
Dat lijkt allemaal ver in de tijd, maar de wahhabieten zijn wel de ideologen en financiële sponsors van allerlei extremistische groepen – ook salafisten genoemd- van vandaag. Op basis van de “tawhid” verwerpen ze alle vormen van verering die niet enkel en alleen op Allah gericht zijn, dus ook die van personen, zelfs geestelijke figuren of familie of medestanders van de profeet Mohammed.
Ze gruwen dus van de gewoonte van sjiieten om hun imams te vereren als heiligen, maar ook de soennitische soefi-mystici en hun graftombes zijn plaats van pelgrimstochten en verering en ook dat stoot de extreme salafisten tegen de borst. Dat staat gelijk met “shirk” of idolen- of afgodenverering. Voor hen zijn de sjjieten zelfs nog erger dan ongelovigen: het zijn mensen die zich van de islam hebben afgekeerd en dus moeten gedood worden.
In elk geval passen de vernielingen van heiligdommen in een “culturele revolutie” van extremistische soennieten die op die manier de geschiedenis -zelfs die van de islam- willen herschrijven. Dat de door hen zo bewonderde bloeitijd van de Arabisch-islamitische beschaving in de Middeleeuwen er net gekomen is door de absorptie van hellenistische en Perzische ideeën en cultuurelementen, is blijkbaar niet aan de salafisten besteed.

De ernst:

Het vernietigen van werelderfgoed monumenten is een ernstige tragedie en een ramp voor hen die zich bezig houden met het behoud van dergelijke monumenten voor onze geschiedenis.
Helaas zijn er nog “leiders” die menen, daar vanuit een bepaalde visie, geen boodschap aan te hebben en het gerechtvaardigd vinden om een stukje wereldgeschiedenis te vernietigen. Naast het barbaarse feit van vernietiging toont het ook de wijze waarop ze naar de wereld kijken en de macht die ze toe eigenen om aan anderen hun wil op te leggen. Het toon hun kortzichtigheid en disrespect voor de ontstaansgeschiedenis van hun eigen volk(eren).
Gelukkig wordt er nu voor het eerst strafrechtelijk tegen opgetreden.

Relativeren:

Het is kan als barbaars aangemerkt worden om cultureel erfgoed te vernietigen maar eenmaal overtuigd van je eigen gelijk is er geen houden meer aan. Trouwens we kennen onze eigen Beeldenstorm in de 16de eeuw vanwege een klein verschil van inzicht in de geloofsbeleving.
verder kunt u nog dagelijks genieten van beelden in Florence (museum met nalatenschap van de familie de la medici ) waarbij van de mannelijke beelden het naakte geslachtsdeel is afgeslagen in een tijd waar preutsheid de boventoon voerde.

Week van het Water

Facebooktwitterlinkedinmail

Wereld Waterweek

Ongelofelijk voor ons in Nederland dat er geen water uit de kraan komt. Maar recent gebeurde het bijna wel in zuid Europa. Water, drinkwater op rantsoen. In juli gingen in het Vaticaan de fonteinen uit. Rome kwam met een drinkwater rantsoeneringsplan. In Nederland kan het wel eens voorkomen dat we het advies krijgen om de tuin niet te sproeien of de auto niet te wassen om bij te dragen om de grondwaterstand op pijl te houden maar we blijven er letterlijk in zwemmen en ons ermee vermaken. Echter ook in Nederland dreigt last van water, echter eerder overlast dan een tekort.

Op wereldschaal echter is water schaars. Voor de helft van de mensen op aarde is toegang tot water niet het hele jaar door gegarandeerd. Sterker nog voor heel veel mensen geldt dat er voor enkele maanden per jaar geen water is.
Zoet water is voor de mens belangrijk als drinkwater en om gewassen mee te irrigeren. Al vroeg is de mens begonnen om de loop van het water aan te passen aan zijn omstandigheden, door het omleiden van een beekje of het aanleggen van dammetjes om een voorraad aan te leggen voor mindere tijden. Deze ingrepen hadden vaak al ruzies tot gevolg met buren of families die in lager gelegen gebieden woonden.

