Dans en Muziek

Facebooktwitterlinkedinmail

celloweb

Dans en Muziek

Het Mondiaal Centrum Breda geeft graag gelegenheid tot verwerking van (traumatische)-ervaringen onder leiding van experts. In de korte achter ons liggend periode van haar bestaan heeft al enkele activiteiten met muziek en dans georganiseerd en/of lopen zoals:Fluit en Cello

  • Dans-expressie,
  • bewegen op muziek
  • Muziek maken

Actueel:

Vrijwilligers onder ons, die een muziekinstrument bespelen hebben op initiatief opgevat om op iedere eerste woensdag van de maand, van 14:00 tot 16:00 uur muziek te maken in het Mondiaal Centrum.
U wordt van harte uitgenodigd om binnen te lopen en mee te doen. Kinderen geen bezwaar, die mogen erbij zijn en eventueel meedoen.
De muziek instrumenten die momenteel aanwezig zijn, zijn piano, fluit en cello, u wordt verzocht indien u een instrument heeft uw eigen instrument mee te brengen.
Onze vrijwilligers staan open voor oosterse muziek, daarom zijn vluchtelingen die en instrument bespelen van harte uitgenodigd in de hoop dat er een kruisbestuiving plaats vindt. fluit-en-piano-web

Muziek luisteren.

Een van onze vrijwilligers is muziekdocent / componist en een wereldverbeteraar in hart en nieren. Geïnspireerd door wat er allemaal gaande is in het Midden-Oosten heeft hij enige tijd terug zelf muziek heeft gecomponeerd en bestaande muziek herschreven. Ook heeft Wout een project, PENTAGON genaamd, opgezet waaruit muziek is “ontstaan”. luister naar muziek door Wout Kwakernaat

Flyers

Dans en Muziek Nederlands
Dans en Muziek Engels

Aankondigingen

Muziek maken in het Mondiaal Centrum Breda

Berichten Dans en Muziek


Evenals in voorgaande jaren volgt het Mondiaal Centrum Breda ook in 2020 enkele grote (inter)nationale evenementen.Daarom besteden we op 7 maart, samen met andere organisaties, aandacht aan de Internationale Vrouwendag.Iedereen is van harte welkom. Het programma start om 14:30 uur. Het thema dit jaar is Vrijheid, solidariteit & duurzaamheid. Met


Hoe warm kun je het krijgen in november!Ons, MCB maatjesproject, werkt niet alleen aan de integratie van de vluchteling, maar betrekt de vluchteling ook bij het Nederlands verschijnsel, "de mantelzorg".Het MCB maatjesproject organiseerde in samenwerking met de stichting Saz-Koerden een op 9 november j.l. middag en avond om mantelzorgers

Het maatjesproject gaat in samenwerking met Stichting Saz-Koerden mee doen met het weekend van de mantelzorgers.

Daarom organiseren wij speciaal voor mantelzorgers op zaterdag 9 november twee workshops en een diner.


Kook workshop:
(aanvang om 15:00 uur)

Ontdek de Koerdische keuken en meld je aan voor deze heerlijke kookworkshop.
Het is ook mogelijk om nietZaterdag 27 januari van 15:00 tot 17:00 uur, organiseert het Mondiaal Centrum Breda haar Nieuwjaars bijeenkomst voor haar vrijwilligers, maatjes, begunstigers en vrienden.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we het glas heffen op een voor ieder voorspoedig en gezond 2018. Uiteraard zijn ook de partners van onze vrijwilligers van harte welkom.
overdracht voorzitterschap
Tijdens


UITNODIGING
Het Mondiaal Centrum Breda nodigt al haar:

vrijwilligers
Maatjes met hun buddy's
buren

uit om op zondag 7 mei te komen genieten van een optreden van het actiekoor "Tegen de Wind Mee".

Het Mondiaal Centrum Breda feliciteert het actiekoor "Tegen de Wind Mee" met haar 40 jarig bestaansjubileum. Wij zijn er tevens

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email