Category Archives: Nieuws uit ons netwerk

Veel belangstelling voor herdenking en viering van afschaffing van slavernij

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Vredesduif Breda-noord

Ondanks het zeer warme weer waren er zeker 120 mensen naar het Groenendijkplein in Breda-Noord, waar de Vredesduif staat, gekomen om de eerste viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Breda bij te wonen. Het was een veelkleurig publiek en veelkleurige sprekers.

Philip Oronsaye, afkomstig uit Nigeria heette iedereen welkom, waarna de uit Suriname afkomstige groep Moksi Lobi een openingsnummer uitvoerde. Daarna was Mevrouw Ashna Beinaar uit Amsterdam , die de relatie Breda en slavernij uitlegde, waarbij zij met name inging op de geschiedenis van de ex-gouverneur van Suriname Wigbold Crommeling die Huize Assendelft in de Nieuwstraat, waar nu hotel Nassau staat, opkocht en 3 slaven meebracht uit Suriname. Verder vertelde ze dat de Vrede van Breda ook betekende het begin van de kolonisatie en dus ook van de slavernij in Suriname. Nederland schafte de slavernij zeer laat af, pas op 1 juli 1863 en toen duurde het nog tien jaar voordat de slaven vrij waren, omdat de eigenaars van de plantages vrijgekocht moesten worden.

Namens de gemeente legde wethouder Daan Quaars een bloemstuk bij de Vredesduif om al de slaven die geleden hadden te herdenken. en juichte het initiatief van de verschillende organisaties toe zoals Amnesty International, Stichting Hart voor Breda-Noord, Jara, Stichting Marokkaanse jongeren, Augustinusparochie, Mondiaal Centrum, Raffy en Lale, waardoor het ook breed gedragen werd. Verschillende buurtbewoners spraken over het thema zoals Anna Wijnen over Bolivia, Roy Emanuels over het belang van de opvoeding en onderwijs in het thema, William Akaffu over Ghana.
Tenslotte sprak ook de voorzitter van de wijkraad Breda-Noord Leo van den Berg lovende woorden over het initiatief.

De Viering werd verder opgeluisterd door prachtige liederen van Anouschka Stulting en Germaine en tot slot nog indrukwekkende muziek van Moksi Lobi.

De initiatiefnemers zijn voornemens om een Stichting op te richten in navolging van Tilburg en Rotterdam, zodat het thema ook meer aandacht krijgt in het onderwijs en er volgend jaar nog meer mensen komen.

Herdenking afschaffing slavernij

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dag van de Herdenking en Viering van de afschaffing van de slavernij.
Hoe leef je in Vrijheid?

Voor de eerste keer wordt er in Breda op zaterdag 29 juni vanaf 14.00 uur de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd bij de Vredesduif aan het Groenendijkplein in Breda-Noord.

Sinds 2002 wordt de afschaffing hiervan op 1 juli in Amsterdam bij het Nationaal monument Slavernijverleden herdacht, sinds enkele jaren op het stadhuis in Rotterdam, vorig jaar voor het eerst in Tilburg en nu dan ook in Breda-Noord. Er is voor Breda-Noord gekozen, omdat hier de meeste mensen wonen met een Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse achtergrond. Er zullen 4 wijkbewoners spreken over hun land van herkomst. Namens de gemeente zal wethouder Daan Quaars spreken.

Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname en de Nederlandse Antillen. In Suriname heet het de Dag der Vrijheden maar wordt ook wel Kettingsnijden Keti Kotti genoemd. Het is een Bevrijdingsfeest voor alle inwoners en niet alleen voorde nazaten van de slaaf gemaakten. Ook in Breda willen we samen de afschaffing van de slavernij herdenken en de vrijheid vieren.

De Initiatiefnemers bestaan uit Kleurrijk Breda met Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse wortels en worden ondersteund door de Stichting Jara, Amnesty International, Zorgcentrum Raffy, Stichting Hart voor Breda-Noord, Augustinusparochie, Stichting Marokkaanse Jongeren en het Mondiaal Centrum. Het initiatief wordt ondersteund door de wijkraad Breda-Noord.