Wat nu als een overheid dit op grote schaal gaat doen, rivieren omleiden of blokkeren met dammen voor irrigatie, drinkwater en elektriciteit. Dan gaan buurlanden die later in het stroomgebied liggen klagen. Als dan niet tot een oplossing gekomen kan worden over hoeveel water die “doorgelaten” moet worden, is een gewapend conflict, zeker ten tijde van (gecreëerde) schaarste, van een van nature aanwezig product, aanwezig. Geen enkele regering wil zijn bevolking zien creperen, of productiemogelijkheden laten ontnemen, dus verantwoord omgaan met de beschikbare voorraad is een must.

Water op het hoogste niveau

De Verenigde Naties zijn zich allang bewust dat water een belangrijk onderdeel is voor het voortbestaan van de mens, zeker met de door hen erkende, klimaatverandering in het vooruitzicht. Zij beseffen dat een oorlog om water beslist tot de mogelijkheden behoort.
Daarom heeft ze 17 “Sustainable Development Goals” gedefinieerd om de levensstandaard van de mensen wereldwijd op een aanvaardbaar tot goed niveau te brengen. Water maakt daarvan een belangrijk onderdeel vanuit. Veel organisaties en bedrijven werken met en voor de Verenigde Naties om deze “Goals” te realiseren.
Sustainable Development Goals
Veel organisaties en bedrijven zijn bezig om drinkwater voor eenieder toegankelijk te maken. Voor de Verenigde Naties is toegang tot water voor iedereen een (nummer 6) van de “17 Sustainable Development Goals”. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all

Hieronder de feiten en cijfers van de inmiddels bereikte doelen van “zekere toegang tot water en sanitair voor iedereen”:

 • 2.6 miljard mensen kregen toegang tot waterbronnen sinds 1990 echter 663 miljoen mensen ontberen dit nog steeds.
 • Minstens 1.8 miljard mensen maken gebruik van drinkwater dat besmet is met uitwerpselen.
 • Het aantal mensen die gebruik kunnen maken van verbeterde waterbronnen is toegenomen tot 91 procent.
 • 40 procent van de mensen wordt geconfronteerd met waterschaarste en dit aantal is stijgende.
 • 1.7 miljard mensen wonen in de buurt van watervoorraden waarvan het gebruik van water hoger is dan de aanvulling ervan.
 • 2.4 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen zoals toiletten.
 • Meer dan 80 procent van het door mensen geproduceerde afvalwater wordt ongezuiverd geloosd op rivieren of in zee.
 • Elke dag sterven meer dan 1000 kinderen aan diarree als gevolg van voorkombare water en sanitaire besmettingen.
 • Energie opgewekt met waterkrachtcentrales is thans de belangrijkste en meest voorkomende energiebron sinds 2011, terwijl het slechts 16 procent van de elektriciteitsproductie is.
 • Ongeveer 70 procent van de van rivieren meren en andere bronnen afgetapt water wordt gebruikt voor irrigatie.
 • Overstromingen en andere aan water gerelateerde rampen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de doden veroorzaakt door natuurrampen</;li>
  (Bron: www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/)

Water en Veiligheid

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties erkende al in 2011 dat er klimaatverandering plaats vindt en dat water daarvan het belangrijkste onderdeel uitmaakt. De toenmalige Secretaris-Generaal Ban Ki Moon verklaarde toen dat er voor honderden miljoenen mensen te weinig voedsel en water dreigde. Dit moet gezien worden als een van de essentiële gronden voor lokale, nationale en globale stabiliteit. De strijd tussen gemeenschappen en landen voor deze schaarse bronnen neemt toe het verscherpt oude veiligheidsdilemma’s en creëert nieuwe.

In 2013 concludeerde de Verenigde Naties dat water een veiligheidsrisico vormt omdat geen stabiele toegang tot water kan leiden tot preventieve acties die leiden tot regionale spanningen en conflicten. Toegang tot water draagt bij tot vrede en veiligheid op de lange termijn.
Dit jaar organiseert de Verenigde Naties haar Wereld water Week in Stockholm Zweden.

