Maatjesproject

Facebooktwitterlinkedinmail

Wordt “maatje” van een vluchteling en help zo iemand thuis raken in onze samenleving!

Doel van het project

Het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda (MCB) is een vrijwilligersproject. Vluchtelingen worden “gekoppeld” aan Bredase burgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook een gezin. Het doel is om de vluchteling op een vanzelfsprekende, spontane wijze in contact te brengen met de inwoners van Breda en de Nederlandse samenleving. Het project biedt de vrijwilliger een unieke kans om een vluchteling persoonlijk te ondersteunen bij het vinden van een eigen weg in onze samenleving.

Hoe werkt het?

Een 'maatje' en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Een ‘maatje’ en vluchteling zouden bijvoorbeeld samen kunnen koken

Na een zorgvuldige intake van de vluchteling en de vrijwilliger worden “koppels” gevormd die iedere week een paar uur bij elkaar komen om samen alledaagse activiteiten te ondernemen. Dat kan zijn: koffie drinken, de krant bekijken, boodschappen doen, spelletjes met de kinderen, de bibliotheek bezoeken, sporten, koken en samen eten… De “koppels” bepalen zelf wat ze doen, wanneer en waar. Dat hangt af van de behoefte, de wensen en de mogelijkheden van de beide “maatjes.”

Op deze wijze krijgt de vluchteling een inkijk in onze samenleving, ziet hoe wij leven, werken en met elkaar omgaan. Tegelijkertijd leert hij op een informele manier iets van de Nederlandse taal naast de formele taaltrajecten die door het COA en Vluchtelingenwerk worden aangeboden, en de taallessen die het MCB project Welkomsttaal biedt.

Ondersteuning / begeleiding

De vrijwilligers worden door een professionele projectleider ondersteund. De projectleider kan telefonisch om advies gevraagd worden, tijdens groepsbijeenkomsten kunnen ervaringen gedeeld, informatie uitgewisseld en kan een bepaald onderwerp uitgediept worden.

Maatje worden?

Waarom zou u maatje worden van een vluchteling?

 • Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect;
 • Omdat het zinvol en dankbaar werk is;
 • Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen;
 • Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is;
 • Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen;
 • Omdat u……………vult u zelf maar in!

Overweegt u om maatje te worden? Meer informatie over vrijwilliger worden in het maatjesproject.

 

Resultaten van het maatjesproject per 01-10-2016:

Onder de bezielende leiding van Sazan Melko worden statushouders en vluchtelingen gekoppeld aan Nederlanders die zich daarvoor aangemeld hebben. De koppeling wordt gedaan door Sazan Melko op basis van overeenkomsten. Het doel is om de integratie van statushouders en vluchtelingen te versnellen en voorspoedig te laten verlopen en om anderzijds de drempel om contact te maken met vluchtelingen te verlagen.

Begin oktober 2016 waren er 31 koppelingen tot stand gebracht welke voorspoedig “lopen” waarvan

 • 12 alleenstaande statushouders /vluchtelingen
 • 19 gezinnen

De belangstelling vanuit de groep vluchtelingen was groter maar in 34 gevallen moest voordat tot een koppeling kon worden overgegaan moest de procedure worden afgebroken hiervoor werden verschillende redenen gegeven:

 • zoals andere hulp werd aangeboden en aanvaard;
 • het doel was bereikt waardoor de behoefte aan begeleiding niet meer aanwezig was;
 • overplaatsing naar een ander AZC;
 • aanbieding van een woning elders in het land;
 • ziekte van de vrijwilliger.

Van de aanmeldingen zijn 26 alleenstaande mannen die deelnemen aan door het Mondiaal Centrum Breda georganiseerde taallessen. Deze zijn verdeeld over twee groepen. Binnenkort wordt gestart met een derde groep.

Er zijn nog 5 Nederlandse vrijwilligers die de voorkeur geven om aan gezinnen gekoppeld te worden. Deze zijn nog niet gekoppeld omdat er te weinig gezinnen zijn.

Een bijzondere groep vrijwilligers zijn vluchtelingen die al redelijk tot goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Het Mondiaal Centrum Breda is trots op deze 7 Syrische, 3 Eritrese en 2 Somalische vrijwilligers die hun landgenoten op verschillende manieren ondersteunen met de inburgering.

Het Mondiaal Centrum Breda is trots op de uitstraling en bekendheid die het maatjesproject in de korte tijd verworven heeft. Twaalf vluchtelingen werden door andere Bredase instellingen naar het maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda verwezen.

 • Zorg voor elkaar Breda verwees 5 vluchtelingen;
 • Vluchtelingenwerk verwees 3 vluchtelingen;
 • Atea groep verwees 2 vluchtelingen;
 • Mee West Brabant verwees 1 vluchteling
 • Veilig thuis verwees 1 vluchteling

Drie statushouders die dreigden dakloos te worden. Ze zijn doorverwezen naar Centraal Onthaal. En moeder met haar kind is inmiddels een woning toegewezen de twee andere statushouders worden nog bemiddeld.