Doelstelling is om stil te staan bij de slavernij toen, de afschaffing ervan, maar ook bij moderne vormen van slavernij zoals mijnwerkers die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken zoals in kolenmijnen in Bolivia, in de kledingindustrie in Bangladesh, stadionbouwers in Qatar, slavernij in Omar etc.

Het definitief programma wordt begin juni bekend gemaakt
Voor meer informatie zie Mondiaal Centrum Breda of Augustinus parochie of Amnesty International afd. Breda.

Nacht van de vluchteling

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Uitnodiging van de Stichting vluchteling

De nacht van 15 op 16 juni 2019 wordt de nacht van de vluchteling

Of je nu van plan bent om de 10, 20 of 40 kilometer te lopen, met de Nacht van de Vluchteling ga je een pittige maar onvergetelijke ervaring tegemoet. 

Landelijk evenement
Dit jaar vieren we de 10de editie van de Nacht van de Vluchteling. Met meer dan 7.000 deelnemers verspreid over 10 steden in het hele land wordt het een bijzondere ervaring. Waar komen we jou dit jaar tegen? Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Doel
Samen met de hulp van duizenden deelnemers streven we ernaar het grootst mogelijke bedrag bijeen te brengen om noodhulp te bieden aan vluchtelingen. Deze hulp is hard nodig, met meer dan 68,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

Door deel te nemen en gesponsord te worden, kan ook jij vluchtelingen in nood helpen. Hoe meer geld je ophaalt, hoe meer noodhulp voor hen beschikbaar komt.

Geïnteresseerd: https://www.nachtvandevluchteling.nl/

Debat over Populisme en democratie

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het aangekondigde debat kan helaas niet doorgaan omdat zich onvoldoende politici hebben aangemeld. We wagen in het najaar een nieuwe poging want het onderwerp blijft interessant

Op 14 mei om 19.00 uur uur zal er een lezing en debat zijn over Democratie en Populisme.
De inleiding tot het debat zal verzorgd worden door politiek filosoof Sjaak Koens (verbonden aan de Universiteit van Maastricht) naar aanleiding van zijn boek ” de Januskop van de Democratie”.
Na deze inleiding is er de mogelijkheid tot een debat over dit onderwerp met Europarlementariërs.
Deze lezing en het debat worden gehouden in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen die gehouden worden van 23 t/m 26 mei.
Voor u een mooie gelegenheid om u te informeren en mee te laten wegen bij het maken van uw stemkeuze.
Aanwezige Europarlementariërs:

 • Emily de Vijver, nummer 5 van D66

Een ieder is van harte welkom
Wij ontvangen u graag!

Openingsspeech Internationale vrouwendag 2019

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Is deze Vrouwendag in het jaar 2019 nog steeds nodig om aandacht te vragen voor onze positie in de samenleving?
Het is 117 jaar na de eerste staking door vrouwen, in de textiel en kledingindustrie in New York?
Het is Ruim 100 jaar nadat wij ons niet alleen verkiesbaar mochten stellen maar dat wij vrouwen ook stemrecht kregen?

In mijn voorbereiding op deze dag kwam ik erachter dat Vrouwendag, over de hele wereld, ZEKER bestaansrecht heeft en zelfs hard nodig is! Het gaat over de verspreiding van de solidariteit, het beleven van deze dag is een teken van strijdvaardigheid.

Ik schrok van een getal dat ik in een publicatie tegenkwam 75. 75% van de vrouwen tussen de 18 en de 74 jaar hebben te maken (gehad) met sexuele intimidatie. 75%! Deze intimidatie komt meestal vanuit mannen. Dat zijn zonen, neven, broers, vaders. Eens bij geboorte door vrouwen op de wereld gezet! Laten we meer de solidariteit zoeken, onze zonen beter opvoeden met respect voor vrouwen en onze dochters de ruimte geven om zich te ontwikkelen.