Veranderingen in het klimaat zorgen ervoor dat er langere periodes van droogte zijn of hevigere regenperiodes, maar daar waar het water kan niet bewaard kan blijven, draagt dit ertoe bij dat water een schaars product is en blijft.

De mens

Vaak maakt ook menselijk ingrijpen, meestal met de beste bedoelingen, het beschikbare water schaars.

 • Er worden dammen aangelegd door landen die natuurlijke waterbronnen bezitten om zo het water over een langere tijd, bijvoorbeeld als drinkwater te kunnen gebruiken. Ook wordt zo visserij bedreven op de stuwmeren, het water kan voor landbouwirrigatie gebruikt worden en met de overvloed kan elektriciteit worden opgewekt. Dammen zorgen er echter voor dat stroomafwaarts gelegen landen of gebieden minder water kunnen gebruiken.
 • Rivieren waarin dammen zijn aangebracht en het water voor irrigatie gebruikt wordt, leveren stroomafwaarts veel minder water. Hierdoor kunnen mensen na de dam niet alleen over minder water beschikken, maar doordat er minder water door de rivier stroomt, krijgt de monding van de rivier ook minder uitstroomkracht waardoor zout zeewater steeds verder het land in kan komen.
 • Het stilstaande water in de stuwmeren biedt de gelegenheid tot economische activiteit. Echter het is gebleken dat er rond stuwmeren meer malaria voorkomt. De daarvoor verantwoordelijk mug kan zich namelijk ideaal voorplanten om en nabij dit stilstaande water.
 • Voor veel activiteiten is water een vereiste. Zo kan via bevaarbaar water goederen aan en afgevoerd worden. Industriële activiteiten vragen vaak ook veel water.
 • Menselijke activiteiten landbouw en industrie zorgen er ook voor dat veel water verbruikt wordt. Zo wordt door industriële activiteiten veel gebruikt- en verontreinigd afvalwater in de rivieren geloosd. Zo is bekend dat in de Ganges in India zwaar verontreinigd (door leerlooierijen) afval (zuren) geloosd wordt, waardoor de gezondheid van veel mensen ernstig bedreigd wordt. Dit terwijl een op de 12 mensen op de wereld van deze rivier afhankelijk is.
 • Steden met primitieve rioleringen lozen afval en uitwerpselen ongezuiverd in zee en rivieren mens en dier stroomafwaarts worden hiermee geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat veel mensen die van het rivierwater afhankelijk zijn, doorlopend ziek zijn. Zo doen er over de Ganges in India en de Gele rivier in China vreselijke verhalen de ronde.
 • Veel van de bedreigde rivieren liggen in ontwikkelingslanden, wat een oplossing van het probleem bemoeilijkt. Zo wordt de Mekong-rivier in Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam bedreigd door overbevissing, maar zijn overheden niet bij machte die aan te pakken.
 • Niet alle problemen spelen zich af in onderontwikkelde landen, ook de bedding van de Donau krijgt steeds minder toevoer van vers water. Dit komt doordat de kanalen die in de Donau-delta voor vrachtvaart zijn aangelegd, nu al even lang zijn als de lengte van de natuurlijke vertakkingen (1700 kilometer).
 • Maar niet overal bestrijden overheden de problemen. De Europese Unie is juist bezig om de Donau geschikter te maken voor intensiever vrachtverkeer. En in Afrika, waar de Niger, Nijl en het Tsjaadmeer steeds minder water krijgen, ontbreekt het simpelweg aan geld.

Het Wereld Natuurfonds heeft een goed artikel over rivieren en de leefbaarheid op haar website staan: waaruit een aantal van bovenstaande punten is overgenomen.

Hoop voor Afrika

Recente studies hebben uitgewezen dat zich onder het Afrikaanse continent een grote hoeveelheid water bevindt.
Echter een goede manier om deze voorraad aan te spreken, moet nog bestudeerd worden.

