Vertrouwenspersoon MCB

Facebooktwitterlinkedinmail
Vertrouwenspersoon Harry Weber

Harry Weber is aangesteld als vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers en bewoners van het MCB.

Voor de activiteiten van de vertrouwenspersoon moet u denken aan langdurige problemen in de omgang met elkaar; problemen rond visies en opvattingen aangaande het vrijwilligerswerk die niet met elkaar of de organisatie uit de wereld geholpen kunnen worden; problemen rond [seksueel]grensoverschrijdend gedrag en/of andere moeilijkheden die persoonlijk binnen het MCB belemmerend zijn waarbij de behoefte bestaat om die in een vertrouwelijke sfeer te kunnen bespreken.

Harry stelt zich aan u voor:
Wat mijn persoon betreft: ik ben nu actief als “gastheer” bij de Inloop van het MCB op de vrijdagochtend. Mijn naam is Harry Weber en ik ben, na eerst als maatschappelijk werker bij een CAD [de toenmalige verslavingszorg] in Twente gewerkt te hebben, in 1978 afgestudeerd als psycholoog. Feitelijk ben ik de jaren tot aan mijn pensioen in 2014 werkzaam geweest op het forensische vlak, dwz alles wat met strafrecht/justitie te maken heeft in de rol van consulent bij de Reclassering, staflid bij het NIFP [Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie] en als rapporteur pro Justitia.
Kortom, ik heb ervaring met problematische mensen in de meest brede zin van het woord. Daarnaast heb ik psychotherapeutische opleidingen gevolgd en heb ervaring met het doen van psychotherapeutische behandelingen.

Het is niet aannemelijk dat er vaak een beroep op een vertrouwenspersoon gedaan gaat worden maar het MCB vindt het belangrijk voor vrijwilligers en bewoners dat, mocht dit nodig zijn, een beroep op een dergelijk persoon mogelijk is. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de meest
voorkomende problemen een “alledaags” karakter hebben die besproken kunnen worden met de coördinator of een betrokken bestuurslid. Bij gelegenheid zal ik ongetwijfeld ook op “probleemloze” momenten met u kennismaken.
Zodra er een vrouwelijke collega bekend is zal de procedure over beschikbaarheid en bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen onder ieders aandacht worden gebracht.

Naast Harry proberen we nog een 2e persoon aan te stellen zodat er een man en een vrouw beschikbaar zijn voor het bespreken van lastige en moeilijke kwesties of calamiteiten.

Print Friendly, PDF & Email