Category Archives: Inloop

Het instapje van de inloop

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

EEN INSTAPJE,

Er kon dit jaar, ondanks een terdege inzet, geen uitstapje gerealiseerd worden, Beide bestemmingen hebben om eigen redenen het bezoek afgezegd. Maar natuurlijk zijn de organisatoren in het Mondiaal Centrum niet voor een gat te vangen. Geen man/vrouw overboord, dan doen we een “instapje”. En dat hield deze keer in dat er een heerlijke Mexicaanse maaltijd bereid is geworden in het centrum zelf en die werd genoten door uiteindelijk 22 mensen rond de tafel.

Allemaal bezoekers van de inloop en vrijwilligers die het hele jaar rond zich verdienstelijk hebben gemaakt in de diverse activiteiten die het centrum mede dank zij hun inzet kan bieden. De kok vandaag was deze keer Ineke van Nispen, zij werd ondersteund door een enthousiaste groep
vrijwilligers.

Zoals de traditie ondertussen vereist had Jan een passage uit een boek gekozen om voorafgaand aan de maaltijd voor te dragen.
En zoals de kersttijd ons, evenals het centrum het hele jaar door, ons de verloren vreemdeling in de aandacht brengt zo verwees ook deze passage naar de warme plek van geborgenheid. Waarop nog een latere binnenkomer mee aan mocht schuiven.

Voor iedereen een fijne kerst gewenst en moge alle goede werken steeds doorgang vinden. En iedereen bedankt voor de bijdrage aan dit middagje
in.

door: Anneke

Portret van Mustafa

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mustafa, een bewoner van het Mondiaal Centrum Breda, werd geïnterviewed en zijn verhaal werd gepubliceerd op de website van Zorg voor elkaar Breda. Lees hoe hij zich afsluit van de ellende in zijn thuisland en hoe hij probeert om zijn leven weer vorm te geven, in deze voor hem zeer onzekere tijd en waar hij afleiding en hulp vindt.

Lees het hele verhaal van Mustafa op

Sfeerfoto van de inloop waar ook Mustafa vaak komt
Sfeerfoto van de inloop waar ook Mustafa vaak komt

Kerstherberg 2018

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda, onderschrijft en beveelt van harte aan, de sinds 1981 jaarlijks georganiseerde Kerstherberg.

PERSBERICHT KERSTHERBERG 2018

De kerstdagen zetten ons gevoel in beweging. Het doet iets met ons.Logo Kerstherberg Breda
Voor de één zijn het dagen vol warmte en gezelligheid. Anderen hebben juist liever dat die dagen weer snel voorbij zijn. De kerst kan die
mensen bijvoorbeeld er pijnlijk aan herinneren dat ze eigenlijk nergens thuis zijn, eenzaam zijn, herinneren aan ruzie of wat dan ook.
De kerstdagen duren dan lang, zijn eenzaam en koud. Voor al die mensen bieden wij een huiskamer.

In 1981 werd in Breda de Kerstherberg in het leven geroepen. De Kerstherberg is voor iedereen gratis toegankelijk. De gehele dag wordt
er gratis eten en drinken geserveerd. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals muzikale optredens en een kindermiddag. De kerstherberg is voor alle mensen die een beetje afleiding, een luisterend oor en gezelligheid zoeken tijdens de kerstdagen.

Dag en nacht geopend.

De Kerstherberg opent zijn deuren van kerstavond 24 december 19:00 uur t/m tweede kerstdag 26 december 19:00 uur in het Rondeel, Kloosterlaan 14 te Breda, tegenover het Chassétheater.

Bezoek de website van Kerstherberg Breda

Het fonds Franciscus

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Fonds Franciscus steunt het Mondiaal Centrum ruimhartig.

Onlangs is Fonds Franciscus (een onderdeel van het KANSfonds) tijdens een officiële bijeenkomst in de Pauluskerk in Rotterdam van start gegaan. Fonds Franciscus streeft ernaar om voldoende vangnetten te behouden voor mensen, naar wie nauwelijks nog wordt omgekeken, die in eenzaamheid en armoede leven of bij wie de menselijke waardigheid in het geding is. Het Fonds richt zich in eerste instantie op de ondersteuning en versterking van de inloophuizen in Nederland

Het MCB heeft ook financiële ondersteuning aangevraagd. Pas geleden kregen we het geweldige bericht dat deze ondersteuning voor minimaal 2 jaar is toegekend! Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de voortzetting van opvang en inloop en alle andere activiteiten van het MCB. Het spreekt vanzelf dat we het Fonds daar zeer erkentelijk voor zijn.