Het feit dat er water is onder het Afrikaanse oppervlak is geruststellend. Een vervolgen studie moet uitwijzen hoe snel deze watervoorraad aangevuld wordt. Als men water opgepompt en gebuikt als drinkwater voor mens en dier en voor irrigatie van de landbouw, dan is er een zeer reële mogelijkheid dat er meer water aan de bodem onttrokken wordt dan dat er op nateuurlijke aangevuld kan worden en dan hebben we op termijn pas echt een probleem, want dan is op echt op.

Schoon water noodzaak

Het gebruik van verontreinigd water en het ontbreken van afvalverwerking ondermijnen de pogingen om een einde te maken aan armoede en veelvoorkomende ziektes in de armste landen. Op dit moment kunnen 2,4 miljard mensen geen gebruik maken van een soort van toilet (afvoer van menselijk afval). Minstens 1,8 miljard mensen gebruikt met menselijke fecaliën (poep) verontreinigd drinkwater, met alle bijbehorende ziektes van dien. Een nog groter aantal mensen drinkt water dat aangevoerd wordt door waterleidingssystemen die geen enkele bescherming tegen een dergelijke verontreiniging bieden.
Verontreinigd drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen zijn de oorzaak van kindersterfte. Diarree bij kinderen (geschat 1,5 miljoen kinderen onder 5 jaar per jaar) gaat vaak samen met:

 • Onvoldoende water
 • Slechte sanitaire voorziening (afscheiding menselijke uitwerpselen)
 • Verontreinigd water
 • Slechte hygiënische omstandigheden en kennis daarvan

Economen hebben berekend dat het economisch gezien een goede investering is om aan de beschikbaarheid van goed drinkwater en goede sanitaire voorzieningen te werken. Elke geïnvesteerde Euro betaald zich 9 maal terug.
De Verenigde Naties over water:
In veel landen worden de behoeften in het open veld gedaan. (dit is een crime voor vrouwen, die daarbij vaak lastig gevallen of verkracht worden) Sanitaire voorzieningen hoe primitief ook dragen bij aan het voorkomen van en de verspreiding van ziektes. Geïnteresseerd in de water en sanitaire voorzieningen in de verschillende landen? Zoek het uit via deze website: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation

Foto’s van – Wel ingelichte kringen –

 

Bekijk onderstaande (en andere video’s op de website van IRINNEWS (http://www.iringnews.org).
korte video water schaarste
korte video overstroming
korte video water schaarste
aanvullende informatie

De toekomst van de jeugd

Facebooktwitterlinkedinmail

De jeugd

Waar ook ter wereld zij heeft de toekomst.

Aan ons ouderen en volwassenen de taak om de voorwaardes voor de toekomst te scheppen. Hoe die vervolgens uitgevoerd gaat worden is niet meer aan ons.
Wij en zoveel generaties voor ons deden en doen dus het voorwerk voor ons nageslacht, maar wat “bakken” we ervan?
De grootste algemeen benodigde deler is toch wel VREDE. Nou ja zeg, als dat voor iedereen de wens is, waarom wordt dat dan niet door iedereen nagestreefd en ernaar geleefd? Een antwoord geven daarop zou politiek bedrijven worden.
De gevolgen van het handelen van de huidige leiders kunnen we hier wel bespreken.

Momenteel zijn er zo’n 65 miljoen mensen op de vlucht, voornamelijk vanwege oorlogsgeweld (grote en kleine conflicten). Nog eens miljoenen mensen lopen gevaar om hun leven te verliezen en/of worden getroffen door geen of verkeerde maatregelen door overheden (homoseksualiteit, tekorten aan eerste levensbehoeften en dodelijke ziektes zoals AIDS, Tuberculose en Malaria).

Vorenstaande heeft grote invloed op de volgende generatie want wat wordt het wereldbeeld van jongeren:

 • die opgroeien in een omgeving waar ze dagelijks met geweld geconfronteerd worden zoals bombardementen en andere oorlog- geweldhandelingen.
 • die geïndoctrineerd worden met haat-ideologieën, over wie hen wel wat niet aangedaan heeft, dit blijven een tikkende tijdbommen voor hernieuwde toekomstige conflicten.

