Maatjesproject

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wordt “maatje” van een vluchteling en help zo iemand thuis raken in onze samenleving!

Doel van het project

Het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) is een vrijwilligersproject. Vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving. Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van een eigen weg in onze samenleving.

Hoe werkt het?

Een 'maatje' en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Een ‘maatje’ en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Na een zorgvuldige intake van de vluchteling en de vrijwilliger worden “koppels” gevormd die iedere week een paar uur bij elkaar komen om samen alledaagse activiteiten te ondernemen. Dat kan zijn: koffie drinken, de krant bekijken, boodschappen doen, spelletjes met de kinderen, de bibliotheek bezoeken, sporten, koken en samen eten… De “koppels” bepalen zelf wat ze doen, wanneer en waar. Dat hangt af van de behoefte, de wensen en de mogelijkheden van de beide “maatjes.”

Op deze wijze krijgt de vluchteling een inkijk in onze samenleving, ziet hoe wij leven, werken en met elkaar omgaan. Tegelijkertijd leert hij op een informele manier iets van de Nederlandse taal naast de formele taaltrajecten die door het COA en Vluchtelingenwerk worden aangeboden, en de taallessen die het MCB project Welkomsttaal biedt.

Ondersteuning / begeleiding

De vrijwilligers worden door een professionele projectleider ondersteund. De projectleider kan telefonisch om advies gevraagd worden, tijdens groepsbijeenkomsten kunnen ervaringen gedeeld, informatie uitgewisseld en kan een bepaald onderwerp uitgediept worden.

Maatje worden?

Waarom zou u maatje worden van een vluchteling?

 • Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect;
 • Omdat het zinvol en dankbaar werk is;
 • Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen;
 • Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is;
 • Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen;
 • Omdat u……………vult u zelf maar in!

Overweegt u om maatje te worden? Meer informatie over vrijwilliger worden in het maatjesproject.

 

Resultaten van het maatjesproject per 01-10-2016:

Onder de bezielende leiding van Sazan Melko worden statushouders en vluchtelingen gekoppeld aan Nederlanders die zich daarvoor aangemeld hebben. De koppeling wordt gedaan door Sazan Melko op basis van overeenkomsten. Het doel is om de integratie van statushouders en vluchtelingen te versnellen en voorspoedig te laten verlopen en om anderzijds de drempel om contact te maken met vluchtelingen te verlagen.

Begin oktober 2016 waren er 31 koppelingen tot stand gebracht welke voorspoedig “lopen” waarvan

 • 12 alleenstaande statushouders /vluchtelingen
 • 19 gezinnen

De belangstelling vanuit de groep vluchtelingen was groter maar in 34 gevallen moest voordat tot een koppeling kon worden overgegaan moest de procedure worden afgebroken hiervoor werden verschillende redenen gegeven:

 • zoals andere hulp werd aangeboden en aanvaard;
 • het doel was bereikt waardoor de behoefte aan begeleiding niet meer aanwezig was;
 • overplaatsing naar een ander AZC;
 • aanbieding van een woning elders in het land;
 • ziekte van de vrijwilliger.

Van de aanmeldingen zijn 26 alleenstaande mannen die deelnemen aan door het Mondiaal Centrum Breda georganiseerde taallessen. Deze zijn verdeeld over twee groepen. Binnenkort wordt gestart met een derde groep.

Er zijn nog 5 Nederlandse vrijwilligers die de voorkeur geven om aan gezinnen gekoppeld te worden. Deze zijn nog niet gekoppeld omdat er te weinig gezinnen zijn.

Een bijzondere groep vrijwilligers zijn vluchtelingen die al redelijk tot goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Het Mondiaal Centrum Breda is trots op deze 7 Syrische, 3 Eritrese en 2 Somalische vrijwilligers die hun landgenoten op verschillende manieren ondersteunen met de inburgering.

Het Mondiaal Centrum Breda is trots op de uitstraling en bekendheid die het maatjesproject in de korte tijd verworven heeft. Twaalf vluchtelingen werden door andere Bredase instellingen naar het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda verwezen.

 • Zorg voor elkaar Breda verwees 5 vluchtelingen;
 • Vluchtelingenwerk verwees 3 vluchtelingen;
 • Atea groep verwees 2 vluchtelingen;
 • Mee West Brabant verwees 1 vluchteling
 • Veilig thuis verwees 1 vluchteling

Drie statushouders die dreigden dakloos te worden. Ze zijn doorverwezen naar Centraal Onthaal. En moeder met haar kind is inmiddels een woning toegewezen de twee andere statushouders worden nog bemiddeld.