Ook is een “Inloop spreekuur” ingesteld  voor gemeentelijke vraagstukken voor deelnemers van het Maatjesproject, b.v. formulieren invullen…etc. dat is elke dinsdag van
10 tot 12 uur.

Het maatjesproject heeft zich ook opgeworpen als intermediair voor het sport en cultuurfonds. Het Maatjesproject kan rechtstreeks aanvragen indienen voor een sport budget voor kinderen van gezinnen die door het project bemiddeld worden.

Op vrijdagen kan men op afspraak in het Mondiaal Centrum Breda juridisch advies krijgen tijdens het Juridische spreekuur.

Berichten uit het Maatjesproject

Zoals aangekondigd werd er door het Mondiaal Centrum en daaruit voortgekomen stichtingen op dinsdag 13 augustus j.l. het Islamitisch Offerfeest gevierd.
Met dank voor de medewerking aan basisschool "ONSSBO", we mochten de speelplaats gebruiken, voor deze activiteit.

Dat bleek nodig want het werd druk, ongeveer 300 mensen met muziek, dans en veel


Iedereen is welkom.Op dinsdag 13 augustus van 15.00 uur tot 20.00 wordt er in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71 het Islamitische offerfeest gehouden. Vele moslims in de hele wereld laten een schaap slachten volgens halalrituelen en verdelen na een gedeelte voor zichzelf gehouden te hebben, het


Onlangs had ik een gesprek met Sazan Melko. Zij is als vluchtelinge in Nederland terecht gekomen.Je kiest er niet voor vluchteling te zijn maar is dat onverhoopt de onafwendbare stap die gemaakt moet worden dan verdient het alle respect als deze mensen aan hun


Mondiaal Centrum BredaOfferfeestSamen gaan wij het offerfeest vieren dans, muziek, activiteiten voor de kinderen en nog veel meer!
Feesten Feesten Feesten
Het belooft een leuke happening te worden
bij het Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Dinsdag 13 augustus 2019
Van 15:00 uur tot 20:00 uur
Neem je wat lekkers mee (mag)


Een samenwerking van het

Het Mondiaal Centrum Breda, start met het geven van fietslessen. Twee vrijwilligers van het MCB gaan deze lessen verzorgen.
Na aanmelding via het formulier hieronder, nemen zijn contact met u op voor het maken van een afspraak.

Na de lessen beheerst u het fietsen en kunt u veilig deelnemen aan het verkeer!
===========================================================================

[contact-form-7


Samen voor de poorten van de EftelingVerslag van Maatjesproject (Mondiaal Centrum Breda), Efteling-uitstap 17 juni 2019.‘Ga daar maar staan, onder de boom. Wat dichter bij elkaar… ja… beetje meer nog… oké, gaat-ie!”En daar staan we, ‘nieuwe’ en ‘oude’ Bredanaars, onder de boom – én dan staan we nu ook:

Je zou bijna je geloof in het goede van de mens verliezen.
Met ruim 70 miljoen vluchtelingen verpletteren we het trieste record van vorig jaar.

UNHCR Datapagina

Ruim 40 miljoen mensen hebben hun huis en haard achtergelaten om elders in eigen land een veilig onderkomen te zoeken (vaak in kampen van de


Het maatjesproject van het Mondiaal Centrum zoekt een Nederlands gezin dat "maatje" wil worden van een Pakistaans gezin.Het Pakistaans gezin bestaat uit man vrouw en twee kinderen (7 en 13 jaar oud). Wij zijn nu op zoek naar een Nederlands gezin met kinderen waarvan de leeftijd aansluit bij de kinderen

Vasten in het Jodendom, Christendom en Islam

Op donderdag 2 mei organiseerde Sazan Melko een interessante bijeenkomst voor het maatjesproject voor de maatjes en de nieuwe bewoners.
Het was een druk bezochte bijeenkomst waar eerst gezellig gegeten werd.

Daarna legde Jan Hopman bij afwezigheid van Philip Soesan de drie belangrijkste Vastendagen uit bij


Speciaal voor de vrijwilligers van het maatjesproject samen met hun maatjes organiseert het Maatjesproject Mondiaal Centrum Breda in samenwerking met Stichting Prisma en Hia Brabant op donderdag 2 mei een interactief programma met als titel: ‘Religie en vasten; een kijkje in de culturele keuken!’.Deze avond verwelkomen we sprekers met

 

Projectleider Maatjesproject

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider:

Sazan Melko
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur.
Mobiel nummer: 06 – 82 794 852
Email : maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email

Attachments