Jongeren zoals die in de Palestijnse gebieden en in het huidige Syrië, Somalië, Jemen en Irak maar zeker niet te vergeten die in Oost- West- en Centraal Afrika leven en ervaren wat daar allemaal gebeurt en gebeurd is.
In de hiervoor genoemde gebieden is de gemiddelde leeftijd door ziektes, geweld en oorlogen erg laag. Hoe treedt deze nieuwe generatie hun toekomst binnen waarvan wij (onze kinderen) ook deel van uitmaken. Moeten we hen op afstand houden of zorgen we ervoor dat zij zich (tot wederzijds voordeel) voorspoedig kunnen ontwikkelen.toekomstperspectief

Veel jongeren brengen de mooiste tijd van hun leven noodgedwongen door in vluchtelingenkampen vaak samen met (een van) hun ouders, die op de vlucht zijn om hun gezin te redden en daarom niet hun aandacht aan hun kinderen kunnen besteden. Zij zijn dagelijks druk bezig om met het gezin te laten overleven en op een of andere manier hun kostje te scharrelen om te kunnen overleven. Opgroeien in een vluchtelingenkamp is geen ideale situatie, scholing is toch minder, medische zorg is toch minder. Frustraties van ouders zijn logisch want zij hebben ook niet hierom gevraagd en brengen dat dus gewild of ongewild over op hun kinderen.

In veel Afrikaanse landen zijn jongeren al vroeg wees en groeien alleen op omdat ze een of beide ouders verloren als gevolg van gevechtshandelingen of een besmettelijke ziekte (AIDS, Ebola, Tuberculose of Mazelen) (stukje naar beneden scrollen). Hoe het hen vergaat? Soms blijven familieleden bij elkaar, en leven jonge kinderen al vroeg het leven van een volwassene. Veel van deze kinderen leven (in steden) op straat, trekken op met “baasjes” en gaan crimineel gedrag normaal vinden, je moet toch overleven. Echte jonge weeskinderen worden vaak opgevangen door familie, maar in economische slechte omstandigheden is er vaak gebrek aan geld (gemiddeld inkomen per persoon). In dat geval zijn veel kinderen gedwongen om een baantje te nemen en geld te verdienen om te kunnen overleven.

Jong volwassenen hebben daar, al vaak heel vroeg in hun leven een grote verantwoordelijkheid, maar in omstandigheden waarin zij verkeren, oorlog- of slechte economische omstandigheden hebben ze totaal geen vooruitzicht om een “normaal” bestaan op te bouwen. Wel horen zij verhalen over het rijke westen. Ze horen de verhalen over de tocht met al z’n moeilijkheden en gevaren, maar ook van geslaagde overtochten en de successen. Zij maken dan de afweging gezien vanuit hun eigen situatie met een (als het hen lukt) mogelijke nieuwe betere toekomst en nemen dan het besluit om alle gevaren te trotseren en vertrekken richting Europa.

Vanwege het onbekende maar ongekende hoge aantal doden die de reis naar Europa vergt, neemt de Europese Unie ontmoedigende maatregelen, bedoeld om migranten op het Afrikaanse continent te houden en het van mensensmokkelaars te frustreren.
Een verhaal over een gestrande migratie
Tienduizenden, honderdduizenden migranten worden door niets ontziende, op geld beluste mensensmokkelaars in rubberbootjes de Middellandse zee op “gestuurd”. De migranten hopen op een goede afloop, de mensensmokkelaars interesseert dat niets. Cijfers van migranten die de Middellandse zee trotseerden

International Organisation of Migration (IOM)
IOM

Het International Organization for Migration (IOM) is een Intergovernmentele organisatie waarbij bijna alle landen zijn aangesloten. Zij ziet erop toe dat de migratie humaan en orderlijk verloopt tot voordeel van de migranten en de samenleving. Voor meer informatie over het IOM bezoek de website via bovenstaande link of download de snapshot-overzichten onderaan deze pagina.

IOM (cijfers)

Nog zoveel te doen.

Kinderen in het westen moeten naar school (leerplicht) er staat straf op spijbelen. Kinderen kunnen na school naar allerlei soorten verenigingen om zich verder te ontwikkelen of met een mooie hobby bezig te zijn. Vaak zijn ze voorzien van allerlei gadgets en zeker een mobiele telefoon want we zouden toch maar eens even geen contact kunnen maken in het “gevaarlijke” westen.