Fonds Franciscus zet specifiek in op ondersteuning van de continuïteit van de inloopvoorzieningen, dus niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, maar op voortgang van bestaande activiteiten in inloophuizen. Samen met de gesubsidieerde organisaties (“de partners”) gaat het Fonds een programma ontwikkelen dat oplossingen moet gaan bieden voor het structureel voortbestaan van inloopvoorzieningen. Ook het MCB zal in dat ontwikkelingsproces een actieve rol in spelen door deelname aan de door het Fonds georganiseerde bijeenkomsten.

Afscheid van David

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou, we nemen nogmaals afscheid

Echter, zo ’n pijn als afscheid kan doen en hoe het ook vermag te doen lijden, deze keer waren er verheugde gezichten. Dat kan, hou me ten goede , aan de taart gelegen hebben die al stond te lonken bij binnenkomst. Je weet het niet, ,,,, ach nee, ik denk het toch echt niet hoor, nee, het was om reden dat David ons nu gaat verlaten.

U herinnert zich David? Hij heeft nog niet zo heel lang geleden de moed gehad van zijn levenswandel te getuigen. Dat werd met veel respect aangehoord en er werd hem een warme en veilige grond geboden om het in te laten vallen. David heeft geknokt om zover te komen dat hij nu bezig is zijn toekomst waar te maken. Momenteel werkt hij op vrijwillige basis in een klussenteam, Bij het “Business park” van gemeente Breda volgt hij een leer/ werkproject. Zijn plan is timmerman te worden. En in het verlengde hiervan droomt hij over zijn uiteindelijk zelfstandig ondernemerschap. Geweldig, wij geloven erin.

We zullen je missen David, Niks was je ooit teveel. Je stak overal steeds een helpende hand toe. In de tuin bij Karel, maar ook op de woensdagmiddagen als er kinderen tijdens de naaigroep opgevangen moesten worden. Ook daar was het afscheid warm en met veel enthousiasme over je plannen. En ook hier kreeg je wat mee als aandenken, De das waar iedereen een stukje van gebreid heeft zal je in de winter vaak dragen. Het afscheid is ook niet zo definitief de afspraken voor koffie en een etentje liggen er al.

En deze fijne manier van samen iets realiseren was wederzijds, zoals je zelf vertelde heb je je in het centrum altijd welkom gevoeld en gewaardeerd om wie je bent. En ook de gezelligheid tijdens de inloop-ochtenden of -middagen heb je als een warme deken om je schouders geslagen en hier houd je alle aanwezigen verantwoordelijk voor. Hier wordt de oppervlakkige snelheid van het dagelijkse leven doorbroken. Kijk, en dan wordt er toch even een traantje gelaten hoor.
Succes David en van iedereen een knuffel, het ga je goed!

Herinnering “nieuwe” activiteiten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Inloop Mondiaal Centrum nu ook op woensdagmorgen

De “Inloop van het Mondiaal Centrum” is een ontmoetingsplek voor iedereen, mensen uit de wijk Boeimeer, maar ook mensen uit andere wijken, voor Bredanaren en nieuwe-Bredanaren.
Iedereen is welkom voor zomaar de gezelligheid, een praatje en een kopje koffie, maar ook is er een luisterend oor voor als er bijzondere vragen zijn.

Loop geheel vrijblijvend gewoon eens binnen op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en proef de sfeer! Ontmoet mensen, die zelf al ervaren hebben hoe waardevol zo’n “gewoon” contact kan zijn.
Tot woensdagochtend?!
(Er is ook een inloop op vrijdagochtend).

Berichten en informatie over of vanuit de inloop

Basiscursus Arabisch voor beginners.

Op 26 september is er in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71 een kennismakingsbijeenkomst voor cursisten die de basiscursus Arabisch voor beginners willen gaan volgen. De docent (Syrier, met universitaire studie Arabisch) zal uitleg geven over de cursus, de basiselementen van het eerste jaar, het cursusmateriaal en de kosten.
Heb je belangstelling en heb je je nog niet opgegeven, kom dan woensdagavond om 19.00 uur naar het Mondiaal Centrum. Je bent van harte welkom!