De media voeden ons nog steeds met informatie waarin jongens met auto’s spelen en meisjes met poppen. In kinderboeken speelt de moeder vaak de verzorgende rol en de vader doet stoere spelletjes.

De reclame voedt dat beeld. Je herkent het wel. Het ongemak van urineverlies of vermoeidheid schijnt volgens de reclame alleen bij vrouwen voor te komen? Waarom niet meer reclames voor potentieproblemen ofzo? Ik weet het wel. 88% van de experts in de media zijn. Mannen.
Laten wij zelf ook afstappen van het beeld dat we meegeven in de opvoeding dat jongens stoer en sterk moeten zijn, niet mogen huilen. En dat meisjes lief, zorgzaam en mooi moeten zijn. Als je de positie van de vrouw belangrijk vindt dan moet je dat in je eigen omgeving in je eigen doen en laten ook waar maken!

Ondanks dat we ons Nederland een dikke voldoende geven als we het over geluk hebben en de zorgvoorzieningen, scoren we op de gelijkheidsprincipeladder slecht. We zijn het 27ste land van de wereld, hoe komt dat toch?

We moeten meer opkomen voor onszelf. Vrouwen hebben de neiging om zich niet goed te presenteren. Is het bescheidenheid, onderdanigheid, ongemak met de situatie?
Als iemand een compliment maakt over je jurk dan zeggen we vaak: ja, vind je? Het was een uitverkoopje, het is al heel oud Het is leuker en beter om te zeggen: dankjewel, voor het compliment!

Om mee te kunnen doen in Nederland is taal belangrijk. Je bent dan weer wat onafhankelijker. Je kan de krant lezen, je kind helpen met huiswerk, een studie of cursus volgen. Je sociale netwerk is belangrijk en dat word groter als je je meer laat horen en zien. Laat een andere vrouw groeien door jouw aandacht, en sta er voor open dat dat ook andersom gebeurd.
Van alle mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven is 66% vrouw. Dit percentage MOET naar beneden er zijn veel gelegenheden en scholen daarvoor in de stad maar het begint stap 1 bij de vrouw zelf en haar wens om mee te doen.

Gelukkig zijn er kleine en grotere organisaties die ons helpen om voor onze rechten op te komen. Zoals stichting Prisma. Zij helpen door ontmoetingsmomenten te organiseren waar je met het uitwisselen van kennis over verschillende achtergronden en landen van herkomst een stap vooruit maakt met elkaar in de kunst van het samenleven. Vaak met erg lekker eten daarbij.

Iedereen over de hele wereld kent de naam Amnesty. Zij komen oa op voor vrouwen in gewapende conflicten, zij laten merken dat je niet vergeten wordt. Zij ondersteunen de niet te onderschatte rol van vrouwen bij de vredesbouw. Ze blijven aandacht vragen en het gesprek aan gaan over onderdrukking, verminkingen bij de vrouw en arbeidsomstandigheden.
Ik mocht een keer meedoen hier in Breda met een workshop over oa vooroordelen. Ik kan het iedereen aanraden, je leert er veel van. Ook over jezelf.

De Politiek en besturen van bv scholen, ziekenhuizen het lijkt de ver van mijn bed show, maar daar hebben we als vrouw nog een wereld te winnen. Nog steeds vindt men een vrouw die stevige taal spreekt een bitch, terwijl een man met dezelfde woorden een ‘goed leider’ een goede debater is. We moeten volhouden, elkaar ondersteunen op de weg naar het doen.
En Is er geen weg, dan maken we een weg!

Thema dit jaar is Heldinnen. Het is goed om eens na te denken over welke vrouw jou inspireert. Welke vrouw heeft jou op andere gedachte gebracht over het invullen van je toekomst. Of heeft je gesteund in het maken van een beslissing, of heeft jou uit een bedreigende situatie gehaald. Of is het de buurvrouw die jou de eerste lastige tijd in een nieuw land hielp met taal en contacten.

