Evenementen

Facebooktwitterlinkedinmail

Evenementen

Het Mondiaal Centrum Breda wil van zich laten horen op momenten dat het ertoe doet. Derhalve sluit het zich aan bij lokale evenementen die in het verlengde van haar doelstellingen liggen. Ook kiest het Mondiaal Centrum Breda zorgvuldig nationale en internationale evenementen uit om daarbij aan te sluiten en lokaal/regionaal uit te dragen.
De evenementen waarbij aansluiting gezocht wordt liggen altijd in het verlengde van de doelstellingen van het Mondiaal Centrum Breda. Door aan te sluiten bij deze (inter-)nationale evenementen wordt er lokaal (stad/regio) aandacht gegenereerd.

Mee organiseren

Voor het organiseren van deze lokale evenementen maakt het Mondiaal Centrum Breda gebruik van vrijwilligers, die belangeloos veel tijd en energie steken in de organisatie van deze evenementen.
Mocht uw interesse gewekt zijn, meldt u zich dan aan als >vrijwilliger voor het Mondiaal Centrum Breda.

MCB organiseerde

Een belangrijke richting-gever voor het Mondiaal Centrum Breda is PAX
In de jaren 2015 en 2016 volgde het MCB PAX in het organiseren van activiteiten gedurende de door PAX uitgeroepen “Vredesweek”.
Ook andere Nationale en Internationale topics zullen voor het Mondiaal Centrum Breda een grond zijn om evenementen te organiseren.

Vredesweek 2016
Vredesweek 2015

Berichten evenementen


Vredesweek 2019Tijd vliegt, een week is niks, voor je het weet is het al weer zo’n dag waarvan je de laatste keer nog dacht; ” jeetje daar moet ik nog een hele week op wachten”. En nu is die dag al weer gisteren. Terwijl ik dit berichtje schrijf


Thema: Vrede verbindt over grenzenIn Breda worden er tijdens de Vredesweek een aantal activiteiten georganiseerd, die relatie hebben met het thema ´Leven in Vrijheid´ ter gelegenheid van de viering van de bevrijding in Breda 75 jaar geleden. Aangesloten wordt bij de thema´s Vlucht,Vrede en Liefde.21 september 2019Op zaterdag

Zoals aangekondigd werd er door het Mondiaal Centrum en daaruit voortgekomen stichtingen op dinsdag 13 augustus j.l. het Islamitisch Offerfeest gevierd.
Met dank voor de medewerking aan basisschool "ONSSBO", we mochten de speelplaats gebruiken, voor deze activiteit.

Dat bleek nodig want het werd druk, ongeveer 300 mensen met muziek, dans en veel


Iedereen is welkom.Op dinsdag 13 augustus van 15.00 uur tot 20.00 wordt er in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71 het Islamitische offerfeest gehouden. Vele moslims in de hele wereld laten een schaap slachten volgens halalrituelen en verdelen na een gedeelte voor zichzelf gehouden te hebben, het


Mondiaal Centrum BredaOfferfeestSamen gaan wij het offerfeest vieren dans, muziek, activiteiten voor de kinderen en nog veel meer!
Feesten Feesten Feesten
Het belooft een leuke happening te worden
bij het Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Dinsdag 13 augustus 2019
Van 15:00 uur tot 20:00 uur
Neem je wat lekkers mee (mag)


Een samenwerking van het


Graag geven wij meer bekendheid aan de
Vredeswandeling in Eindhoven en Veldhovenop 31 augustus 2019website stapjes naar vredeWe vinden dat de ambassades voor vrede in de rest van Nederland daarbij niet onwetend mogen blijven!
We hopen dat de website www.stapjesnaarvrede.nl zich mag verheugen in uw belangstelling en dat u


Dag van de Herdenking en Viering van de afschaffing van de slavernij.
Hoe leef je in Vrijheid?
Voor de eerste keer wordt er in Breda op zaterdag 29 juni vanaf 14.00 uur de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd bij de Vredesduif aan het

Afgelopen zaterdag was het gezellig druk op het Mondiaal Centrum. ( MCB) Bezoekers konden kennis maken met diverse activiteiten en culturen in het voormalige klooster aan de Roland Holststraat.
Mustafa gaf rondleidingen om te laten zien hoe er gewoond en geleefd wordt. in het MCB. 2 weken geleden kreeg hij te

O, te laat, te laat, het is al 15.00 uur als ik kom afzakken in het Mondiaal centrum U wist het nog niet? Daar was zaterdag 18 mei de open dag. Laat me u dit vertellen, het was een geslaagde dag. Er werd geknabbeld en gebabbeld en dat kabbelt lekker


In het mondiaal centrum Breda was de tweede filmavond weer goed bezocht. De zaal zat nagenoeg vol. Het thema was vanavond wel pittig en zwaar. Waar de ondervraagden in de film over hun actieve verzet tegen, en misleiding van de Duitsers konden vertellen werden zij enthousiaster en de toon

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email