Links

Facebooktwitterlinkedinmail

Netwerken / koepelorganisaties waar MCB bij aangesloten is

  • LOS – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’).
  • Marge In Beeld 2 – netwerk van vrijwilligersorganisaties in Breda die zich inzetten voor en/of optrekken met mensen in de marge die leven in armoede.

Organisaties in Breda waarmee we ons verwant voelen

Organisaties die regelmatig activiteiten organiseren in het MCB

Anmesty International, afdeling Breda

De groep Breda is een onderafdeling van Amnesty International. Met tal van acties brengt Amnesty Breda mensenrechtenschendingen en vooral de strijd daartegen onder de aandacht. Daarnaast zet de groep zich actief in voor gewetensgevangenen en het behoud van mensenrechten overal ter wereld.

Boeimeer borrelt

Breda in Dialoog

Breda in Dialoog brengt inwoners van Breda, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar in gesprek. Tijdens de Week van de Dialoog in Breda, in de tweede week van november, maar ook daarbuiten. We maken het mogelijk dat de inwoners van Breda elkaar inspireren, elkaar ontmoeten en met elkaar inzichten verwerven. Dat kan de basis zijn voor nieuwe initiatieven in stad of buurt. Dit doen we met de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. Een kerngroep, een groep geïnteresseerde tafelorganisatoren en een aantal enthousiaste deelnemers van vorige edities dragen elk jaar weer met plezier bij aan Breda in Dialoog.

De Dialoog
In de dialoog staat aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd luisteren centraal. De dialoog nodigt uit tot het delen van individuele ervaringen. Door oprecht te luisteren, naar elkaar en naar jezelf, voel je je meer verbonden met elkaar. De dialoog is een gespreksmethode waarbij mensen ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Met zes tot acht deelnemers aan een tafel en een getrainde gespreksbegeleider doorloop je de vier stappen van de dialoog: kennismaken, ervaringen delen, dromen, doen.

Interesse in Breda in Dialoog?
Breda in Dialoog streeft ernaar om activiteiten en tafels te organiseren voor een laag budget. Alle medewerkers zijn vrijwilligers en veel betrokken bedrijven en instellingen verlenen hun medewerking. Wil je meer over ons weten of met ons samenwerken? Op www.bredaindialoog.nl vind je meer informatie, manieren om met ons samen te werken en contactgegevens.

Filosofie platform Breda

Er wordt weleens ten onrechte gedacht over de filosofie als een of andere hobby. Ook worden filosofen soms of vaak geassocieerd met stoffige, zweverige, geitenwollen sokken-types en dat is jammer. Het Filosofie Platform Breda (FPB) wil hierin verandering brengen. Wat is nou eigenlijk het doel, de noodzaak tot filosoferen? Allereerst is deze vraag aanleiding om met elkaar in verbinding te komen , met elkaar in gesprek te gaan en zo het leven beter te begrijpen en zodoende trachten antwoorden te zoeken op allerlei levensvragen.

Juist in dit turbulente tijdperk zijn er best veel mensen bezig te zoeken naar een andere manier waarop ze hun leven invulling kunnen geven, nl. het vervullen van eigenlijk wel de allerbelangrijkste levensbehoefte van de mens: geestelijke verrijking die de mens werkelijk vrij en dus gelukkig kan maken.

Onze filosofie als groep ligt er voornamelijk in om zoveel mogelijk ruimte te geven aan ideeën en zoveel mogelijk geïnteresseerden te motiveren om anders, ruimer, dus breder te leren denken. Ons motto luidt dan ook: breedband denken. Het FPB wil daarom ook iedereen uitnodigen om op onze bijeenkomsten in een gemoedelijke en ontspannen sfeer met elkaar over allerlei levensvraagstukken van gedachten te wisselen.

