Aug 2019


Op vrijdag 11 oktober organiseert het Bestuur een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van het MCB als dank voor hun inzet in het MCB en daarbuiten.Noteer deze datum alvast in je agenda.Meer info volgt spoedig.


GGZ-Breburg wil graag een korte cursus van 2 bijeenkomsten verzorgen met als thema: “Zicht op Psychiatrische Problematiek”.Tegenwoordig worden we steeds vaker geconfronteerd met mensen met psychiatrische problematiek; in de maatschappij in het algemeen, maar soms ook in de eigen nabije omgeving of tijdens het werk in het MCB.Deze cursus geeft


Zit gastvrijheid in je genen, ben je geïnteresseerd in mensen, heb je ervaring met verschillende culturen, wil jij het visitekaartje zijn van onze vrijwilligersorganisatie? Lees dan verder!Door de uitbreiding van allerlei activiteiten binnen het Mondiaal Centrum Breda zijn wij op zoek naar eenGASTVROUW/GASTHEER-RECEPTIONIST(E)die bezoekers gastvrij kan ontvangen en de weg


Per 1 januari 2020 komt binnen het bestuur de functie vacant van bestuurslid (v/m) met de portefeuille: gebouwbeheer.Wij nodigen in het bijzonder vrouwen en mensen met een niet-Nederlandse afkomst uit om te reageren.Van de Gebouwbeheerder wordt verwacht dat zij/hij: - de technische staat van

Zoals aangekondigd werd er door het Mondiaal Centrum en daaruit voortgekomen stichtingen op dinsdag 13 augustus j.l. het Islamitisch Offerfeest gevierd.
Met dank voor de medewerking aan basisschool "ONSSBO", we mochten de speelplaats gebruiken, voor deze activiteit.

Dat bleek nodig want het werd druk, ongeveer 300 mensen met muziek, dans en veel


Iedereen is welkom.Op dinsdag 13 augustus van 15.00 uur tot 20.00 wordt er in het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland Holststraat 71 het Islamitische offerfeest gehouden. Vele moslims in de hele wereld laten een schaap slachten volgens halalrituelen en verdelen na een gedeelte voor zichzelf gehouden te hebben, het

Jul 2019


Onlangs had ik een gesprek met Sazan Melko. Zij is als vluchtelinge in Nederland terecht gekomen.Je kiest er niet voor vluchteling te zijn maar is dat onverhoopt de onafwendbare stap die gemaakt moet worden dan verdient het alle respect als deze mensen aan hun


Mondiaal Centrum BredaOfferfeestSamen gaan wij het offerfeest vieren dans, muziek, activiteiten voor de kinderen en nog veel meer!
Feesten Feesten Feesten
Het belooft een leuke happening te worden
bij het Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
Dinsdag 13 augustus 2019
Van 15:00 uur tot 20:00 uur
Neem je wat lekkers mee (mag)


Een samenwerking van het
Volgeboekt!
opgaves vanaf nu komen op een wachtlijst

Heb je Arabisch sprekende vrienden of ben je geïnteresseerd in de rijke Arabische cultuur dan is dit de uitgelezen kans om in een kleine groep de grondbeginselen van de Arabische taal te leren.
Tijdens het eerste jaar zal vooral de nadruk liggen op het leren

Het Mondiaal Centrum Breda, start met het geven van fietslessen. Twee vrijwilligers van het MCB gaan deze lessen verzorgen.
Na aanmelding via het formulier hieronder, nemen zijn contact met u op voor het maken van een afspraak.

Na de lessen beheerst u het fietsen en kunt u veilig deelnemen aan het verkeer!
===========================================================================

[contact-form-7

2