Maatjesproject

Facebooktwitterlinkedinmail

Wordt “maatje” van een vluchteling en help zo iemand thuis raken in onze samenleving!

Doel van het project

Het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) is een vrijwilligersproject. Vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving. Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van een eigen weg in onze samenleving.

Hoe werkt het?

Een 'maatje' en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Een ‘maatje’ en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Na een zorgvuldige intake van de vluchteling en de vrijwilliger worden “koppels” gevormd die iedere week een paar uur bij elkaar komen om samen alledaagse activiteiten te ondernemen. Dat kan zijn: koffie drinken, de krant bekijken, boodschappen doen, spelletjes met de kinderen, de bibliotheek bezoeken, sporten, koken en samen eten… De “koppels” bepalen zelf wat ze doen, wanneer en waar. Dat hangt af van de behoefte, de wensen en de mogelijkheden van de beide “maatjes.”

Op deze wijze krijgt de vluchteling een inkijk in onze samenleving, ziet hoe wij leven, werken en met elkaar omgaan. Tegelijkertijd leert hij op een informele manier iets van de Nederlandse taal naast de formele taaltrajecten die door het COA en Vluchtelingenwerk worden aangeboden.

Ondersteuning / begeleiding

De vrijwilligers worden door een professionele projectleider ondersteund. De projectleider kan telefonisch om advies gevraagd worden, tijdens groepsbijeenkomsten kunnen ervaringen gedeeld, informatie uitgewisseld en kan een bepaald onderwerp uitgediept worden.

Maatje worden?

Waarom zou u maatje worden van een vluchteling?

 • Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect;
 • Omdat het zinvol en dankbaar werk is;
 • Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen;
 • Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is;
 • Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen;
 • Omdat u……………vult u zelf maar in!

Overweegt u om maatje te worden? Meer informatie over vrijwilliger worden in het maatjesproject.

Resultaten van het maatjesproject per 01-10-2016:

Onder de bezielende leiding van Sazan Melko worden statushouders en vluchtelingen gekoppeld aan Nederlanders die zich daarvoor aangemeld hebben. De koppeling wordt gedaan door Sazan Melko op basis van overeenkomsten. Het doel is om de integratie van statushouders en vluchtelingen te versnellen en voorspoedig te laten verlopen en om anderzijds de drempel om contact te maken met vluchtelingen te verlagen.

Begin oktober 2016 waren er 31 koppelingen tot stand gebracht welke voorspoedig “lopen” waarvan

 • 12 alleenstaande statushouders /vluchtelingen
 • 19 gezinnen

De belangstelling vanuit de groep vluchtelingen was groter maar in 34 gevallen moest voordat tot een koppeling kon worden overgegaan moest de procedure worden afgebroken hiervoor werden verschillende redenen gegeven:

 • zoals andere hulp werd aangeboden en aanvaard;
 • het doel was bereikt waardoor de behoefte aan begeleiding niet meer aanwezig was;
 • overplaatsing naar een ander AZC;
 • aanbieding van een woning elders in het land;
 • ziekte van de vrijwilliger.

Van de aanmeldingen zijn 26 alleenstaande mannen die deelnemen aan door het Mondiaal Centrum Breda georganiseerde taallessen. Deze zijn verdeeld over twee groepen. Binnenkort wordt gestart met een derde groep.

Er zijn nog 5 Nederlandse vrijwilligers die de voorkeur geven om aan gezinnen gekoppeld te worden. Deze zijn nog niet gekoppeld omdat er te weinig gezinnen zijn.

Een bijzondere groep vrijwilligers zijn vluchtelingen die al redelijk tot goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Het Mondiaal Centrum Breda is trots op deze 7 Syrische, 3 Eritrese en 2 Somalische vrijwilligers die hun landgenoten op verschillende manieren ondersteunen met de inburgering.

Het Mondiaal Centrum Breda is trots op de uitstraling en bekendheid die het maatjesproject in de korte tijd verworven heeft. Twaalf vluchtelingen werden door andere Bredase instellingen naar het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda verwezen.

 • Zorg voor elkaar Breda verwees 5 vluchtelingen;
 • Vluchtelingenwerk verwees 3 vluchtelingen;
 • Atea groep verwees 2 vluchtelingen;
 • Mee West Brabant verwees 1 vluchteling
 • Veilig thuis verwees 1 vluchteling

Drie statushouders die dreigden dakloos te worden. Ze zijn doorverwezen naar Centraal Onthaal. En moeder met haar kind is inmiddels een woning toegewezen de twee andere statushouders worden nog bemiddeld.

