Over ons

Facebooktwitterlinkedinmail

Wij zijn een groep enthousiaste maatschappelijk geëngageerde vrijwilligers uit de stad die in mei 2014 een onafhankelijke stichting hebben opgericht met de naam “Mondiaal Centrum Breda”. Wat ons bindt is de oprechte zorg over de tekort schietende hulp aan mensen die nergens meer terecht kunnen en tussen wal en schip dreigen te vallen, mensen die vereenzamen, die onder de armoedegrens zitten, die het contact met hun omgeving verliezen, vluchtelingen en asielzoekers die in afwachting van een al dan niet toe te kennen verblijfsvergunning op straat staan en in nood verkeren. De stichting is een particuliere organisatie, zonder bindingen met kerkelijke of politieke groeperingen.

Wat willen wij?

Mondiaal Centrum Breda (MCB) wil aan het vroegere klooster van de Broeders van Huijbergen te Breda een eigentijdse maatschappelijke bestemming geven. Op deze wijze bouwt het MCB verder in de geest en traditie van de vroegere bewoners van het klooster, de Broeders van Huijbergen. En die bestemming is tweeledig:

  • Een Inloop als “huiskamer” in de wijk Boeimeer.

Het MCB wil een ontmoetingscentrum voor de wijk zijn én voor hen die van ver komen. Een ”huiskamer” met een Inloop waar iedereen die een praatje wil maken, iemand wil ontmoeten, een kopje koffie wil drinken met buurtgenoten of anderen, terecht kan. Gastheren en gastvrouwen bieden daar een luisterend oor en kunnen misschien helpen bij vragen. Een “huiskamer” waar tevens plaats is voor diverse cursussen en een informatiebalie voor vragen op o.a. medisch, sociaal of juridisch gebied. Maar ook voor wijkgebonden activiteiten: van kerstmarkt tot een midzomerfeest, van een bingo-avond tot een wijk-cabaret.

  • Steunpunt voor mensen die hulp zoeken.

Het MCB wil een steunpunt en laagdrempelige hulppost zijn voor mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden te ondersteunen en te bemoedigen in hun streven naar een menswaardig bestaan. Het MCB is er voor mensen die in de knel zitten, hulp zoeken om daar uit te komen, voor autochtoon en allochtoon, voor vluchtelingen die daadwerkelijk hulp nodig hebben omdat ze in een acute noodsituatie verkeren. En als zij hoe dan ook niet terug kunnen keren naar het eigen land, dan wil het MCB hun bij staan. Die hulp kan sociaal of materieel zijn. Het zal meestal gaan om te zoeken naar een zinvolle invulling van hun leven hier. Soms is tijdelijk onderdak nodig in de vorm van “bed, bad en brood”. Dit zal alleen onder strikte voorwaarden gegeven worden onder verantwoordelijkheid van professionele vrijwilligers. Het zal hierbij nooit om grote aantallen gaan en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor daklozen en verslaafden. Die kunnen bij gemeentelijke instanties terecht.
Tot voor enkele jaren terug heeft Breda een voorziening van “bed, bad en brood” gehad, “Het Vluchtbed” geheten. Dat moest echter sluiten toen de gemeente de subsidie daarvoor introk. De expertise van “Vluchtbed” is gelukkig nog aanwezig en daar gaat het MCB gebruik van maken. Het MCB ziet het steunpunt als een noodzakelijke aanvulling op het huidige hulpaanbod voor vluchtelingen.

Print Friendly, PDF & Email