Vredesweek 2016

Facebooktwitterlinkedinmail

Vredesweek 17-25 september

vrede verbindt – vrede vlecht – Wie durft?


Verslag Vredesweek

Vredesweek 2016

Het Mondiaal Centrum Breda wil fungeren als een station in een web van diverse stromingen, dat instellingen en organisaties verbindt, omdat een zekere verbondenheid noodzakelijkheid is voor vrede. Die verbondenheid bestaat onder andere uit begrip en respect voor elkaars standpunten en situaties en de bereidheid om elkaar daarin ruimte te gunnen en te geven en de wil om samen met elkaar, ieder naar zijn vermogen, bij te dragen aan een betere samenleving. Het zijn de positieve krachten in de maatschappij die het Mondiaal centrum Breda wil bereiken om dit mogelijk maken.

Van 17 t/m 25 september 2016 is het Vredesweek. Het Mondiaal Centrum Breda sluit zich bij deze door Pax voor Vrede uitgeroepen week aan. Om daarmee uiting te geven van haar betrokkenheid aan de huidige miserabele situatie in de wereld. Volg de acties van Pax gedurende de vredesweek.

Huidige humanitaire situatie:

Wereldwijd zijn ruim 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld. Afgelopen jaar hebben we wederom gezien dat veel mensen hun huis en haard hebben moeten verlaten om niet om te komen in het geweld van hun eigen regering of terroristische organisaties die een gooi naar de macht doen. Deze mensen zijn niet vrijwillig vertrokken. Zij zijn gevlucht om hun vege lijf en dat van hun kinderen te redden. Hun leven en toekomst lag in het dorp of de stad welke ze hebben moeten verlaten. Echter door omstandigheden buiten hun wil om hebben ze moeten vluchten.
Een aantal van hen hebben (vaak) uitgebuit door mensensmokkelaars en met gevaar voor eigen leven (oversteken van de Middellandse zee in zee-onwaardige bootjes) Europa bereikt. Velen, een onbekend aantal, hebben de overtocht niet overleefd en verdronken onderweg naar “hun vrijheid”. Na de tocht over zee volgde nog een lange tocht over land, we herinneren ons toch de beelden van de vluchtelingen die de spoorlijn volgden. Een aantal van hen heeft Nederland bereikt.
vredesmars

Nederlandse situatie:

Voor de groep vluchtelingen die Nederland bereikte moet gezorgd worden. De zorg van de overheid reikt niet verder dan de belangrijkste basisbehoeften. Daarnaast en daarna zijn er diverse initiatieven uit de bevolking nodig die de opvang en overgang voor de vluchtelingen naar hun (tijdelijke) verblijf in Nederland soepel moeten laten verlopen. Een van deze initiatiefnemers is het Mondiaal Centrum Breda, die met haar

zich open opstelt voor met name vluchtelingen.

Vredesweek

Nu volgt het Mondiaal Centrum Breda het initiatief van Pax voor Vrede door in de vredesweek (17 t/m 25 september 2016) een drietal evenementen te organiseren die in de lijn liggen van  de uitgangspunten van het Mondiaal Centrum Breda, het werken voor uitgeslotenen, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Het mondiaal Centrum Breda roept inwoners van Breda en omliggende gemeenten via de lokale pers op om actief deel te nemen aan de door haar georganiseerde activiteiten

Programma MCB vredesweek:


Maandag 19 september om 10:00 uur in het Mondiaal Centrum Breda, zal in de Duitse taal een lezing en discussie zijn, door en onder leiding van  Christian Herwartz. Deze 72 jarige Jesuiet, straatpastor en publicist heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan “uitgeslotenen” in Berlijn en komt zijn ervaringen met ons delen. Foto-impressie van zijn bezoek


Dinsdag 20 september om 19:30 uur in de aula van het Mondiaal Centrum Breda, wordt een opvoering gegeven van het toneelstuk “de Vlucht” met aansluitend een discussie over de angsten en vooroordelen die leven onder de mensen met betrekking tot vreemdelingen / vluchtelingen. De voorstelling en discussie wordt verzorgd door de spelers van de Vlucht zelf. De toneelgroep vind haar oorsprong in het diaconaalcentrum te Leiden.


Zaterdag 24 september van 14:30 uur organiseert het Mondiaal Centrum Breda een vredesmars, om de aandacht te vestigen op de vluchtelingen problematiek en om meer positieve krachten in  de maatschappij (Breda) te bewegen om stappen te ondernemen in de opvang en begeleiding van de hier (Breda) verblijvende vluchtelingen. Aansluitend vinden er tot in de avonduren in het Mondiaal Centrum Breda (muzikale) activiteiten plaats en kan er van een door vluchtelingen bereide maaltijd genoten worden. Aansluitend is er nog een jamsession, waar vertegenwoordigers van verschillende culturen samen muziek zullen maken.

Het Mondiaal Centrum Breda heeft de steun verworven voor deze vredesmars van:

Verwacht wordt dat een groot aantal mensen die aangesloten zijn bij  deze organisaties zullen meelopen.

Vredesweek sluit af met een

VREDESMARS

Het programma van deze vredesmars ziet er als volgt uit:
14:30  Verzamelen bij AZC de Boschpoort Optreden Koor “Tegen De Wind Mee”
15:00  Vertrek stoet
Door het centrum via de locatie van het mogelijk nieuwe AZC (oud belastingkantoor) aan de Gasthuisvelden. Kinderen laten Vredesduiven los. De vredesmars gaat verder via het van Sonsbeeckpark – Burendag Boeimeer – er worden witte ballonnen opgelaten en treedt er een koor op.
De stoet gaat daarna verder naar het Mondiaal Centrum, Roland Holststraat 71, tevens het eindpunt van de vredesmars.

Vanaf 17.00 uur onderstaand programma:

  • De koren “Tocolore” en “Tegen De Wind Mee” verzorgen een muzikaal intermezzo
  • Dans
  • Voordrachten
  • Gezamenlijke maaltijd
  • Jam-sessie door aanwezige muzikanten (samen improviseren)

Help ons om bekendheid te geven aan de VREDESMARS, verspreid deze poster
Persbericht: Turkse versie
Persbericht: Arabisch versie

Verslag Vredesweek

Print Friendly, PDF & Email