MCB Service programma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Naast alle bestaande activiteiten geeft het Mondiaal Centrum Breda ook steun en gelegenheid aan service-activiteiten van uiteenlopende aard.
Ieder die daar behoefte aan heeft kan daarvan gebruik maken.

Zo heeft het MCB in huis:

De service verleners zijn professionals op hun gebied en hebben zich gecommitteerd aan het MCB.

Sinds kort beschikt het Mondiaal Centrum Breda over een nieuwe service, namelijk een vertaal-service.
Amad Bayae biedt als vrijwilliger zijn diensten gratis aan.

Even voorstellen:
Ik ben Ahmad Bayae.
Ik ben 29 jaar en van Syrisch-Palestijnse afkomst.
In 2014 ben ik naar Nederland gekomen en in 2015 kreeg ik mijn verblijfsvergunning en meteen daarna een

Het Mondiaal Centrum Breda is politiek en in geloofsovertuiging niet geëngageerd en al haar activiteiten staan daar ook los van.

Het stelt groepen wel instaat om bijeenkomsten te organiseren waarbij zij hun levensovertuiging kunnen belijden/vieren.

Op dit moment zijn er twee groepen die hun levensovertuiging vieren binnen de muren van het MCB,


Cursus Arabisch voor beginners
In april heeft de Cursus Arabisch voor beginners een succesvolle doorstart gemaakt. De eerste beginselen - het alfabet leren schrijven en spreken - blijkt al een hele klus te zijn. Het enthousiasme van de docent draagt er in belangrijke mate toe bij dat de 5 cursisten met


Hoewel we in Nederland over een goed openbaar vervoer stelsel beschikken, kun je je met een auto pas echt vrij verplaatsen. Vanuit de omliggende kleinere dorpen naar de stad of kinderen wegbrengen naar een sportevenement of hobby wordt dan allemaal mogelijk.

Rijbewijs verplicht.
Om in Nederland met een auto aan het verkeer

Inloopspreekuur maatschappelijk werk
Maatschappelijk werker Stefan Favie (gepensioneerd) houdt elke
vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur een gratis spreekuur voor mensen die een of meerdere problemen ervaren en een oplossing zoeken voor hun:

schulden
relaties crisis
problemen in arbeidsrelaties

Hij heeft een uitgebreid netwerk van hulpverleners, advocaten  en instellingen en wil graag


The Mondiaal Centrum Breda ain't able to provide you with the information you are personally looking for. But we are glad that we can provide you with internet links to websites of International organisations who are present in the Middle East and with which you can correspond.

We also provide you


Engelse versie / English Version

Als vluchteling komt u in een voor u vreemd land met dat er anders uitziet, andere zeden en gewoonten heeft en waarin u vaak onverstaanbaar bent voor de inwoners en de inwoners zijn voor u vaak onverstaanbaar, dit terwijl u wel degelijk zorgen heeft over achtergebleven

Het MondiaalCentrum Breda heeft een afspraak met een Nederlandse advocaat om indien nodig, juridische hulp te verlenen.

Op vrijdagmiddag is er een inloopspreekuur op het kantoor van de advocaat die als vrijwilliger, kosteloos advies zal geven.

Als een vluchteling hiervan gebruik wil maken moet hij/zij eerst contact opnemen met de projectleider van het

Het Mondiaal Centrum Breda richt zich op de zwakkere in onze maatschappij en vluchtelingen. Zij maakt voornamelijk gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers leggen een enorme toewijding aan de dag bij het organiseren van diverse activiteiten.
Activiteiten die er allereerst op gericht zijn om mensen samen en met elkaar in contact te brengen en vervolgens gaat het dan om de activiteit.
Het Mondiaal Centrum Breda is een Non-profit organisatie met een ANBI-status.

Print Friendly, PDF & Email