Ik heb meerdere heldinnen.
In de politiek is dat bv Els Borst, door haar integere menselijke manier van oplossingen zoeken. Zij verkondigde dat politiek veel te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten. Dat was een duwtje in de rug voor mij om de politiek in te gaan.

Maar de gedachte aan de leerkracht op de middelbare school, juf van Dijk, ontroert mij nog steeds. Zij geloofde in mij. Zij zag waar ik thuis mee worstelde en liet mij merken dat ik belangrijk was. Zij gaf mij haar vertrouwen en daardoor kreeg ik meer vertrouwen in mezelf. OOK EEN HELDIN VOOR MIJ.

Vrouwen helpen elkaar! En dat is eigenlijk de basis voor de solidariteit tussen vrouwen vertrouwen! En zoek ook in jezelf dat talent, dat vertrouwen, die gave, die maakt dat je een taak hebt in de maatschappij.
De kleine stapjes naar gelijkheid gaan gelukkig wel vooruit al is het soms nog te langzaam. Samen komen we verder, praat erover, kijk wat je er zelf aan kan doen. Zoek elkaar op, dit is ook zo’n mooie plek daarvoor. Er is vandaag een heel mooi en creatief programma samengesteld. Complimenten daarvoor aan de organisaties er omheen. Geniet er allemaal van.

En zolang het nodig is blijven we de Vrouwendag in ere houden en aandacht geven.

Internationale vrouwendag 2019

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert samen met Amnesty International Afdeling Breda en de stichting PRISMA een fijne middag in het Mondiaal Centrum om deze dag te vieren.

Datum: zaterdag, 09 maart 2019
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71
Entree: gratis

Programma

Om 14:00 wordt de ontvangen met een heerlijk welkomstdrankje.
Behoor je tot de eerste 50?
Dan mag je zelfs rekenen op een goodiebag vol met leuke verassingen!

 • Onder het genot van een glaasje, zal het programma geopend worden door een inspirerende spreker.
 • Hierna zullen er verschillende workshops en een Mondiale markt plaatsvinden waar elke vrouw zichzelf kan zijn.
 • Zo kun je bijvoorbeeld ongegeneerd dansen tijdens een dans yoga workshop
 • kun je je haren en nagels laten doen
 • kun je samen met Amnesty strijden tegen het onrecht wat de vrouw nog aangedaan wordt in deze wereld.
 • De slot activiteit is een gezamenlijk portret waar wij als vrouwen onze letterlijke handtekening kunnen zetten als steunbetuiging voor vrouwen die nog elke dag vechten voor hun rechten.

De dag wordt afgesloten met een borrel en wat lekkere hapjes.

De Internationale Vrouwendag op 10 maart was een groot succes! Bekijk hieronder impressie foto’s.

Lees hier de openingsspeech van de Internationale vrouwendag 2019

Stichting Kristallnacht herdenking Breda zoekt nieuwe bestuurders

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
De stichting Kristallnacht herdenking Breda e.o. is op zoek naar een
voorzitter en een secretaris

Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op of rond 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “Kristallnacht” werden in Nazi-Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen en gebedshuizen vernield of in brand gezet.

In Breda wordt ieder jaar één van de grootste herdenkingen in Nederland georganiseerd door de Stichting Kristallnachtherdenking Breda e.o.. Bij die gelegenheid wordt niet alleen teruggekeken naar de gebeurtenissen in 1938 maar wordt ook stil gestaan bij discriminatie en uitsluiting vandaag de dag.

De stichting wordt bestuurd door een klein kernbestuur. De feitelijke organisatie van de herdenking en een aantal flankerende activiteiten is in handen van een breed samengesteld comité waarin een breder dwarsdoorsnede van levensbeschouwelijke, religieuze en maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd.