Ook is een “Inloop spreekuur” ingesteld  voor gemeentelijke vraagstukken voor deelnemers van het Maatjesproject, b.v. formulieren invullen…etc. dat is elke dinsdag van
10 tot 12 uur.

Het maatjesproject heeft zich ook opgeworpen als intermediair voor het sport en cultuurfonds. Het Maatjesproject kan rechtstreeks aanvragen indienen voor een sport budget voor kinderen van gezinnen die door het project bemiddeld worden.

Op vrijdagen kan men op afspraak in het Mondiaal Centrum Breda juridisch advies krijgen tijdens het Juridische spreekuur.

Berichten uit het Maatjesproject

WevenHet bezoek van ‘oude’ en ‘nieuwe’ Bredanaars aan het Provinciehuis Noord-Brabant, vanuit het Mondiaal Centrum Breda, op 6 maart 2020Verslag door Anton Overboom
‘Oh, alstublieft, niet aanraken!”
Nieuwsgierige vingers trekken zich terug, nadat mevouw ‘De Gids’ dit vriendelijke doch dringende verzoek heeft gedaan. Natuurlijk willen vingers aanraken, dat is deel van hun


Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda was genomineerd voor een "Appeltje van Oranje". We kregen van u 844 stemmen (waarvoor onze hartelijke dank). Dit stemmen aantal, samen met een gehouden pitch (van c.a. 40 projecten) leverde het fantastische bedrag van € 1500,= op.Deze gaan we effectief inzetten binnen het

Hoera! wij zijn genomineerd
Met jouw stem maken wij kans op een Appeltje van Oranje! Dé prijs van het Oranje Fonds voor sociale projecten. We zijn namelijk een van de genomineerden en daar zijn we echt super trots op. Mochten we winnen, dan ontvangen we een bronzen beeldje uit de handen


Hoe warm kun je het krijgen in november!Ons, MCB maatjesproject, werkt niet alleen aan de integratie van de vluchteling, maar betrekt de vluchteling ook bij het Nederlands verschijnsel, "de mantelzorg".Het MCB maatjesproject organiseerde in samenwerking met de stichting Saz-Koerden een op 9 november j.l. middag en avond om mantelzorgers

Gedoneerde kleding en dekens onderweg naar Noord-Syrië!
Op zaterdag 2 november heeft het transportbedrijf 782,7 kg kleding en dekens bij het Mondiaal Centrum Breda (MCB) opgehaald.
We hebben tussen 1400- 1500 kilo kleding en dekens binnen gekregen. Maar niet alles bleek geschikt voor deze hulpactie. Zo zijn de mensen daar bijvoorbeeld minderHulpactie voor vluchtelingen in Noord-Syrië en informatieavond over Koerden
Help hen met kleding en medicijnen
Van woensdag 30 oktober tot en met vrijdag 1 november a.s. organiseert stichting Saz-Koerden in samenwerking met het Mondiaal Centrum Breda een hulpactie voor vluchtelingen in het noorden van Syrië. Wil je hen helpen? Doneer goede, schone

Het maatjesproject gaat in samenwerking met Stichting Saz-Koerden mee doen met het weekend van de mantelzorgers.

Daarom organiseren wij speciaal voor mantelzorgers op zaterdag 9 november twee workshops en een diner.


Kook workshop:
(aanvang om 15:00 uur)

Ontdek de Koerdische keuken en meld je aan voor deze heerlijke kookworkshop.
Het is ook mogelijk om niet

Zoals aangekondigd werd er door het Mondiaal Centrum en daaruit voortgekomen stichtingen op dinsdag 13 augustus j.l. het Islamitisch Offerfeest gevierd.
Met dank voor de medewerking aan basisschool "ONSSBO", we mochten de speelplaats gebruiken, voor deze activiteit.

Dat bleek nodig want het werd druk, ongeveer 300 mensen met muziek, dans en veel


Iedereen is welkom.Op dinsdag 13 augustus van 15.00 uur tot 20.00 wordt er in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71 het Islamitische offerfeest gehouden. Vele moslims in de hele wereld laten een schaap slachten volgens halalrituelen en verdelen na een gedeelte voor zichzelf gehouden te hebben, het


Onlangs had ik een gesprek met Sazan Melko. Zij is als vluchtelinge in Nederland terecht gekomen.Je kiest er niet voor vluchteling te zijn maar is dat onverhoopt de onafwendbare stap die gemaakt moet worden dan verdient het alle respect als deze mensen aan hun

Projectleider Maatjesproject

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider:

Sazan Melko
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Mobiel nummer: 06 – 82 794 852
Email : maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email

Attachments