Volgens Immanuel Kant “…kun je filosofie niet leren, je kunt wel leren filosoferen”. “De basis van filosoferen is verwondering”, zei Plato. Want wie zich nooit verwondert, wie alles als normaal beschouwt denkt niet verder na en vraagt zich nooit iets af. Als we ervan bewust zijn dat de filosofie een gebied is van onbegrensde mogelijkheden en beseffen dat juist de oorsprong van onze kennis en vaardigheden in de filosofie ligt, dan zouden we er heel anders tegen aankijken.

Denk je het te weten of weet je het te denken ? Dan ben je ook van harte welkom !

Humanistisch Verbond – West-Brabant

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan.

Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Via de omroep HUMAN verzorgen we radio- en televisieprogramma’s. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

Wij verenigen mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons in voor vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal.

Stichting WIJ

Wat is WIJ?
WIJ helpt mensen zichzelf te helpen. Zo behouden zij hun zelfstandigheid en sociale contacten zo lang mogelijk. Mensen richten hun eigen leven in en maken zelf keuzes. Soms kunnen zij daarbij hulp gebruiken, bijvoorbeeld als ze ouder worden, een chronische ziekte hebben of een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Wat kan WIJ doen?
WIJ heeft vele mogelijkheden op het gebied van persoonlijk advies en ondersteuning, praktische hulp aan huis, en bewegings- en ontmoetingsactiviteiten. Uitgangspunt voor WIJ zijn de vragen en behoeften van mensen zelf. WIJ maakt in haar werk zoveel mogelijk gebruik van wat iemand zelf kan: mensen met een vraag werken met WIJ aan een oplossing die bij hen past.
Waar staat WIJ voor?
De naam WIJ staat voor aandacht en steun van mensen voor mensen. En wel op zo’n manier dat iedereen die iets vraagt aan WIJ, zelf mee bepaalt hoe de hulp of steun eruit ziet. WIJ staat voor samenwerking, binnen en buiten WIJ: WIJ werkt samen met iedereen die een bijdrage wil leveren aan zelfstandigheid van mensen: het sociale netwerk van familie, buren en vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
WIJ werkt in de gemeenten Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
Wie is WIJ?
WIJ is een netwerk van meer dan 1000 vrijwilligers, zo’n 40 (parttime) betaalde medewerkers en 40 docenten. Bij WIJ geldt: vrijwilligers waar het kan en beroepskrachten waar het moet. Allen hebben respect, aandacht en passie voor de mensen met en voor wie ze werken. Allen zijn betrokken, bekwaam en betrouwbaar. Alles wat er gebeurt doen we samen.

Unicef studenten team Breda en omstreken

Wij zijn studenten van het NHTV en Avans die meer willen betekenen voor deze wereld. We vertegenwoordigen onze generatie namens UNICEF. Onze ideeën vertalen we in leuke acties om Unicef onder de aandacht te brengen en geld op te halen. Wij zijn een studententeam dat zich vrijwillig inzet voor UNICEF. Eén van onze grootste doelen is ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Wij vinden dit de mooiste opdracht die je kunt krijgen. Als je iets wilt hebben wat je nooit hebt gehad, dan moet je doen wat je nog nooit hebt gedaan! Wil jij opkomen voor kinderen over heel de wereld? Zet je talent in voor UNICEF! Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Of spreekt het Studententeam je zodanig aan, dat je ons wilt komen versterken? Laat het ons weten via unicefstudenten@gmail.com.

Vishwa Mandier

Vishwa-Hindoe Mandier Breda is een vereniging die zich bezighoudt met religieuze activiteiten in Breda en omstreken. Regelmatig organiseert zij mandierdiensten in het Mondiaal Centrum Breda.

Wijksraad Boeimeer

Stichting Wijkraad Boeimeer zet zich in voor de belangen van de bewoners in Boeimeer. De wijkraad informeert de bewoners over wat er gebeurt in de wijk en zorgt voor communicatie tussen de bewoners en de gemeente.

of Zie dit overzicht

Activiteiten in de wijk Boeimeer (locatie van het MCB)

Vergelijkbare organisaties in andere plaatsen

Print Friendly, PDF & Email