Ook is een “Inloop spreekuur” ingesteld  voor gemeentelijke vraagstukken voor deelnemers van het Maatjesproject, b.v. formulieren invullen…etc. dat is elke dinsdag van
10 tot 12 uur.

Het maatjesproject heeft zich ook opgeworpen als intermediair voor het sport en cultuurfonds. Het Maatjesproject kan rechtstreeks aanvragen indienen voor een sport budget voor kinderen van gezinnen die door het project bemiddeld worden.

Op vrijdagen kan men op afspraak in het Mondiaal Centrum Breda juridisch advies krijgen tijdens het Juridische spreekuur.

Berichten uit het Maatjesproject


Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum zoekt een Nederlands gezin dat "maatje" wil worden van een Pakistaans gezin.Het Pakistaans gezin bestaat uit man vrouw en twee kinderen (7 en 13 jaar oud). Wij zijn nu op zoek naar een Nederlands gezin met kinderen waarvan de leeftijd aansluit bij de kinderen

Vasten in het Jodendom, Christendom en Islam

Op donderdag 2 mei organiseerde Sazan Melko een interessante bijeenkomst voor het maatjesproject voor de maatjes en de nieuwe bewoners.
Het was een druk bezochte bijeenkomst waar eerst gezellig gegeten werd.

Daarna legde Jan Hopman bij afwezigheid van Philip Soesan de drie belangrijkste Vastendagen uit bij


Speciaal voor de vrijwilligers van het maatjesproject samen met hun maatjes organiseert het Maatjesproject Mondiaal Centrum Breda in samenwerking met Stichting Prisma en Hia Brabant op donderdag 2 mei een interactief programma met als titel: ‘Religie en vasten; een kijkje in de culturele keuken!’.Deze avond verwelkomen we sprekers met

Het maatjesproject heeft in samenwerking met de stichting Saz-Koerden opnieuw een zending hulpgoederen naar Syrische vluchtelingen in Kampen in Syrië gezonden.
Ditmaal bestond de zending voornamelijk uit kleding en schoenen.Op zaterdag 10 november 2018 organiseert het MCB-Maatjesproject in samenwerking met de stichting Saz-Koerden in het Mondiaal Centrum Breda een verwen dag voor mantelzorgers.

Op deze nationale "dag van de Mantelzorger" willen het MCB-Maatjesproject en de stichting Saz-Koerden eens extra aandacht deze groep verzorgenden besteden.

Deze extra aandacht zal bestaan uit twee

Geslaagde "aftrap" Vredesweek 2018

In het mondiaal centrum Breda in de Roland Holststraat in Boeimeer is vanmiddag, zaterdag 15 september, de Vredesweek 2018 Ingeluid.
Niets aantrekkend van de geluiden van de in volle gang zijnde opknapbeurt van het gebouw was het een gevarieerde middag qua mensen uit diverse windstreken en qua programma.

Anas Tabbara, een van de leerlingen van Anthony schrijft hieronder over zijn ervaringen tijdens zijn studie periode.

Als je een nieuwe taal wilt leren, moet je de taal elke dag oefenen, daarom ben ik opzoek gegaan naar Nederlanders en activiteiten om te doen in Breda. Een vriend van mij vertelde me

Inburgeren is het allerbelangrijkste onderdeel dat een vreemdeling moet doormaken om in Nederland te kunnen aarden. Met de inburgering leert hij/zij gewoontes, gebruiken en het "normale leven" in zijn nieuwe land kennen. Inburgeren begint met kennis van de (in dit geval) Nederlandse taal, omdat dat de basis is om kennisOp maandag 18 juni werd in het Mondiaal centrum het Suikerfeest gevierd. De organisatie van het feest lag bij een viertal organisaties te weten: Surplus Welzijn, Jara, Stichting Saz-Koerden en het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda.

Tijdens een korte inleiding door Rashad Willemsens van Surplus Welzijn, waarbij hij inging op

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert in samenwerking met:
JARA, Surplus en Saz-Koerden
het Suikerfeest.
Wij nodigen u van harte uit om daaraan deel te nemen en mee te genieten van deze oosterse gastvrijheid.

Daavoor kunt u op maandag 18 juni 2018 van 17:00 uur tot 19:30 uur terecht in het Mondiaalcentrum te Breda aan

 

Projectleider Maatjesproject

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider:

Sazan Melko
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Mobiel nummer: 06 – 82 794 852
Email : maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email

Attachments