Educatie

Kinderen in veel Afrikaanse en Aziatische landen daarentegen hebben vaak geen wettelijke bescherming. De machthebbers willen maar al te vaak op “hun troon” blijven zitten en schuwen vaak niet om daarvoor geweld te gebruiken, voor hen geldt hoe meer regels hoe meer gebonden ze zelf zijn. In andere gevallen heeft de overheid, hoe goed hun bedoelingen dan ook mogen zijn, niet de macht / invloed / geld om bijvoorbeeld de leerplicht verplichten, of een redelijk tot goed schoolsysteem te bekostigen.Opleidingsgraad in Afrika
Scholing is een van de 17 Sustainable Development Gaols.
Vanwege gebrek aan goede instituties, gebouwen en lesmateriaal is het “dropout” percentage hoog.

Vaak worden kinderen als gevolg van de slechte economische omstandigheden (droogte, lage salarissen etc.) waardoor de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen aan het werk gezet om bij te dragen aan de inkomsten van het gezin.
Veel van de hiervoor bedoelde landen hebben een fragiele economie. Soms wordt er, door hulporganisaties, meer geïmporteerd dan dat het land produceert / exporteert.Kinderarbeid in Afrika

Voor veel jongeren is het ook moeilijk om indien ze al naar school kunnen, deze te bereiken. Niet zelden moeten grote afstanden worden afgelegd. Vaak is ook de infrastructuur van een slechte kwaliteit, zandwegen die vaak in modderpoelen veranderen in het regenseizoen. Indien er al rivieren zijn groeien deze vaak dicht waardoor bevaren bijna onmogelijk wordt. Ook dit zijn allemaal omstandigheden die niet bijdragen aan een snelle verbetering van het opleidingsniveau en de economie van een land, er is nog veel werk te verzetten.

De laatste jaren worden wij in West-Europa geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen. Uiteraard moeten mensen die vluchten voor oorlog en geweld geholpen worden. Voor economische vluchtelingen (vluchtelingen uit landen waar ze niet door oorlog of geweld verdreven worden) kiest de EU een andere insteek. Deze mensen moeten zo snel mogelijk de EU verlaten. Maar u begrijpt dat maar een enkeling vrijwillig terugkeert naar de uitzichtloze situatie waarvan hij gevlucht is.

Er is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen dat de oorlogen en andere gewelddadigheden maar ook de besmettelijke ziektes zoals AIDS, Ebola Tuberculose en Malaria veel (vooral) volwassen het leven heeft gekost. De gemiddelde leeftijd< van de Afrikaanse landen is erg jong, vaak onder 20 jaar. Je kunt dus eigenlijk wel stellen dat de betiteling jeugd eigenlijk voor het gehele Afrikaanse continent geldt. Deze jonge mensen gaan zich voortplanten en voor hen en hun kinderen moet er dan wel een toekomst zijn, anders blijft het lucratief om naar Europa af te reizen. De bevolkingsgroei in Afrika zal de komende decennia enorm zijn, van 1,5 miljard naar 4 miljard mensen. Deze mensen moeten allemaal een toekomst hebben in Afrika.
Zie het als een enorme kans voor West-Europa om in Afrika te investeren. Om daar met de Afrikanen hun toekomst op te bouwen die beide partijen uitdaagt en versterkt.

Cavalerie onderweg?

Op dit moment (zomer 2017) wordt er door twee grote EU landen Frankrijk en Duitsland een plan ontwikkeld dat (gedragen door de EU) voor de lange termijn hulp moet bieden aan Afrikaanse landen, een soort van Marshallplan voor Afrika. Frankrijk gaat hierin voorop vanwege hun (koloniale) verleden in Afrikaanse landen en Duitsland gaat aan hun zijde mee vanwege hun financiële draagkracht. Het is de bedoeling dat meerdere Europese landen zich daarbij zullen gaan aansluiten.
Laten we hopen dat de geboden hulp goed ontvangen en efficiënt ingezet wordt. Corruptie, afpersing en intriges zijn bij de huidige leiders nog niet uitgebannen. Ondernemend zijn de meeste Afrikaanse volkeren / individuele mensen wel en zij moeten het zelf doen, dus dat geeft hoop. Als dit goed opgezet wordt, wordt er weer een (broodnodig) toekomstperspectief geschapen voor de jonge bevolking.