Vorig bericht over deze nieuw op te starten cursus

Afscheid van vrijwilligster Meral

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Het is zo’n twee jaar geleden dat Meral in het centrum binnen kwam op zoek naar vrijwilligers werk. Samen met Anouk van Breda aktief.

Meral bij haar afscheid

Wat dat werk precies zou worden wist je toen nog niet zeker maar Margreet die hier het reilen en zeilen wel onder de knie had bood uitkomst. Deze Margreet was in een andere tijd ook je docente geweest en dat gaf je meteen een vertrouwd gevoel, zij stelde je op je gemak.

In die twee jaren heb je voor veel mensen die naar de koffie-inloop kwamen een luisterend oor geboden. Door je uitstraling van rust, je empathie was je, misschien onbewust, ook van grote betekenis. Je hebt twee jaar van ontwikkelingen meegemaakt in het centrum en hopelijk heb je er voor jezelf ook veel uitgehaald.

Nu ben je een stap verderop gegaan en wel in de vorm van een heuse baan. Na zoveel jaar er te zijn geweest voor je gezin en je vrijwilligerswerk ben je nu drie dagen per week werkzaam bij het O.M. Het is je gegund.

Van iedereen in het centrum veel succes gewenst. Kom vooral in je vrije tijd een keer op de koffie.

door: Anneke

Gastvrouw / Gastheer gezocht voor de inloop

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
 

pictogram koffiekopje

Gastvrouw of gastheer tijdens de inloop iets voor jou?

De “Inloop van het Mondiaal Centrum” is een ontmoetingsplek voor iedereen, mensen uit de wijk Boeimeer, maar ook mensen uit andere wijken. Iedereen is welkom voor zomaar de gezelligheid, een praatje en een kopje koffie, maar ook als er bijzondere vragen zijn.

Wij zoeken voor een nieuw op te starten inloop op de woensdagochtend een gastvrouw of gastheer met een gastvrije instelling en een luisterend oor en belangstelling voor de verhalen van anderen.

Heb je belangstelling? Kom ter oriëntatie eens voor een kopje koffie en een praatje op de inloop van de vrijdagochtend. De aanwezige vrijwilligers zullen je graag vertellen over de inloop.

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier of je kunt ook bellen met: Ellen de Schipper 06 17007739 of Piet Meertens 0612169882

Aanpassingen MCB activiteiten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
logo MCB

LET OP: Wijzigingen MCB activiteiten!

Met ingang van september, vervalt de inloop op maandagochtend.
Deze inloop verschuift naar de woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
IEDEREEN is van harte welkom.

Naald en Draad

Bij de activiteitengroep “Naald en Draad”, op woensdagmiddag, is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. We zoeken hiervoor speciaal statushouders en vluchtelingen (ongeacht herkomst).

Op vrijdagmiddag is er bij de activiteitengroep “Naald en Draad” plaats voor IEDEREEN die wil leren naaien en patroonknippen.
Graag aanmelden bij Loveness Anaman via:
e-mail: lovenessanaman@gmail.com of tel. 06-85353038

Amnesty International Schrijfochtenden 2018

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
logo Amnesty International

Het Mondiaal Centrum Breda onderschrijft en steunt waar mogelijk de activiteiten van Amnesty International.

Amnesty International strijdt voor mensenrechten overal en voor iedereen.

Ooit begon Amnesty International met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Bekijk de verschillende thema’s en landen waar Amnesty op werkt.

Het Mondiaal Centrum Breda stelt Amnesty International in de gelegenheid om elke laatste vrijdag van de maand, een gedurende de reguliere inloop een schrijfochtend te organiseren.
Tijdens deze schrijfochtend kunt u brieven of kaarten schrijven, gericht aan regeringsleiders, om hen:

  • op te roepen om ten onterecht gevangen genomen personen vrij te laten.
  • erop te wijzen dat de rechten van (politieke) gevangenen dienen te worden gerespecteerd/
  • erop te wijzen dat de rechten van (groepen) mensen dienen te worden gerespecteerd.

Deze schrijfacties hebben effect, met enige regelmaat worden gevangen vrijgelaten.
Uw deelname is daarom gewenst.

Meer over Amnesty International bezoek hun website.
Amnesty International Afdeling Breda.

« Older Entries