De huidige voorzitter en secretaris hebben deze functies vervuld sinds 2008 en treden terug in de loop van 2019. Met het oog daarop is het comité op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris.

Voor beide functies geldt:

 • Kandidaten onderschrijven de doelstelling van de Stichting en dragen de jaarlijkse herdenking een warm hart toe.
 • Het bestuur speelt een bescheiden rol bij de feitelijke organisatie van de herdenking. Het leeuwendeel van de voorbereidingen van de jaarlijkse herdenking wordt uitgevoerd door een 12 leden tellend comité.
 • De bestuursvoorzitter en -secretaris bereiden de vergaderingen van het comité voor en coördineren en houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het comité en het bestuur beschikken niet over een professioneel ondersteuningsapparaat. De uitoefening van de functies vraagt dus uitermate praktische inzet en betrokkenheid.
 • Uit voorgaande punten resulteert een duidelijke voorkeur voor een teamgerichte, intern en extern verbindende stijl van samenwerken en aansturen.
 • Bij de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking zijn veel verschillende organisaties betrokken. In die zin is voorwaarde voor beide functies dat kandidaten zijn geworteld in Breda e.o. en beschikken over een ruim maatschappelijk en bestuurlijk netwerk en als aanbeveling ook een religieus netwerk.
 • Alle functies in het bestuur en het comité zijn onbezoldigd. Feitelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.
 • Ervaring met de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden in een soortgelijke organisatie geldt als pré.
 • Voor een warme en geleidelijke overdracht van werkzaamheden tussen de oude en de nieuwe functionaris wordt zorg gedragen.
 • Het bestuur en het comité kennen een rijke schakering aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en hechten grote waarde aan diversiteit. Vanuit dat principe worden nadrukkelijk vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond uitgenodigd te reageren.

Specifieke taken voorzitter

 • Hij of zij bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen, ziet toe op de verdeling van taken en bewaart het totaaloverzicht van de werkzaamheden.
 • Functioneert als voortgangsbewaker van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking en is tussentijds vraagbaak voor intern en extern betrokkenen.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité in formele zin en is gesprekspartner voor relevante partners.
 • Is in staat de leden van het bestuur als team te laten functioneren, kan waar nodig coachen of leden aanspreken.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité bij externe woordvoering in media en vervult de contacten met de pers.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie.

profiel secretaris

 • Schrijft de vergaderingen van het comité uit, bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor en vervult alle reguliere secretariaatstaken (opstellen agenda, notuleren, in- en uitgaande post).
 • Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website en sociale media kanalen.
 • Beheert, evalueert en actualiseert de draaiboeken ten behoeve van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking.
 • In samenwerking met de penningmeester opstellen van begrotingen en verantwoordingen.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige bestuursvoorzitter, Jan Hopman, 06 24 61 81 55. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar of kan worden gedownload van website Kristallnacht herdenking Breda

Vieringen levensovertuiging

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Het Mondiaal Centrum Breda is politiek en in geloofsovertuiging niet geëngageerd en al haar activiteiten staan daar ook los van.

Het stelt groepen wel instaat om bijeenkomsten te organiseren waarbij zij hun levensovertuiging kunnen belijden/vieren.

Op dit moment zijn er twee groepen die hun levensovertuiging vieren binnen de muren van het MCB, te weten:

Diensten van Vishwa-Hindoe Mandier zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
09-12-2018 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
27-01-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-02-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-03-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-04-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
26-05-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
23-06-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-07-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
25-08-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
29-09-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
20-10-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-11-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
08-12-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x

Bijeenkomsten van de Kerk van Jezus Christus zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
25-11-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
09-12-2018 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
16-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
30-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
13-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
27-01-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-02-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-03-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
31-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-04-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
12-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
19-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
26-05-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
09-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
16-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-06-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
30-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-07-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
11-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
18-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
25-08-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
15-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-09-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
13-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-10-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
27-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
10-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-11-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-12-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
15-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
« Older Entries