 

Het sprookje van de waarheid

Facebooktwitterlinkedinmail

Het sprookje van de waarheid

je kunt er lang en breed over denken en debatteren. Maar een sprookje blijft een sprookje.
Het speelde zich lang geleden af in een land hier ver vandaan. Wij kunnen er dus kennis van nemen en verder lekker gaan slapen. Er zijn in die sprookjes ouders die hun kinderen het bos in sturen in de hoop een betere leefwereld te vinden. Met alle risico’s van dien natuurlijk. sprookjesbboek

Er konden mensen-etende giganten op hun pad komen of anderszins. Maar toch, het aantal volwassen geworden kinderen wat op zoek is naar hun oorspronkelijke ouders, doet vertrouwen op een mate van haalbaarheid van deze wanhoopsactie
Ook had je voorvallen van ontsnapte en verder gevluchte meisjes, die waren dan bergen overgegaan en werden aldaar liefdevol opgenomen door vriendelijke vredelievende dwergen bijvoorbeeld.
Ja inderdaad een moeilijk vergelijkbare cultuur.
Het opnemen van zo’n persoon in de gemeenschap deed echt wel een beroep op de tolerantie en al helemaal als dan zo’n hysterische stiefmoeder uit het thuisland de ruzies en jaloezie komt importeren maar toch werd een consensus bereikt en de vluchtelinge werd een taak gegeven die liet zien dat men haar waardeerden.
En om de gewetenswroeging, die diverse helden moesten doorstaan, begrijpelijk te maken was er altijd de enkeling of de groep die zich in de onwetende onschuld ophield maar op het moment suprême haarfijn aanvoelde voor wie er gejuicht moest worden. Zij dekten zich in voor een lang en gelukkig leven.

Nou maar als wij dan dat fantasieboek sluiten dan kijken wij de ons omringende wereld in, die in sommige opzichten wel facetten van die sprookjes heeft. boek van de waarheid
Maar deze wereld heeft het hele gebeuren in XXL weten te transformeren. De sprookjes uit duizend en een nacht zijn ook in beangstigende grootheid niet ver weg meer. De mensen vluchten nu voor hun leven en zij gaan door onherbergzame gebieden in belachelijk ontoereikende bootjes de oceaan op. Het alternatief is te verhongeren of te worden vermoord. Of je zult je volledig moeten onderwerpen aan de regels en grilligheden van het regime.
Maar helaas, het is geen sprookjes, sprookjes bestaan niet. Een sprookje heeft vaak een achteraf in het bos wonende wijze kluizenaar die dan een geweldig goed voorstel doet waardoor alles weer prettig leefbaar wordt. Wij als lezer tolereren daarbij wel het toververmogen van deze lieden.
Wat kunnen wij daar in onze realiteit tegenover stellen? Wij kunnen in ieder geval onze ruimdenkendheid betrachten en de tolerantie, waar wij altijd zo bekend om stonden, (?) aanwenden.
Als toeziend wijze kluizenaar, hebben wij grote organisaties in het leven geroepen. Je kunt denken dat dat zoethoudertjes zijn en feitelijk niet hun doel behalen. Zo’n gedachten wordt waar als wij allemaal alleen maar toekijken.
Ga eens op het internet zoeken naar dit soort hedendaagse werkelijke fenomenen, zie wat ze doen. Zie wat je leeftijdgenoten die onder een dictatuur leven voor dromen hebben. Ze zijn echt niet anders dan jij, ze hebben alleen de mogelijkheden niet.
We kunnen niet meer verlangen dat alle volken binnen de hun gestelde grenzen blijven.
En als je op het internet aan het surfen bent, naar bijvoorbeeld:

zet dan ondertussen het nummer van Te Lau aan;
“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”.

« Older Entries