Uitgangspunten

Facebooktwitterlinkedinmail

Bij de verwezenlijking van de doelstellingen zullen bij het MCB de principes van rechtvaardigheid, solidariteit, en gelijkwaardigheid een belangrijke leidraad zijn.

Het MCB vindt het van belang dat ieder mens, waar hij ook vandaan komt, de gelegenheid geboden moet worden om te zijn wie hij in wezen is. De persoonlijke aandacht van alle betrokkenen bij het MCB is minstens zo belangrijk als de materiële hulp en de praktische ondersteuning. De vrijwilligers zullen hier handen en voeten aan geven.

Door het hanteren van de genoemde principes wordt het mogelijk dat de mensen bij het MCB op het ene moment ”haler” (gezelschap, aanspraak, een luisterend oor, kennis, advies) en op het andere moment “brenger” ( betrokkenheid, interesse, inzet, kennis en vaardigheden) zijn.

Het MCB streeft naar wederkerigheid en een vanzelfsprekende verwevenheid van hulpverlening met de overige activiteiten.

Print Friendly, PDF & Email